Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Z Regionu

03-11-2017

Akcja krwiodawstwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu przeprowadzi
akcję krwiodawstwa
w AMBULANSIE
przy Wielospecjalistycznej Przychodni Zdrowia
w Gryfowie Śląskim, ul. Malownicza 1 (koło straży pożarnej) 
w  dniach: 9 i 10 listopada 2017 r.,
 w godz. 9.00 -13.00
Krew jest niezbędna dla dzieci i dorosłych walczących
z rakiem,dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny, ofiar wypadków.
Serdecznie zapraszamy.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwaw Wałbrzychu przeprowadziakcję krwiodawstwaw AMBULANSIE przy Wielospecjalistycznej Przychodni Zdrowiaw Gryfowie Śląskim, ul. Malownicza 1 (koło straży pożarnej) w dniach: 9 i 10 listopada 2017 r., w godz. 9.00 -13.00.
Krew jest niezbędna dla dzieci i dorosłych walczącychz rakiem,dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny, ofiar wypadków.
Serdecznie zapraszamy.

 


Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: