Z Regionu

Jarmark Wielkanocny w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śl.

28-03-2017

Jarmark Wielkanocny w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śl.

Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim zaprasza 7 kwietnia br. na Jarmark Wielkanocny, na terenie szkoły w godz. 8:00 - 12:00.

czytaj dalej »

Wernisaż

27-03-2017

Wernisaż


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim
serdecznie zaprasza na wernisaż twórczości
Mariana Lorka "Słomą malowane".
30 marca - tym razem wyjątkowo w czwartek- Galeria ECKI
Szczegóły w załączonym zaproszeniu.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim serdecznie zaprasza na wernisaż twórczości Mariana Lorka, "Słomą malowane", 30 marca - tym razem wyjątkowo w czwartek - Galeria ECKI. Szczegóły w załączonym zaproszeniu.


czytaj dalej »

Informacja Rady Miejskiej

27-03-2017

Informacja Rady Miejskiej

RADA   MIEJSKA  GMINY  GRYFÓW  ŚLĄSKI informuje mieszkańców,
że w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. 
ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  STAŁYCH  RADY MIEJSKIEJ
GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI  
Tematem  posiedzenia  będzie :
Omówienie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego  na terenie Gminy Gryfów Śląski, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe, oraz projektu uchwały w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacji, w  postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klas pierwszych szkół  podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski.  
Po zakończeniu posiedzenia komisji, odbędzie się
SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
PRZEDMIOTEM OBRAD BĘDZIE :  Podjęcie uchwał.

RADA   MIEJSKA  GMINY  GRYFÓW  ŚLĄSKI informuje mieszkańców,że w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI  STAŁYCH RADY MIEJSKIEJGMINY GRYFÓW ŚLĄSKI  

Tematem  posiedzenia  będzie :Omówienie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego  na terenie Gminy Gryfów Śląski, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe, oraz projektu uchwały w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacji, w  postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klas pierwszych szkół  podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski.  
Po zakończeniu posiedzenia komisji, odbędzie się
SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
PRZEDMIOTEM OBRAD BĘDZIE :  Podjęcie uchwał.

czytaj dalej »

Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski 2017

23-03-2017

Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski 2017

Zapraszamy mieszkańców Sołectw Gminy Gryfów Śląski  do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu „Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski”. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Sołectw do podejmowania działań na rzecz utrzymywania czystości i porządku na posesjach, ich upiększania oraz podnoszenia walorów estetycznych.

czytaj dalej »

Szkolenie dla rolników

22-03-2017

Szkolenie dla rolników

W dniu 31 marca br. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
odbędzie się szkolenie dla rolników z terenu powiatu lwóweckiego. 

W dniu 31 marca br. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, odbędzie się szkolenie dla rolników z terenu powiatu lwóweckiego. 

czytaj dalej »

Jarmark Wielkanocny na gryfowskim Rynku

22-03-2017

Jarmark Wielkanocny na gryfowskim Rynku

9 kwietnia 2017r. na gryfowskim Rynku odbędzie się Jarmark Wielkanocny. Szczegóły na palkacie.

czytaj dalej »

Kino objazdowe w M-GOK w Gryfowie Śląskim

22-03-2017

Kino objazdowe w M-GOK w Gryfowie Śląskim

OUTDOOR CINEMA, M-GOK, VISA zapraszają na seanse
4 kwietnia 2017 r.  wsali widowiskowej M-GOK w Gryfowie Śląskim.

OUTDOOR CINEMA, M-GOK, VISA zapraszają na seanse filmowe, 4 kwietnia 2017 r., w sali widowiskowej M-GOK w Gryfowie Śląskim.

szczegóły

czytaj dalej »

INFORMACJA

21-03-2017

INFORMACJA


Uprzejmie informuję, że na prośbę mieszkańców Gryfowa Śląskiego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim oddeleguje do Gryfowa Śląskiego pracownika w celu odebrania od mieszkańców zeznań podatkowych za 2016r.
Pracownik Urzędu Skarbowego będzie odbierał zeznania podatkowe w dniu                           6 kwietnia 2017r. w godz. 9 00 – 13 00   w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w Centrum Organizacji Pozarządowych (parter) – wejście od strony TAXI.  

Uprzejmie informujemy, że na prośbę mieszkańców Gryfowa Śląskiego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim oddeleguje do Gryfowa Śląskiego pracownika w celu odebrania od mieszkańców zeznań podatkowych za 2016r. Pracownik Urzędu Skarbowego będzie odbierał zeznania podatkowe 6 kwietnia 2017r. w godz. 9:00 – 13:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w Centrum Organizacji Pozarządowych (parter) – wejście od strony TAXI.  


czytaj dalej »

Zmiana opłat za wodę i ścieki

21-03-2017

Zmiana opłat za wodę i ścieki

Od 1 kwietnia br. będą obowiązywały nowe zasady opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.Do opłat za wodę i ścieki, liczone od ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków, zostaną doliczone opłaty abonamentowe.

Od 1 kwietnia br. będą obowiązywały nowe zasady opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.
Do opłat za wodę i ścieki, liczone od ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków, zostaną doliczone opłaty abonamentowe.
W dniu 3 marca br. uchwałą nr XXX/152/17 została przyjęta taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.Od 1 kwietnia br. będą obowiązywały nowe zasady opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.Do opłat za wodę i ścieki, liczone od ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków, zostaną doliczone opłaty abonamentowe.


czytaj dalej »

Dofinansowanie na uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości

21-03-2017

Dofinansowanie na uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości

Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie na "Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim". Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego całkowita wartość to 2 216 458,89 zł., kwota wydatków kwalifikowanych to 2 144 310,06 zł., natomiast dofinansowanie, które otrzymała gmina wynosi 1 800 784,61 zł.

Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie na "Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim". Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego całkowita wartość to 2 216 458,89,
kwota wydatków kwalifikowanych to 2 144 310,06 zł., natomiast dofinansowanie, które otrzymała gmina to 1 800 784,61 zł.czytaj dalej »

Program Pomocy Dzieciom

20-03-2017

Program Pomocy Dzieciom


Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
Wnioski przyjmujemy do dnia 9.04.2017 roku.
Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.
Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl 

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.Wnioski przyjmujemy do dnia 9.04.2017 roku.Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.Wszystkie informacje na stronie internetowej:www.dla-dzieci.spes.org.pl 


czytaj dalej »

 Projekt Z językiem angielskim i multimediami za Pan Brat

20-03-2017

Projekt Z językiem angielskim i multimediami za Pan Brat

Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Innowacyjna edukacja przedszkolna z językiem angielskim i multimediami za Pan Brat". Liderem projektu o wartosci 562 050,00 zł jest Gmina Mirsk a partnerem Gmina Gryfów Śląski. Projekt realizowany jest w dwóch przedszkolach przez 10 miesięcy do 28 lutego 2018 r. Zakłada wdrożenie innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego oraz innych umiejetności w oparciu o nowoczesny sprzęt multimedialny w grupach przedszkolnych oraz cykl dodatkowych zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, informatycznych, logopedycznych ,społeczno-emocjonalnych  i bajkoterapii. Przedszkole zostanie wyposażone w nowy sprzęt audiowizualny w postaci 26 tabletów, interaktywnego monitora. Placówka wzbogaci się o nowe pomoce dydaktyczne, zabawki edukacyjne, relaksacyjne, sprzęt do ogrodu przedszkolnego. Nauczyciele z obu przedszkoli zostaną przeszkoleni przez mentorów  Annę Basińska i Teresę Pietralę pracowników Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat modelowania dialogów nowatorską metodą powstałą w Stanach Zjednoczonych Questioning the Author,zasad planowania pracy metodą projektów z uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,aranżacji przestrzeni i centrum badawczego, innowacyjnych metod nauki języka angielskiego,wykorzystania  niestandartowych gier w edukacji najmłodszych oraz szereg warsztatów dotyczących multimediów w edukacji przedszkolnej. Nowa metoda QtA to zbiór technik,dzięki której nauczyciel wspiera aktywność dziecka podczas rozmów sterowanych i działań dotyczących wybranego tematu.Wykorzystany zostanie w każdej grupie wiekowej program T@BLIT, który w pełni stwarza przedszkolakom dogodne warunki, by odkrywały, wspierały się,dyskutowały nad róznorodnymi zagadnieniami. Zachęca dzieci do poszukiwania informacji w różnych źródłach, rozwija twórcze myślenie, wiarę we własne możliwości.
                                                                                          Bożena Kulesa

Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Innowacyjna edukacja przedszkolna z językiem angielskim i multimediami za Pan Brat". Liderem projektu o wartosci 562 050,00 zł jest Gmina Mirsk a partnerem Gmina Gryfów Śląski. Projekt realizowany jest w dwóch przedszkolach przez 10 miesięcy do 28 lutego 2018 r. Zakłada wdrożenie innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego oraz innych umiejetności w oparciu o nowoczesny sprzęt multimedialny w grupach przedszkolnych oraz cykl dodatkowych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, informatycznych, logopedycznych ,społeczno-emocjonalnych i bajkoterapii. 

czytaj dalej »

 Powiatowy Konkurs Dekoracji Wielkanocnych w Wojciechowie

20-03-2017

Powiatowy Konkurs Dekoracji Wielkanocnych w Wojciechowie

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu , Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lwówku Śląskim  wraz z Ośrodkiem Kultury i Sportu w Lubomierzu zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie „Dekoracji Wielkanocnych". 

Regulamin

Karta zgłoszenia

czytaj dalej »

Kolejne podium Akademii Piłkarskiej

20-03-2017

Kolejne podium Akademii Piłkarskiej

II miejsce orlików akademii piłkarskiej Gryfów Śląski w halowym turnieju piłki nożnej , który odbył się 12.03.2017 roku w Pieńsku. Przegraliśmy w finale w rzutach karnych z Nysa Zgorzelec. Jak się często mówi karne to loteria... Można by tu wiele pisać, lecz najważniejsze jest to, że gdzie się nie pojawiamy to stajemy na podium, zyskujemy nowych kolegów, znajomości, wiele drużyn zaprasza nas na turnieje czy mecze sparingowe. Kolejny raz królem strzelców turnieju został Miłosz Listwan, a najlepszym bramkarzem Damian Lewandowski. 

II miejsce orlików akademii piłkarskiej Gryfów Śląski w halowym turnieju piłki nożnej , który odbył się 12.03.2017 roku w Pieńsku. Przegraliśmy w finale w rzutach karnych z Nysa Zgorzelec. Jak się często mówi karne to loteria... Można by tu wiele pisać, lecz najważniejsze jest to, że gdzie się nie pojawiamy to stajemy na podium, zyskujemy nowych kolegów, znajomości, wiele drużyn zaprasza nas na turnieje czy mecze sparingowe. Kolejny raz królem strzelców turnieju został Miłosz Listwan, a najlepszym bramkarzem Damian Lewandowski. 

czytaj dalej »

Kształcenia zawodowe w ZSOiZ w Firmie Bosch

20-03-2017

Kształcenia zawodowe w ZSOiZ w Firmie Bosch


Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim oraz nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu wezmą udział w kursie specjalistycznym w Centrum Szkoleniowym Techniki Motoryzacyjnej Bosch w Warszawie.
Pierwsze szkolenia odbyły się w czasie ferii zimowych były skierowane do nauczycieli i współpracujących z naszą szkołą instruktorów praktycznej nauki zawodu z przedsiębiorstw Autoserwis Mirosław Byczko w Gryfowie Śląskim, Zakład Usługowo-Handlowy Kiryk Paweł  w Olszynie, Naprawa Pojazdów Samochodowych Andrzej Ciaciek w Olszynie.
Ukończenie kursów przez nauczycieli pozwoli nabyć kompetencje, które wpłyną na zmodyfikowanie programów nauczania realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu i będą dostosowane do wymagań rynku pracy, nowoczesnych technologii oraz wyzwań gospodarki opartej o wiedzę.  

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim oraz nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu wezmą udział w kursie specjalistycznym w Centrum Szkoleniowym Techniki Motoryzacyjnej Bosch w Warszawie. Pierwsze szkolenia odbyły się w czasie ferii zimowych były skierowane do nauczycieli i współpracujących z naszą szkołą instruktorów praktycznej nauki zawodu z przedsiębiorstw Autoserwis Mirosław Byczko w Gryfowie Śląskim, Zakład Usługowo-Handlowy Kiryk Paweł  w Olszynie, Naprawa Pojazdów Samochodowych Andrzej Ciaciek w Olszynie.


czytaj dalej »

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii

20-03-2017

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii

W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091), Główny Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z wykładnią Ministerstwa krótkie obloty gołębi w najbliższym sąsiedztwie gołębnika należy jednoznacznie traktować jako dopuszczone loty treningowe. Po ich zakończeniu gołębie muszą nadal być przetrzymywane w odpowiednim odosobnieniu.

czytaj dalej »

PLANOWANE POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

10-03-2017

PLANOWANE POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI


14 marca 2017 r. ( wtorek ) godz. 9.00 –   posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta
i Bezpieczeństwa Publicznego  
16 marca 2017 r. ( czwartek )  godz. 10.00 –  wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej       
i Komisji Sfery Budżetowej  
17 marca 2017 r. ( piątek )  godz. 12.00 –  posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska   
Tematem posiedzeń komisji będzie omówienie projektów uchwał oraz sprawy różne.

22 marca 2017r. ( środa )  godz. 10.00 –   Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
Tematem obrad będzie stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Gryfów Śląski.

czytaj dalej »

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

10-03-2017

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

9 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, na które przybyli sołtysi z wszystkich gryfowskich sołectw.

czytaj dalej »

List Prezesa ARiMR do sołtysów z okazji Dnia Sołtysa

10-03-2017

List Prezesa ARiMR do sołtysów z okazji Dnia Sołtysa

Publikujemy list Pana Dariusz Golca Prezesa ARiMR do sołtysów z okazji Dnia Sołtysa.

czytaj dalej »

Przypominamy o możliwości usunięcia odpadów zawierających azbest

09-03-2017

Przypominamy o możliwości usunięcia odpadów zawierających azbest

Wnioski o dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachowego lub elewacji budynku mieszkalnego lub gospodarczego można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

czytaj dalej »

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • 87

Galerie

koty