Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnośląskaGimnazjum

Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim

 

Dane teleadresowe:

Adres: ul. Uczniowska 11, 59-620 Gryfów Śląski

Telefon:  (75) 78 12 907, (75) 78 13 468

Dyrektor szkoły: Alicja Kownacka Telefon (75) 78 13 269

Zastępca Dyrektora: Agata Jankowiak Telefon (75) 78 13 269

e-mail: gimnazjum@v-net.pl

Strona www:  www.gimnazjum.gryfow.info


 

Informacje:

Działalność gimnazjum opiera się na opracowanym statucie i regulaminach szkoły oraz na programie wychowawczym i rozwoju gimnazjum. Dokumenty te były konsultowane z rodzicami i młodzieżą szkolną. W szkole funkcjonuje 16 oddziałów klasowych w czterech budynkach, położonych po obu stronach ul. Uczniowskiej.

 

Średnio w klasach uczy się po 25 uczniów. W szkole funkcjonują klasy dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. W szkole realizowane są statutowe zadania w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki. Przez cały cykl kształcenia ( 3 lata) odbywa się nauczanie informatyki w dwóch pracowniach komputerowych z możliwością korzystania z Internetu. Ponadto dzieci uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego z podziałem na grupy dla początkujących i zaawansowanych.

 

Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na Boisku Wielofunkcyjnym Orlik 2012, w dwóch salach gimnastycznych i siłowni wielostanowiskowej. Nauczyciele prowadzą przedmiotowe kółka zainteresowań. Zajęcia te odbywają się miarę potrzeb w trakcie całego roku szkolnego. Młodzież szkolna objęta jest opieką pedagoga.

 

W sprawach wychowawczych, celem zapobiegania patologiom prowadzona jest współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gryfowie Śląskim, Policją, Sądem dla Nieletnich, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Punktem Konsultacyjnym dla Uzależnionych w Gryfowie Śląskim.

Galerie

Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ostrzezenia pogodowe Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      
Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: