Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Z Regionu

27-10-2017

Bezpłatne świadczenia stomatologiczne dla dzieci przedszkolnych


W Gabinecie Stomatologicznym przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim odbędą się
bezpłatne badania stomatologiczne dla dzieci z gminy Gryfów Śląski obejmujące roczniki  2011,  2012 i 2013 
Badania finansowane są z  budżetu gminy Gryfów Śląski. Zapisy będą prowadzone przez wychowawczynie poszczególnych grup przedszkolnych w dniach  od 26 października do 3 listopada 2017 roku.
Przy zapisie rodzice proszeni są o złożenie podpisanej zgody (według załączników nr 1  i  nr 2) na przegląd stomatologiczny i ewentualny zabieg  impregnacji zębów mlecznych. 
Załączniki nr 1 i nr 3 pozostają w dokumentacji w gabinecie stomatologicznym. 
Po przeprowadzeniu badania rodzice otrzymują załącznik nr 2  z  potwierdzeniem wykonania badania wraz  z opisem stwierdzonego stanu uzębienia.

W Gabinecie Stomatologicznym przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim odbędą siębezpłatne badania stomatologiczne dla dzieci z gminy Gryfów Śląski obejmujące roczniki 2011, 2012 i 2013. Badania finansowane są z budżetu gminy Gryfów Śląski. Zapisy będą prowadzone przez wychowawczynie poszczególnych grup przedszkolnych w dniach od 26 października do 3 listopada 2017 roku. Przy zapisie rodzice proszeni są o złożenie podpisanej zgody (według załączników nr 1 i nr 2) na przegląd stomatologiczny i ewentualny zabieg impregnacji zębów mlecznych. Załączniki nr 1 i nr 3 pozostają w dokumentacji w gabinecie stomatologicznym. Po przeprowadzeniu badania rodzice otrzymują załącznik nr 2  z  potwierdzeniem wykonania badania wraz  z opisem stwierdzonego stanu uzębienia.


 

Załącznik nr 1ZGODA NA PRZEGLĄD STOMATOLOGICZNY


Wyrażam /  nie wyrażam zgodę/y na przegląd stomatologiczny oraz w razie konieczności zabieg impregnacji zębów mlecznych (opis zabiegu znajduje się poniżej)  mojego dziecka.................................................................................,

                                                               (imię i nazwisko)

który odbędzie się w Gabinecie Stomatologicznym mieszczącym się przy     

ul. Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim w   wyznaczonym i podanym terminie.                                                      …………………………………………….

(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)


 Opis zabiegu: zęby wymagające impregnacji osuszane są strumieniem powietrza za pomocą dmuchawki. Na tak przygotowaną powierzchnię nakładany jest preparat za pomocą pędzelka. Stosowany    preparat nie przebarwia zębów, posiada neutralny smak  i ma na celu ograniczenie ilości bakterii próchnicotwórczych . Zabieg jest bezbolesny.

 

Załącznik nr 2

 

ZGODA NA PRZEGLĄD STOMATOLOGICZNY


Wyrażam / nie wyrażam zgodę/y na przegląd stomatologiczny oraz w razie konieczności zabieg impregnacji zębów mlecznych   mojego dziecka............................................................................................................,

                                     (imię i nazwisko)

który odbędzie się w Gabinecie Stomatologicznym mieszczącym się przy    

ul. Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim w   wyznaczonym i podanym terminie.                                                      …………………………………………….

(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)


 


W dniu ……………. został dokonany przegląd stomatologiczny …………………………………………….. . W badaniu stwierdzono :

Ubytki próchnicowe : ......,Kamień nazębny:….…,

Zalecenia:

Dziecko wymaga/nie wymaga leczenia stomatologicznego

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………..

 

 


Załącznik nr 3

 

Badanie stomatologiczne : ………………………………………………..Błona śluzowa:………………………………….

Przyzębie:……………………………………….

Higiena:………………………………………….


Badanie stomatologiczne : ………………………………………………..Błona śluzowa:………………………………….

Przyzębie:……………………………………….

Higiena:………………………………………….

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: