Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Gryfice

Strona www: www.gryfice.eu


Gmina Gryfice


Gryfice położone są w północno - zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim. Miasto jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej oraz powiatu gryfickiego. Znajduje się na Pobrzeżu Szczecińskim, nad rzeką Regą, w odległości 22km od Morza Bałtyckiego.


Oficjalne podpisanie umowy o wzajemnej współpracy między Gminą     Gryfów Śląski a Gminą Gryfice zawarta została w dniu 13.06.2008r.


Gminy zadeklarowały wzajemną współpracę między gminami w następujących dziedzinach:
kultury (wymiana zespołów ludowych, teatralnych, muzycznych,orkiestr, wystaw oraz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez strony, edukacji (wymiana i współpraca pomiędzy placówkami oświatowymi, organizacja wspólnych imprez, wymiana wakacyjna), sportu (uczestnictwo w imprezach turystycznych i rekreacyjnych organizowanych przez obie strony, wędkarstwo, kajakarstwo i agroturystyka), samorządu gminnego,promocji regionów poprzez zawiązanie współpracy pomiędzy lokalnymi mediami.

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ostrzezenia pogodowe Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: