Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnośląskaStrona główna » Z Regionu

31-01-2018

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ustala harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do do klas pierwszych szkół podstawowych.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym


1
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
19.02-02.03.2018 r.03.04-13.04.2018 r.


2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

05-06.03.2018 r.
16.04.2018 r.


3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.07.03.2018 r.


18.04.2018 r.


4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.08.03-16.03.2018 r.


19.04-27.04.2018 r.


5


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.20.03.2018 r.


02.05.2018 r.
Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: