Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Aktualności

Previous
Next
Zaproszenie na spektakl

17-10-2017

Zaproszenie na spektakl


Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zaprasza na spektakl„Zabijanie Gomułki” wg „Tysiąca spokojnych miast” Jerzego Pilcha
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
reżyseria: Jacek Głomb, scenariusz: Robert Urbański
Zapraszamy już 29 października o godz. 19.00 do sali przy ul. Oldzańskiej 1b. Prosimy o rezerwację miejsc w siedzibie M-GOK oraz pod numerem telefonu 75 78 12 900.
Wstęp wolny.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zaprasza na spektakl „Zabijanie Gomułki” wg „Tysiąca spokojnych miast” Jerzego Pilcha. Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, reżyseria: Jacek Głomb, scenariusz: Robert Urbański. Zapraszamy już 29 października o godz. 19.00 do sali przy ul. Oldzańskiej 1b. Prosimy o rezerwację miejsc w siedzibie M-GOK oraz pod numerem telefonu 75 78 12 900.Wstęp wolny.


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Bezpłatne konsultacje

16-10-2017

Bezpłatne konsultacje

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  zaprasza
na bezpłatne indywidualne konsultacje nt. MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW 
Z UNII EUROPEJSKIEJ w ramach:MOBILNEGO PUNKTU  INFORMACYJNEGO
w Gryfowie Śląskim 27 października 2017 r. (piątek) w godz. 10:30 – 13.30
miejsce: 
sala Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych parter Ratusza w Gryfowie Śląskim  
59 – 620 Gryfów Śląski,  Rynek 1
( wejście bezpośrednie od strony „TAXI” lub z parteru Ratusza  pok. nr 5.)

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  zaprasza na bezpłatne indywidualne konsultacje nt. MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ w ramach: MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO w Gryfowie Śląskim 27 października 2017 r. (piątek) w godz. 10:30 – 13.30, w  sali Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych parter Ratusza w Gryfowie Śląskim  59 – 620 Gryfów Śląski,  Rynek 1( wejście bezpośrednie od strony „TAXI” lub z parteru Ratusza  pok. nr 5.)Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Regionalny System Ostrzegania

16-10-2017

Regionalny System Ostrzegania

Aplikacja na urządzenia mobilne Regionalny System Ostrzegania (RSO) to rozbudowany ale jednocześnie prosty w obsłudze i intuicyjny program, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Telewizją Polską S.A. Jest to innowacyjne rozwiązanie, mające na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, a także pełniące funkcję edukacyjną poprzez poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Wernisaż malarstwa

16-10-2017

Wernisaż malarstwa

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim serdecznie zaprasza na wernisaż malarstwa Joanny Małoszczyk "Kawiarnia na świeżym powietrzu"
20 października (piątek) godz. 17.00 w  Galerii ECKI.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim serdecznie zaprasza na wernisaż malarstwa Joanny Małoszczyk "Kawiarnia na świeżym powietrzu", 20 października (piątek), godz. 17.00 w  Galerii ECKI.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

 XXI Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich

13-10-2017

XXI Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich

W dniach 22.09- 24.09.2017 roku, delegacja ze Szkoły Podstawowej w Uboczu gościła w Zawidzu Kościelnym na XXI Ogólnopolskim Zlocie Szkół Reymontowskich.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski

13-10-2017

Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski


Protokół
Komisji Konkursowej
Powołana Zarządzeniem nr 53/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, komisja konkursowa w składzie:
Krystyna Samborska
Joanna Małoszczyk
Jerzy Guzy
Paweł Rubaj
Witold Mikos
przeprowadziła lustrację posesji zgłoszonych do konkursu „Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski”.

Protokół Komisji Konkursowej
Powołana Zarządzeniem nr 53/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, komisja konkursowa w składzie:Krystyna Samborska, Joanna Małoszczyk, Jerzy Guzy, Paweł Rubaj, Witold Mikos przeprowadziła lustrację posesji zgłoszonych do konkursu „Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski”.Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Wyjazdowa sesja Rady Miejskiej

11-10-2017

Wyjazdowa sesja Rady Miejskiej

Sesja zwyczajna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski tym razem odbyła się w świetlicy wiejskiej w Rząsinach. Gościem specjalnym była Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska. Zebranych powitała sołtys Rząsin Katarzyna Jezierska. W krótkim wystąpieniu przybliżyła gościom najważniejsze tematy dotyczące sołectwa Rząsiny, przedstawiła także prezentację zdjęciową. Następnie pani wicemarszałek  wręczyła odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” panu Tomaszowi Krawczykowi z Wieży, a burmistrz Olgierd Poniźnik uhonorował za pracę na rzecz bezpieczeństwa na terenie gminy Gryfów Śląski starszego rachmistrza Izby Celnej Dariusza Stocha.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

 Uczniowie z ZSOiZ w Gryfowie Śląskim na szkoleniu w Centrum BOSCH

09-10-2017

Uczniowie z ZSOiZ w Gryfowie Śląskim na szkoleniu w Centrum BOSCH

W bieżącym roku szkolnym szkoła kontynuuje realizację projektu"Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ"dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i Szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy-ZIT AJ.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Informacja o przewonieniu gazu

09-10-2017

Informacja o przewonieniu gazu


Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 9-12 października 2017 r. na terenie Gmin:
·         Przemków,
·         Jelenia Góra,
·         Mysłakowice,
·         Podgórzyn,
·         Męcinka,
·         Złotoryja,
·         Zagrodno,
·         Chojnów,
·         Chocianów,
·         Legnica,
·         Lubań,
·         Olszyna,
·         Gryfów Śląski,
·         Leśna,
·         Mirsk,
·         Lwówek Śląski,
·         Warta Bolesławiecka,
·         Pieńsk,
·         Osiecznica, miejscowość Świętoszów;
 
przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy.
Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.
 
Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.
 
Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 9-12 października 2017 r., m.in. na terenie Gminy Gryfów Śląski, przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy.Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych.


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Uwaga silny wiatr!

05-10-2017

Uwaga silny wiatr!


OSTRZEŻENIE Nr 81 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2
Obszar: województwo dolnoœlšskie
Ważnoœć: od godz. 14:00 dnia 05.10.2017 do godz. 23:00 dnia 05.10.2017
Przebieg: Prognozuje się wystšpienie silnego wiatru o œredniej prędkoœci od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 95 km/h, miejscami do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 95%
Uwagi: W przypadku istotnich zmian prognoz Ostrzeżenie będzie akualizowane.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Edyta Socha
Godzina i data wydania: godz. 18:54 dnia 04.10.2017

OSTRZEŻENIE Nr 81


Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

Obszar: województwo dolnośœlskie

Ważnoœć: od godz. 14:00 dnia 05.10.2017 do godz. 23:00 dnia 05.10.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o œredniej prędkoœci od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 95 km/h, miejscami do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 95%

Uwagi: W przypadku istotnich zmian prognoz ostrzeżenie będzie akualizowane.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Edyta Socha

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Projekt Mamo Pracuj

04-10-2017

Projekt Mamo Pracuj

Projekt "Mamo pracuj Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat"  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Sesja Rady Miejskiej

04-10-2017

Sesja Rady Miejskiej


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW  ŚLĄSKI
INFORMUJE  MIESZKAŃCÓW, że w dniu 6 października 2017 roku o godz. 10.00
 w świetlicy wiejskiej w Rząsinach odbędzie się
SESJA RADY MIEJSKIEJ 
GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
TEMATEM OBRAD BĘDZIE:
1.Podsumowanie Konkursu „ Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski ” – edycja 2017 
2.Funkcjonowanie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej w Gminie Gryfów Śląski 
3.Ocena realizacji budżetu gminy i miasta za I półrocze 2017 roku 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                     (-)  Robert Skrzypek 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW  ŚLĄSKI
informuje mieszkańców, że w dniu 6 października 2017 roku o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Rząsinach odbędzie sięSESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

TEMATEM OBRAD BĘDZIE:
1.Podsumowanie Konkursu „ Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski ” – edycja 2017

2.Funkcjonowanie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej w Gminie Gryfów Śląski

3.Ocena realizacji budżetu gminy i miasta za I półrocze 2017 roku 


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 

     (-)  Robert Skrzypek 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Planowane posiedzenia Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

29-09-2017

Planowane posiedzenia Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

3 października  2017 r. ( wtorek ) 
godz. 8.00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego 
godz. 11.00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochr. Środowiska 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał 
2. Sprawy różne
4 października 2017 r. ( środa ) 
godz. 10.00 – wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej i Komisji Rewizyjnej 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał 
2. Sprawy różne
6 października 2017r. ( piątek ) 
godz. 10.00 – Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski – świetlica wiejska 
w Rząsinach 
1. Podsumowanie Konkursu „ Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski” 
2. Funkcjonowanie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej w Gminie Gryfów Śląski 
3. Ocena realizacji budżetu gminy i miasta za I półrocze 2017 roku 

3 października  2017 r. ( wtorek ) 

godz. 8.00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego

 
godz. 11.00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochr. Środowiska 


1. Zaopiniowanie projektów uchwał

 2. Sprawy różne


4 października 2017 r. ( środa ) 

godz. 10.00 – wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej i Komisji Rewizyjnej 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał 

2. Sprawy różne


6 października 2017r. ( piątek ) 


godz. 10.00 – Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski – świetlica wiejska w Rząsinach 

1. Podsumowanie Konkursu „ Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski” 

2. Funkcjonowanie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej w Gminie Gryfów Śląski 

3. Ocena realizacji budżetu gminy i miasta za I półrocze 2017 roku 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

28-09-2017

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiot konsultacji: "Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie  Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2018 roku."  

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Informacja dla pacjentów

27-09-2017

Informacja dla pacjentów

Od 1 października zmianie ulega punkt udzielania nocnej i światecznej pomocy medycznej.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Zmiany funkcjonowania biura Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

20-09-2017

Zmiany funkcjonowania biura Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Uprzejmie informujemy, że Nieodpłatna Pomoc Prawna do końca września funkcjonuje w następujący sposób:
21.09 ( czwartek)    9:45 – 13:45
22.09 ( piątek)        nieczynna
28.09 ( czwartek )   9:45 – 13:45
29.09  ( piątek) 14:00 -18:00
Za zmiany serdecznie przepraszamy!

Uprzejmie informujemy, że Nieodpłatna Pomoc Prawna do końca września funkcjonuje w następujący sposób:

21.09 ( czwartek)    9:45 – 13:45

22.09 ( piątek)        nieczynna

28.09 ( czwartek )   9:45 – 13:45

29.09  ( piątek) 14:00 -18:00

Za zmiany serdecznie przepraszamy!

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Ulica Floriańska będzie remontowana

15-09-2017

Ulica Floriańska będzie remontowana

Powiat Lwówecki w dniu 27 lipca br. otrzymał promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2544D ul Floriańska w Gryfowie Śląskim o dł. 0,706 km [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012 r.] w wysokości 775 200 zł. 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Przebudowa ulicy Sikorskiego

15-09-2017

Przebudowa ulicy Sikorskiego

Przebudowa ul. Sikorskiego dobiega końca! Zadanie realizowane jest przy udziale środków finansowych z budżetu państwa na podstawie otrzymanej promesy z dnia 17 lutego 2017r. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2012 roku. Wysokość dofinansowania opiewa na kwotę 560 000 zł.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach

15-09-2017

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach

Gmina Gryfów Śląski w październiku ubiegłego roku złożyła dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne na 2017 rok tj.: przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach i Uboczu. Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 marca 2017 roku przyznano Gminie Gryfów Śląski dotację w wysokości 252 000 zł lecz tylko na jedno zadanie drogowe w Rząsinach. 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Przebudowa ulic Akacjowej i Przedszkolaków

15-09-2017

Przebudowa ulic Akacjowej i Przedszkolaków

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 27 lipca br. na podstawie promesy przyznało Gminie Gryfów Śląski dotację w wysokości 800 000 zł  na zrealizowanie przebudowy ul. Akacjowej i ul Przedszkolaków w Gryfowie Śląskim w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2012 roku. 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Galerie

Sesja Rady Miejskiej Listopad 2016

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      
Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: