Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska
Strona główna » Z Regionu

18-07-2017

Gryfowski UTW działa

13 czerwca był dniem, w którym zakończyliśmy II Moduł w partnerskim projekcie „UTW – Uczyć – Tworzyć – Wspierać”. Projekt oferuje: szkolenia, warsztaty, konsultacje, działania animacyjne oraz wymianę kadry i dobrych praktyk – a zatem działania edukacyjne, animacyjne i aktywizujące społeczność senioralną. W jego zamyśle uczestnicy chcą się wzajemnie inspirować, nie bez powodu zatem oscyluje on wokół triady: uczyć – tworzyć – wspierać.

 

Moduł drugi przewidywał wykłady, warsztaty, szkolenia, konsultacje które realizowane były w siedzibach partnerów projektu. Celem tej części było wspieranie lokalnych UTW poprzez przekazywanie wiedzy i doświadczeń, które mogą przyczynić się do rozbudowania, urozmaicenia i uatrakcyjnienia dotychczasowej oferty placówek. VII spotkanie warsztatowo-szkoleniowe w Gryfowie Śląskim obejmowało wykłady i działania animacyjne dla edukatorów i liderów oraz warsztaty dla seniorów. Edukatorzy wzięli udział w dwóch szkoleniach: „Jak przygotować i przeprowadzić warsztaty z animacji dla seniorów” oraz „Śmierć, starzenie się, przemijanie – jak i czy rozmawiać z seniorami na tematy trudne”. Seniorom zaproponowano Warsztaty komunikacji interpersonalnej oraz Trening pamięci.
Zajęcia poprowadził zespół szkoleniowy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim w składzie: Anna Gużda, Beata Działa i Ilona Zakowicz. Dodatkowo o niezwykłą atmosferę spotkania dbali przedstawiciele wrocławskiego zespołu ds. superwizji pani Halina Cebula i pan Jerzy Sosnowski. Dodam, iż w działaniach wzięło udział 30 seniorów z Gryfowskiego UTW oraz lokalni edukatorzy osób starszych.
Wkrótce kolejne działania w module trzecim, w którym seniorzy będą mogli wziąć udział w zajęciach realizowanych przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Projekt posiada stronę internetową www.projektutw.uni.wroc.pl do odwiedzenia której zapraszam.
Kierownik UTW w Gryfowie Śląskim Anna Michalkiewicz
Moduł drugi przewidywał wykłady, warsztaty, szkolenia, konsultacje które realizowane były w siedzibach partnerów projektu. Celem tej części było wspieranie lokalnych UTW poprzez przekazywanie wiedzy i doświadczeń, które mogą przyczynić się do rozbudowania, urozmaicenia i uatrakcyjnienia dotychczasowej oferty placówek. VII spotkanie warsztatowo-szkoleniowe w Gryfowie Śląskim obejmowało wykłady i działania animacyjne dla edukatorów i liderów oraz warsztaty dla seniorów. Edukatorzy wzięli udział w dwóch szkoleniach: „Jak przygotować i przeprowadzić warsztaty z animacji dla seniorów” oraz „Śmierć, starzenie się, przemijanie – jak i czy rozmawiać z seniorami na tematy trudne”. Seniorom zaproponowano Warsztaty komunikacji interpersonalnej oraz Trening pamięci.


Zajęcia poprowadził zespół szkoleniowy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim w składzie: Anna Gużda, Beata Działa i Ilona Zakowicz. Dodatkowo o niezwykłą atmosferę spotkania dbali przedstawiciele wrocławskiego zespołu ds. superwizji pani Halina Cebula i pan Jerzy Sosnowski. Dodam, iż w działaniach wzięło udział 30 seniorów z Gryfowskiego UTW oraz lokalni edukatorzy osób starszych.
Wkrótce kolejne działania w module trzecim, w którym seniorzy będą mogli wziąć udział w zajęciach realizowanych przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Projekt posiada stronę internetową www.projektutw.uni.wroc.pl do odwiedzenia której zapraszam.


Kierownik UTW w Gryfowie Śląskim

Anna Michalkiewicz

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: