Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfw laski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnolskaStrona główna » Z Regionu

19-10-2017

Dolnolskie Klucze Sukcesu

12 X 2017 roku w Paacu w Krobielowicach odbya si Dolnolska Gala Wrczenia Kluczy Sukcesu. Jest to nagroda przyznawana od 1996 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego lska.
Nagrodzono Kluczami wybitne osobowoci Dolnego lska w 8 kategoriach – Laureatami zostali min. Roman Gutek, prof.. dr. Jan Pacholski, prof. Zbigniew Horbowy, Bogdan Zdrojewski, Rafa Dutkiewicz, Dolnolskie Towarzystwo Regionalne, Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki w Wabrzychu, Firma Mine Master z Wilkowa, a klucz specjalny otrzyma Pawe Fajdek.
Z przyjemnoci informujemy, e uroczysto prowadzili Ewa Makowska – Wicemarszaek Wojewdztwa Dolnolskiego wsplnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfowa lskiego Olgierdem Poninikiem.

12 X 2017 roku w Paacu w Krobielowicach odbya si Dolnolska Gala Wrczenia Kluczy Sukcesu. Jest to nagroda przyznawana od 1996 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego lska.Nagrodzono Kluczami wybitne osobowoci Dolnego lska w 8 kategoriach – Laureatami zostali min. Roman Gutek, prof.. dr. Jan Pacholski, prof. Zbigniew Horbowy, Bogdan Zdrojewski, Rafa Dutkiewicz, Dolnolskie Towarzystwo Regionalne, Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki w Wabrzychu, Firma Mine Master z Wilkowa, a klucz specjalny otrzyma Pawe Fajdek.Z przyjemnoci informujemy, e uroczysto prowadzili Ewa Makowska – Wicemarszaek Wojewdztwa Dolnolskiego wsplnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfowa lskiego Olgierdem Poninikiem.

 


Galerie

Dolnolskie Klucze Sukcesu

Pozycjonowanie: Taxi Gryfw Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: