Z Regionu

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna od 1 października 2017r.

13-09-2017

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna od 1 października 2017r.


Z dniem 1 października 2017r. Nocna Świąteczna Opieka Zdrowotna w powiecie lwóweckim będzie świadczona przez:
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim
Poradnia Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej
ul. Kościelna 21, 59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 782 01 53
(budynek Szpitala w Lwówku Śląskim,
wejście od Poradni Chirurgicznej)
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o., zgodnie z nowymi przepisami, zakwalifikowało się do poziomu I stopnia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) i będzie odpowiedzialne za świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu lwóweckiego.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następ

Z dniem 1 października 2017r. Nocna Świąteczna Opieka Zdrowotna w powiecie lwóweckim będzie świadczona przez: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim.


Poradnia Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej

ul. Kościelna 21, 59-600 Lwówek Śląskitel. 75 782 01 53

(budynek Szpitala w Lwówku Śląskim,wejście od Poradni Chirurgicznej)


czytaj dalej »

Uwaga silny wiatr !

13-09-2017

Uwaga silny wiatr !

OSTRZEŻENIE Nr 80 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 11:00 dnia 13.09.2017 do godz. 20:00 dnia 13.09.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego-zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk

OSTRZEŻENIE Nr 80 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: województwo dolnośląskie

Ważność: od godz. 11:00 dnia 13.09.2017 do godz. 20:00 dnia 13.09.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego-zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk

czytaj dalej »

Piknik Kręci Mnie Bezpieczeństwo

13-09-2017

Piknik Kręci Mnie Bezpieczeństwo


Serdecznie zapraszamy 23 września 2017r, w godz. 14:00 -18:00. do Gryfowa Śląskiego na Piknik Kręci Mnie Bezpieczeństwo.
Impreza odbędzie się na boisku przy Gimnazjum w GRyfowie Śląskim.SZczegóły na plakacie. 

Serdecznie zapraszamy 23 września 2017r, w godz. 14:00 -18:00. do Gryfowa Śląskiego na Piknik Kręci Mnie Bezpieczeństwo. Impreza odbędzie się na boisku przy Gimnazjum w Gryfowie Śląskim. Szczegóły na plakacie. 


czytaj dalej »

Dożynki w Wolbromowie - 3 września 2017r.

07-09-2017

Dożynki w Wolbromowie - 3 września 2017r.


Uroczystości dożynkowe, czyli Prażnik, w Wolbromowie rozpoczęły się przemarszem korowodu dożynkowego na boisko, gdzie odbyła się Msza Święta polowa w intencji rolników i mieszkańców wsi.  Przewodniczyli jej ks. dziekan Krzysztof Kurzeja i Ks. Krzysztof Żmigrodzki proboszcz parafii Rząsiny, do której należy Wolbromów. Najważniejszym momentem Ceremoniału Dożynkowego było przekazanie chleba z mąki z tegorocznych zbiorów przez starostów dożynek, którymi byli pani Elżbieta Chodorska i pan Mirosław Łopąg  dla gospodarza dożynek. Przyrzekł on dzielić ten chleb sprawiedliwie tak, by przez cały rok nie zabrakło go nikomu. Następnie podzielono obecnych chlebem z tegorocznych zbiorów.
Gminne Dożynki w Wolbromowie otworzyli w oryginalny sposób burmistrz Olgierd Poniźnik oraz sołtys Zbigniew Chodorski odwracając kostki sprasowanej słomy z napisem „Dożynki 2017”. Potem nastąpiło wręczenie odznak, konkursy, przemówienia lokalnych polityków, występ kabaretu wiejskiego oraz zespołów folklorystycznych. W Turnieju Sołectw rywalizowały ze sobą sołectwa z gminy o Kombajn Burmistrza. Podczas imprezy oraz turnieju przygrywała Gryfowska Kapela Podwórkowa. Na zakończenie organizatorzy i goście mogli wspólnie pobiesiadować.

Uroczystości dożynkowe, czyli Prażnik, w Wolbromowie rozpoczęły się przemarszem korowodu dożynkowego na boisko, gdzie odbyła się Msza Święta polowa w intencji rolników i mieszkańców wsi. Przewodniczyli jej ks. Dziekan Krzysztof Kurzeja,  Ks. Krzysztof Żmigrodzki proboszcz parafii Rząsiny, do której należy Wolbromów oraz  ks. Janusz Wilk proboszcz z sąsiedniej parafii Gościszów.


czytaj dalej »

Zmiany w świadczeniu usług zdrowotnych

07-09-2017

Zmiany w świadczeniu usług zdrowotnych

W dniu 01 stycznia 2013r. Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu wygrał konkurs na prowadzenie nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej dla mieszkańców całego Powiatu Lwóweckiego. Przez 4 lata i 9 miesięcy nocna i świąteczna pomoc zdrowotna była realizowana w naszej Wielospecjalistycznej Przychodni, dawało to ogromne poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców naszego miasta, a także dla mieszkańców sąsiednich miast Lubomierza i Mirska ze względu na centralne położenie Gryfowa w naszym powiecie. Niestety, w związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)  pomoc nocna i świąteczna musi być realizowana przy funkcjonującym szpitalu. Dlatego od 1 października 2017r. prowadzenie nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej  będzie wykonywać Powiatowe Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim.

czytaj dalej »

Podziękowanie

07-09-2017

Podziękowanie


Burmistrz Gminy i Miasta bardzo serdecznie dziękuje Pani Janinie Szuniewicz za pielęgnowanie małego skrawka ziemi przy ul. Młyńskiej 16 będącego gruntem Gminy przyległym do drogi.
Odchwaszczenie, a także posadzenie roślin jest przykładem godnym naśladowania.
Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję.
Burmistrz Gminy i Miasta
        Olgierd Poniźnik

Burmistrz Gminy i Miasta bardzo serdecznie dziękuje, Pani Janinie Szuniewicz, za pielęgnowanie małego skrawka ziemi przy ul. Młyńskiej 16, będącego gruntem Gminy przyległym do drogi. Odchwaszczenie, a także posadzenie roślin jest przykładem godnym naśladowania.


Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję.


Burmistrz Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik

czytaj dalej »

Narodowe Czytanie Wesela w Gryfowie Śląskim

06-09-2017

Narodowe Czytanie Wesela w Gryfowie Śląskim

Stowarzyszenie na Rzecz Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim , Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Kultury w Gyfowie Śląskim - oto organizatorzy tegorocznego Narodowego Czytania "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, 2 września, na gryfowskim Rynku.

czytaj dalej »

 Remont ul. Andersa w Gryfowie Śląskim

06-09-2017

Remont ul. Andersa w Gryfowie Śląskim

Pod koniec lipca br. odbył się odbiór wyremontowanej ul. Andersa.

Wykonawcą prac było KONSORCJUM FIRM - Lider: Zakład Budowy Dróg i Mostów ANBUD z Lwówka Śląskiego.

Partnerem natomiast Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych  i Melioracyjnych MELIOBUD Sp. z o.o. z Nowogrodźca. 


czytaj dalej »

Nieodpłatna Pomoc Prawna

04-09-2017

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 września 2017r. (piątek) punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy. 

czytaj dalej »

WYPRAWKA SZKONA W ROKU 2017

01-09-2017

WYPRAWKA SZKONA W ROKU 2017

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu „Wyprawka szkolna” przyjętego przez Radę Ministrów.
Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia                         w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.
Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów:
1.słabowidzących,
2.niesłyszących,
3.słabosłyszących,
4.z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5.z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6.z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7.z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8.z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
9.–  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie                    o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018  do następujących typów szkół dla dzieci i młodzieży :
1.klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych                w branżowych szkołach I stopnia,
2.klasy I branżowej szkoły I stopnia,
3.liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do 
4.klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: 
– klasy II i III szkoły podstawowej,
– klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych                        w branżowych szkołach I stopnia,
– klasy I branżowej szkoły I stopnia,
– liceum   ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku 2017  w terminie  do 11 września 2017 r.
Więcej  informacji na stronie www.men.gov.pl zakładka Aktualności 

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu „Wyprawka szkolna” przyjętego przez Radę Ministrów. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. 

czytaj dalej »

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej

01-09-2017

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej


RADA   MIEJSKA  GMINY  GRYFÓW  ŚLĄSKI informuje  mieszkańców,  że w dniu 6 września 2017 roku o godz. 13.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. odbędzie się wspólne  posiedzenie Komisji  Stałych  Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.  
Tematem  posiedzenia  będzie :
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski  za I półrocze 2017r. 
2. Koncepcja gospodarki ściekowej na terenie Gminy Gryfów Śl. 
3. Sprawy różne. 

RADA MIEJSKA GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI informuje mieszkańców, że w dniu 6 września 2017 roku o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.


  
Tematem  posiedzenia  będzie :

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski  za I półrocze 2017r. 

2. Koncepcja gospodarki ściekowej na terenie Gminy Gryfów Śl. 

3. Sprawy różne. 

czytaj dalej »

Uwaga możliwe burze z gradem!

31-08-2017

Uwaga możliwe burze z gradem!

                        OSTRZEŻENIE 
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnoœlšskie
Ważnoœć: od godz. 14:00 dnia 31.08.2017 do godz. 01:00 dnia 01.09.2017
Przebieg: Prognozuje się wystšpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Adam Dziedzic


                       
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnoœlśląskie
Ważnoœć: od godz. 14:00 dnia 31.08.2017 do godz. 01:00 dnia 01.09.2017
Przebieg: Prognozuje się wysąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Adam Dziedzic

czytaj dalej »

Nieodpłatna Pomoc Prawna

28-08-2017

Nieodpłatna Pomoc Prawna


Uprzejmie informujemy, że punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dodatkowo będzie czynny 
we czwartek – 31 sierpnia  2017 r. w godzinach 10:00 – 13:45. Serdecznie zapraszamy !

Uprzejmie informujemy, że punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dodatkowo będzie czynny we czwartek – 31 sierpnia  2017 r. w godzinach 10:00 – 13:45. Serdecznie zapraszamy !


czytaj dalej »

Spotkanie dotyczące chorób zawodowych

24-08-2017

Spotkanie dotyczące chorób zawodowych


Informujemy ,że w dniu 25 sierpnia ( piatek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim odbędzie się spotkanie dotyczące chorób zawodowych.
Spotkanie organizowane przez Fundację Fortis. Więcej informacji pod nr tel. 692 005 833.

Informujemy, że w dniu 25 sierpnia ( piątek) o godz. 9:00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim odbędzie się spotkanie dotyczące chorób zawodowych. Jest ono organizowane przez Fundację Fortis. Więcej informacji pod nr tel. 692 005 833.


czytaj dalej »

Dożynki Gminy Gryfów Śląski

24-08-2017

Dożynki Gminy Gryfów Śląski

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dożynkach Gminy Gryfów Śląski pn. Prażnik w Wolbromowie, które odbędą się w dniu 3 września 2017r. ( niedziela) na boisku w Wolbromowie. Szczegóły programu na plakacie.

czytaj dalej »

Narodowe Czytanie w Gryfowie Śląskim

24-08-2017

Narodowe Czytanie w Gryfowie Śląskim

Stowarzyszenie Homo Viator, Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Gryfowie Śląskim serdecznie zapraszają na Narodowe Czytanie dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”, które odbędzie się 2 września 2017r. o godz.12:00 na gryfowskim rynku.

czytaj dalej »

Informacje o spotkaniu

11-08-2017

Informacje o spotkaniu

Szczegóły spotkania znajdą Państwo na plakacie. termin spotkania  w dniu 17.08.2017 (czwartek)

o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfów Śląski. Zapraszamy

czytaj dalej »

INFORMACJA

10-08-2017

INFORMACJA

Dnia 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim nieczynny.

czytaj dalej »

Akcja Krwiodawstwa

07-08-2017

Akcja Krwiodawstwa

Informuje się, że akcja krwiodawstwa w Gryfowie Śląskim zostanie przeprowadzona
w Punkcie Poboru Krwi w Ambulansie  przy Wielospecjalistycznej Przychodni Zdrowia
w Gryfowie Śląskim,  ul. Malownicza 1

w dniach: 10 i 11 sierpnia 2017 roku
oraz  9 i 10 listopada 2017 r.
w godz. 9,00 -13,00.
              

Serdecznie  zapraszamy.

czytaj dalej »

I N F O R M A C J A

07-08-2017

I N F O R M A C J A

od 7 sierpnia 2017 r. – do odwołania
Urząd Stanu Cywilnego w Gryfowie Śląskim
będzie czynny w godzinach  800  – 1200 .
W sprawach losowych (zgon) – kontakt osobisty pok. nr 3 (parter Ratusza) lub telefoniczny 75 7812952

czytaj dalej »

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • 93

Galerie

koty