Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Z Regionu

24-04-2018

Budowa Centrum Integracji Społecznej w Młyńsku

W dniu 3 kwietnia 2018r. rozpoczęły się pierwsze prace na budowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyńsko, na działkach nr: 214/2 i 231/3. Zgodnie z zawartą z Gminą umową wykonawczą zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum integracji Społeczno-Kulturalnej w Młyńsku część 1 i 2” zrealizuje konsorcjum złożone z dwóch firm pochodzących z Jeleniej Góry tj. FILIGRAN Sp. z o.o. i AXYO.PL Sp. z o.o.

 


Część 1 zadania obejmuje wybudowanie budynku świetlicy i wykonanie wszystkich prac wykończeniowych i instalacyjnych, lecz bez wyposażenia meblowego i w sprzęt AGD. 
Natomiast w części 2 zostanie wykonane zagospodarowanie terenu z wjazdem, parkingiem dla pojazdów samochodowych oraz zaprojektowaną zielenią.
Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia to 20 listopada 2018 roku a całkowita jego wartość wyniesie 1 488 888, 89 zł brutto.

Część 1 zadania obejmuje wybudowanie budynku świetlicy i wykonanie wszystkich prac wykończeniowych i instalacyjnych, lecz bez wyposażenia meblowego i w sprzęt AGD. Natomiast w części 2 zostanie wykonane zagospodarowanie terenu z wjazdem, parkingiem dla pojazdów samochodowych oraz zaprojektowaną zielenią.Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia to 20 listopada 2018 roku a całkowita jego wartość wyniesie 1 488 888, 89 zł brutto.


Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: