Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Z Regionu

19-01-2018

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego


Samorząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie włącza się do promocji postaw
obywatelskich Dolnoślązaków. Zachęcamy mieszkańców województwa do
przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego,
które przyczyniają się do poprawy jakości życia w Regionie.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie włącza się do promocji postaw obywatelskich Dolnoślązaków. Zachęcamy mieszkańców województwa doprzekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego,które przyczyniają się do poprawy jakości życia w Regionie.


 


Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 znajduje się na
stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatkudochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 znajduje się nastronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html 

Zachęcamy do przekazania 1% podatku z rozliczenia PIT na rzecz wybranej
organizacji pożytku publicznego z naszego województwa.

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/jedenprocent/ 

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: