Z Regionu

Uwaga organizacja ruchu zastępczego!

21-07-2018

Uwaga organizacja ruchu zastępczego!


BUDIMEX S.A. jako Generalny Wykonawca w/w zadania, realizowanego dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław na podstawie Umowy o nr NI.2720.21.2017, informuje o wprowadzeniu Organizacji Ruchu Zastępczego w miejscowości Gryfów od dnia 23.07.2018r. zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego (zatwierdzenie nr 467/2018 z dnia 20.07.2018r.).
Informujemy, że ze względu na prace związane z frezowaniem i układaniem nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 360 w obrębie ulic: Uczniowskiej, Lwowskiej, Lubańskiej, Rynek i Sanatoryjnej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy zgodnie z załącznikiem.
Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: 31.08.2018r. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

BUDIMEX S.A. jako Generalny Wykonawca w/w zadania, realizowanego dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław na podstawie Umowy o nr NI.2720.21.2017, informuje o wprowadzeniu Organizacji Ruchu Zastępczego w miejscowości Gryfów od dnia 23.07.2018r. zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego (zatwierdzenie nr 467/2018 z dnia 20.07.2018r.).
Informujemy, że ze względu na prace związane z frezowaniem i układaniem nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 360 w obrębie ulic: Uczniowskiej, Lwowskiej, Lubańskiej, Rynek i Sanatoryjnej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy zgodnie z załącznikiem.
Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: 31.08.2018r. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.


czytaj dalej »

Sprzęt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

20-07-2018

Sprzęt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Sprzęt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  Gminy Gryfów Śląski.


W bieżącym roku nasza Gmina uczestniczyła w ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości  naborze wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego dnia 29 września 2017 roku Programu I Priorytetu IIIB „ Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków  oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” – dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego polegających na nabyciu w 2018 roku w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

czytaj dalej »

Intensywne opady deszczu

18-07-2018

Intensywne opady deszczu

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7 
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu 
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/ 1 
Obszar województwo dolnośląskie powiat lwówecki 
Ważność od godz. 11:00 dnia 18.07.2018 do godz. 09:00 dnia 19.07.2018 
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. 
Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm. 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zjawiska(%) 
80% 
Uwagi Brak. 
Dyżurny synoptyk 
IMGW-PIB 
Piotr Ojrzyński 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7

Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/ 1 

Obszar województwo dolnośląskie powiat lwówecki 

Ważność od godz. 11:00 dnia 18.07.2018 do godz. 09:00 dnia 19.07.2018 

Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym.

Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80% 

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Piotr Ojrzyński 

czytaj dalej »

Rewitalizacja budynku przy ul. Rynek 37 w Gryfowie Śląskim

16-07-2018

Rewitalizacja budynku przy ul. Rynek 37 w Gryfowie Śląskim


Wspólnota Mieszkaniowa uL. Rynek 37 w Gryfowie Śląskim
realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020
Tytuł projektu: „Rewitalizacja budynku mieszkalno- usługowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 37 w Gryfowie Ślaskim pn. remont pokrycia dachowego i elewacji"
Dofinansowane projektu z EFRR 103.497,63 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu Państwa 17.249,60 zł
Całkowita wartość projektu 439.037,28 zł

Wspólnota Mieszkaniowa uL. Rynek 37 w Gryfowie Śląskim realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 pt.: „Rewitalizacja budynku mieszkalno- usługowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 37 w Gryfowie Ślaskim pn. remont pokrycia dachowego i elewacji".Dofinansowane projektu z EFRR 103.497,63 zł., dofinansowanie projektu z budżetu Państwa 17.249,60 zł. Całkowita wartość projektu  wynosi 439.037,28 zł.


czytaj dalej »

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę

11-07-2018

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę można składać w sekretariacie urzędu do dnia 12 lipca 2018 r. na drukach dostępnych na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

WNIOSEK

oświadczenie dla rolników nie posiadających własnej dokumentacji

oświadczenie dla rolników posiadających pełną dokumentację

czytaj dalej »

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. infrastruktury społecznej

11-07-2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. infrastruktury społecznej

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. infrastuktury społecznej ogłoszenie

czytaj dalej »

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5

10-07-2018

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5

Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu z burzami/ 1 
Obszar województwo dolnośląskie powiat lwówecki 
Ważność od godz. 14:00 dnia 10.07.2018 do godz. 02:00 dnia 11.07.2018 
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. 
Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm. W trakcie opadów 
deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 65 km/h. 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zjawiska(%) 
75% 
Uwagi Brak. 
Dyżurny synoptyk 
IMGW-PIB 
Piotr Ojrzyński 
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu z burzami/ 1 

Obszar województwo dolnośląskie powiat lwówecki Ważność od godz. 14:00 dnia 10.07.2018 do godz. 02:00 dnia 11.07.2018 

Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 65 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 75%

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Piotr Ojrzyński 

czytaj dalej »

Zaproszenie na indywidualne doradztwo księgowe

02-07-2018

Zaproszenie na indywidualne doradztwo księgowe

W imieniu Stowarzyszenia Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" w Lubaniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów etc.) do skorzystania z bezpłatnego INDYWIDUALNEGO DORADZTWA KSIĘGOWEGO, oferowanego przez prowadzony przez nas w Lubaniu Dolnośląski Punkt Doradczy.

czytaj dalej »

Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy i Miasta Gryfów Śląski

29-06-2018

Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Informujemy, że z dniem 30 czerwca br. kończy pracę na stanowisku Skarbnika Gminy i Miasta Gryfów Śląski Pani Anna Jankowska. Z dniem 1 lipca br. stanowisko to obejmuje Pan Marek Kurec, obecnie pracujący na stanowisku Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Stosowne uchwały o odwołaniu i powołaniu Skarbnika podjęła Rada Miejska Gminy i Miasta Gryfów Śląski na sesji w dniu 22 czerwca 2018r.

czytaj dalej »

Budowa żłobka publicznego w Gryfowie Śląskim

28-06-2018

Budowa żłobka publicznego w Gryfowie Śląskim

Po długiej przerwie na terenie budowy żłobka publicznego wznowiono prace budowlane. Nowy wykonawca, Firma Zakład Usługowo Remontowo Budowlany Agata Słowińska z Wrocławia, dotrzymuje słowa i z wielkim zaangażowaniem realizuje oczekiwaną przez wszystkich inwestycję.

czytaj dalej »

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim

27-06-2018

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim

Po dwudziestu latach ciągłej pracy gryfowska oczyszczalnia ścieków doczekała gruntownej modernizacji. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 wyeksploatowane ciągi technologiczne zostaną wyposażone w nowe urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową.

czytaj dalej »

Wielki sukces w Kazimierzu Dolnym

27-06-2018

Wielki sukces w Kazimierzu Dolnym

W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą zakończył się 52 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych.  W  konkursie festiwalowym wzięło udział ponad 800 artystów ludowych z 15 województw. Pomimo deszczowej pogody  festiwal zgromadził niemal 10.000 gości.

czytaj dalej »

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • 105

Galerie

Sesja Rady Miejskiej