Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnośląskaBischofswerda

Strona www: www.bischofswerda.de

 

Bischofswerda to miasto położone w południowo-wschodniej części  Republiki Federalnej Niemiec, w landzie Saksonia, pomiędzy  Dreznem a Bautzen, na starej trasie handlowej z Miśni do Drezna i dalej na Śląsk i do Polski. Położone jest na wysokości 290 m.n.p.m. w środku Łużyckiego Kraju Górskiego nad rzeką Wesenitz.
Bischofswerda, nazwa serbska Biskopcy, jest również zwana „ Bramą do Górnych Łużyc“.

 

Akt partnerstwa został podpisany 15 czerwca 1996r.w Bischofswerdzie, podczas Święta Miasta Bischofswerdy „Dni Taczek”. Została ona podpisana przez Burmistrza Gryfowa Śląskiego Ryszarda Reszke i Nadburmistrza Bischofswerdy Andreasa Erlera. Uchwały Rady Miejskiej Gryfów Śląski z dnia 07 czerwca 1996r. i uchwała Rady Miejskiej Bischofswerdy z dnia 28 maja 1996r. stanowią część składową aktu.

 

Współpraca pomiędzy naszymi miastami odbywa się w sferze gospodarczej, wymiany młodzieży, współpracy straży pożarnej, współpracy kulturalnej i sportowej. 30.09.2010r. Gimnazjum w Gryfowie Śląskim i Gimnazjum w Bischofswerdzie podpisało umowę współpracy pomiędzy obiema szkołami.

 

Obecnie wspólnie z miastem Bischofswerda realizowany jest projekt  Europejskie Centrum Kulturalno – Informacyjne. Będzie to nowoczesna placówka łącząca w sobie bibliotekę, muzeum, salę wystawową i siedziby organizacji pozarządowych. Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a jego położenie w pobliżu centrum miasta sprawi, że będzie jednym z najważniejszych punktów Gryfowa Śląskiego. W ramach projektu realizowane są wspólne działania z miastem Bischofswerda, które po zakończeniu jego realizacji będą kontynuowane.

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ostrzezenia pogodowe Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      
Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: