Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska
Strona główna » Z Regionu

14-04-2017

Bezpłatna kolonoskopia w Zgorzelcu

Możba już korzystać z bezpłatnej kolonoskopii w ramach Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego, realizowanego przez Wielospecjalistyczny Szpital – SP ZOZ w Zgorzelcu.

 

Program służyć ma wydłużeniu aktywności zawodowej osób pracujących a także poprawie jakości ich zatrudnienia – w myśl działania „Aktywne i zdrowe starzenie się” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Z badania mogą skorzystać osoby w wieku 55-64 lat; zarówno pacjenci bez objawów klinicznych, jak i pacjenci z objawami choroby. Program umożliwia wykonanie kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym, z polipektomią i badaniem histopatologicznym (w razie konieczności), a także z refundacją kosztów dojazdu dla osób spoza Zgorzelca. Wysokość refundacji to 0,84 zł/km w drodze na badanie i z powrotem, do miejsca zamieszkania. Z Programu oraz refundacji mogą skorzystać kobiety i mężczyźni mieszkający na terenie subregionu jeleniogórskiego, tj. z powiatów: bolesławieckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, miasta Jeleniej Góry na prawach powiatu, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, oraz złotoryjskiego.

Przed badaniem wymagana jest kwalifikacja lekarska, podczas której pacjent otrzymuje nieodpłatny lek przygotowujący - środek do oczyszczenia jelit. W określonych przypadkach lekarz może też zlecić pacjentowi zmianę dotychczas stosowanej farmakoterapii bądź okresowo wycofać pewne leki. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów przyjmujących środki na krzepliwość krwi.

Kwalifikację lekarską do badania kolonoskopowego można uzyskać we wszystkich poradniach POZ wchodzących w skład WS-SPZOZ w Zgorzelcu (nie trzeba być pacjentem zadeklarowanym), a także w Poradni Onkologicznej działającej przy Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii WS-SPZOZ (rejestracja tel. pon.-czw., w godz. 11.00-14.00, BEZ SKIEROWANIA), oraz w Pracowni Endoskopii i w Poradni Medycyny Pracy przy ul. Lubańskiej 11-12. Lista lekarzy kwalifikujących będzie rozszerzana.

Dodatkowe informacje o Programie – tel. 571 334 794

Profilaktyka raka


Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: