Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Aktualności

Previous
Next
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców

17-12-2018

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych
z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.Kategoria Aktualności

czytaj dalej »

Zaproszenie do wypełnienia ankiet

14-12-2018

Zaproszenie do wypełnienia ankiet

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie  zaprasza

do udziału w badaniu satysfakcji  wnioskodawców dotyczącym jakości pomocy

świadczonej przez LGD Partnerstwo Izerskie na wszystkich etapach realizacji

projektów w okresie 2016-2018.

Kategoria Aktualności

czytaj dalej »

Program Czyste Powietrze

11-12-2018

Program Czyste Powietrze

Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do udziału w programie Czyste Powietrze.

Celem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery. Projekt skupia się na wymianie w budynkach jednorodzinnych starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji by efektywnie zarządzać energią.

W ramach programu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Kategoria Dotacje do ogrzewania

czytaj dalej »

NOWE STAWKI PODATKOWE

11-12-2018

NOWE STAWKI PODATKOWE

Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski w dniu 18 października 2018 roku uchwaliła stawki podatków lokalnych, które będą obowiązywały w 2019 roku.

Kategoria Aktualności

czytaj dalej »

OGŁOSZENIE

11-12-2018

OGŁOSZENIE

  Urząd Gminy i Miasta w  Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1, 59-620  Gryfów Śląski sprzeda                                    

  używane zbiorniki po oleju opałowym o pojemności 750 litrów.

  Cena jednego pojemnika to kwota 100,00 złotych brutto.

  Ilość zbiorników do sprzedaży -  7

  Bliższych informacji udziela Stanisław Jóźwiak tel. 75 78 11 417. 

Kategoria Aktualności

czytaj dalej »

PODZIĘKOWANIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA

11-12-2018

PODZIĘKOWANIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA

* Bardzo serdecznie  dziękuję Państwu Mirosławie i Jerzemu Horbaczom za podarowanie srebrzystej

    choinki, która zdobi Wielospecjalistyczną Przychodnię Zdrowia.


* Niezwykle serdecznie dziękuję pracownikom Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej 

  i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim za przystrojenie miasta na okres świąteczno-noworoczny. Tym 

   bardziej dziękuję, iż  Zakład uczynił to bez angażowania środków budżetowych Gminy.

* W imieniu dzieci i swoim własnym dziękuję załodze Hotelu Stacja nad Kwisą na czele z Beatą Sochą

   za zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z gryfowskiej gminy.


* Pragnę serdecznie podziękować Zakładowi Remontowo-Budowlanemu Agaty i Roberta Słowińskich

   z Wrocławia za niezwykłą pomoc finansową, dzięki której do uboczańskich dzieci  zawitał Święty     

    Mikołaj.  Zawita także jeszcze do Filii Biblioteki w Uboczu.


Burmistrz Gminy i Miasta

                                                       Olgierd Poniźnik

Kategoria Aktualności

czytaj dalej »

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

11-12-2018

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

W związku z upływającą w 2019 roku kadencją Sołtysów i Rad Sołeckich zostaną przeprowadzone nowe wybory tych organów na nową kadencję 2019-2024.

Akt wyborczy zostanie zgodnie z sołecką ordynacją wyborczą poprzedzony przedwyborczymi zebraniami wiejskimi, które odbędą się wg. poniższego harmonogramu.

Kategoria Aktualności

czytaj dalej »

Druga edycja konkursu \

11-12-2018

Druga edycja konkursu \"Wiem, czym oddycham\" zakończona

Nie udało się wygrać czujnika jakości powietrza w naszym mieście, w zorganizowanym przez           fundację AVIVA konkursie „Wiem, czym oddycham". Nie znaleźliśmy się wśród 100   laureatów tego konkursu. Na 2357 jego uczestników w całym kraju, na lokalizację tego urządzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oddano 72 głosy i  tym samym zajęliśmy 216. miejsce.

Głosowanie trwało do 5 grudnia br..

Wszystkim, którzy wspierali tą akcję i oddali głos serdecznie dziękuje.

 

Stanisław Jóźwiak

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Kategoria Aktualności

czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

10-12-2018

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, zadań publicznych w roku 2019 w zakresie:
1. Kultury fizycznej i sportu
2. Kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, oraz inicjatyw
promujących Gryfów Śląski
3. Wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży
4. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i innepodmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i owolontariacie, zadań publicznych w roku 2019 w zakresie:

1. Kultury fizycznej i sportu

2. Kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, oraz inicjatywpromujących Gryfów Śląski

3. Wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży

4. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia.

Ogłoszenie

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Sesja Rady Miejskiej

10-12-2018

Sesja Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKIINFORMUJE MIESZKAŃCÓW,
że w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl.
ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
TEMATEM OBRAD BĘDZIE:
1.Podjęcie uchwał 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
     
(-)  Mateusz Królak 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI INFORMUJE MIESZKAŃCÓW, że w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. odędzie się  SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. 
TEMATEM OBRAD BĘDZIE:
1.Podjęcie uchwał 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

(-)  Mateusz Królak 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

DOTACJE DO OGRZEWANIA

07-12-2018

DOTACJE DO OGRZEWANIA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski, z dniem 19.11.2018 r. zakończono realizację programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

Kategoria Dotacje do ogrzewania

czytaj dalej »

Przerwy w dostawie wody

05-12-2018

Przerwy w dostawie wody


ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM INFORMUJE,
ŻE W NOCY Z 06 NA 07 GRUDNIA 2018 ROKU OD GODZINY 21°°
Z POWODU PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEPIĘCIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY GRODZKIEJ I WOJSKA POLSKIEGO NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO ODBIORCÓW NASTĘPUJĄCYCH ULIC:
WOJSKA POLSKIEGO; ŹRÓDLANEJ; FELCZERSKIEJ; RYNEK; BANKOWEJ; GRODZKIEJ; PLAC KOŚCIELNY; ZAUŁEK; ZAKĄTEK; MŁYŃSKIEJ- od ul. Wojska Polskiego do ul. Rzecznej.
W POZOSTAŁYCH CZĘŚCIACH GRYFOWA ŚLĄSKIEGO MOGĄ NASTĄPIĆ PRZERWY W DOSTAWACH WODY.
PRZEWIDYWANY CZAS ZAKOŃCZENIA ROBÓT
GODZINA 6°°.
Za niedogodności przepraszamy.

ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM INFORMUJE,
ŻE W NOCY Z 06 NA 07 GRUDNIA 2018 ROKU OD GODZINY 21°° Z POWODU PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEPIĘCIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY GRODZKIEJ I WOJSKA POLSKIEGO NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO ODBIORCÓW NASTĘPUJĄCYCH ULIC:WOJSKA POLSKIEGO; ŹRÓDLANEJ; FELCZERSKIEJ; RYNEK; BANKOWEJ; GRODZKIEJ; PLAC KOŚCIELNY; ZAUŁEK; ZAKĄTEK; MŁYŃSKIEJ- od ul. Wojska Polskiego do ul. Rzecznej. W POZOSTAŁYCH CZĘŚCIACH GRYFOWA ŚLĄSKIEGO MOGĄ NASTĄPIĆ PRZERWY W DOSTAWACH WODY. PRZEWIDYWANY CZAS ZAKOŃCZENIA ROBÓTGODZINA 6°°.
Za niedogodności przepraszamy.


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Zbiórka karmy dla wolno żyjących kotów

04-12-2018

Zbiórka karmy dla wolno żyjących kotów

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do przyłączenia się do akcji zbierania karmy dla kotów wolno żyjących na terenie naszej Gminy. Karmę można przynosić do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim pok. nr 3 (parter).

Kategoria Aktualności

czytaj dalej »

IX Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy

03-12-2018

IX Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegóły na plakacie.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej

03-12-2018

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej


RADA  MIEJSKA  GMINY  GRYFÓW  ŚLĄSKI INFORMUJE  MIESZKAŃCÓW, 
że w dniu 4 grudnia 2018 roku o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl.
ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  STAŁYCH  RADY MIEJSKIEJ
GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI  
Tematem  posiedzenia  będzie :
1. Omówienie projektu budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2019 rok 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał 
3. Sprawy różne 

RADA  MIEJSKA  GMINY  GRYFÓW  ŚLĄSKI  INFORMUJE  MIESZKAŃCÓW, że w dniu 4 grudnia 2018 roku o godz. 14.00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl.
ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI  STAŁYCH  RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI  
Tematem  posiedzenia  będzie :

1. Omówienie projektu budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2019 rok


2. Zaopiniowanie projektów uchwał 

3. Sprawy różne 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Ogłoszenie

27-11-2018

Ogłoszenie

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1, 59-620  Gryfów Śląski sprzeda używane

zbiorniki po oleju opałowym o pojemności 750 litrów, w cenie po 150 złotych brutto za  1 sztukę.

Ilość zbiorników do sprzedaży -  7.

Bliższych informacji udziela Stanisław Jóźwiak tel. 75 78 11 417. 

Kategoria Aktualności

czytaj dalej »

Dyżur dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

21-11-2018

Dyżur dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że w dniu
 5 grudnia 2018r. ( środa) 
w godz. 12:00 – 14:00
 pełnić będzie dyżur w gabinecie
 Burmistrza Gminy i Miasta
 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
 – Pani Dorota Piotrowska – Maślanka.
Wszystkich zainteresowanych współpracą z PUP serdecznie zapraszam.
Burmistrz Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że w dniu 5 grudnia 2018r. ( środa) w godz. 12:00 – 14:00 pełnić będzie dyżur w gabinecie Burmistrza Gminy i Miasta Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Pani Dorota Piotrowska – Maślanka. Wszystkich zainteresowanych współpracą z PUP serdecznie zapraszam.


Burmistrz Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: