Z Regionu

Mieszkańcy Gryfowa Śląskiego uczcili pamięć Pawła Adamowicza

19-01-2019

Mieszkańcy Gryfowa Śląskiego uczcili pamięć Pawła Adamowicza

Gryfów Śląski oddał hołd Prezydentowi Gdańska śp. Pawłowi Adamowiczowi, który w niedzielny wieczór 13 stycznia 2019 roku podczas światełka do nieba na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w swoim mieście został kilkukrotnie ugodzony nożem i w wyniku odniesionych obrażeń na drugi dzień zmarł. 

czytaj dalej »

Koniec wieczystego użytkowania

15-01-2019

Koniec wieczystego użytkowania


Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 1716 ze zmian.) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpiło z mocy prawa
z dniem 1 stycznia 2019 roku i dotyczy nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi 
i garażami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z budynków mieszkalnych. Tego dnia użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntów, na których stoją ich budynki. Nie ma konieczności pisania żadnych wniosków, ponieważ przekształcenie odbywa się z urzędu. 
Gmina poinformuje mieszkańców o zmianach w oficjalnych zaświadczeniach.

Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 1716 ze zmian.) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpiło z mocy prawaz dniem 1 stycznia 2019 roku i dotyczy nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi i garażami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z budynków mieszkalnych. Tego dnia użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntów, na których stoją ich budynki. Nie ma konieczności pisania żadnych wniosków, ponieważ przekształcenie odbywa się z urzędu. Gmina poinformuje mieszkańców o zmianach w oficjalnych zaświadczeniach.


czytaj dalej »

Podsumowanie Finału WOŚP w Gryfowie Śląskim

14-01-2019

Podsumowanie Finału WOŚP w Gryfowie Śląskim


Po raz 27 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i po raz kolejny powtórzyliśmy w Gryfowie Śląskim rekord z sumą 36.155,04 zł. Z 40 puszek zebrano 19.605,00 zł, a z licytacji prowadzonej podczas finału 13.550,00 zł. Najlepiej został wylicytowany kosz obfitości z „Piwniczki” od Magdaleny  Rękawicznej, następnie całoroczny bilet na okaziciela podarowany przez PKS Voyager. W gronie najbardziej pożądanych przedmiotów znalazło się również zaproszenie do strefy SPA Hotel Medical Spa Malinowy Dwór w Czerniawie Zdroju. Ze sprzedaży ciasta w kawiarence prowadzonej przez strażaków OSP z Gminy Gryfów Śląski uzyskano kwotę 3.000,04 zł.
W imieniu Komitetu serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom, a także w sposób szczególny całemu Sztabowi WOŚP  na czele z szefową gryfowskiego sztabu Panią Anną Michalkiewicz. Wszystkim, którzy przyczynili się do kolejnego rekordu WOŚP w Gryfowie Śląskim składam wyrazy wdzięczności, uznania i podziękowania.
SIE MA!
Burmistrz Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik

Po raz 27 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i po raz kolejny powtórzyliśmy w Gryfowie Śląskim rekord z sumą 36.155,04 zł. Z 40 puszek zebrano 19.605,00 zł, a z licytacji prowadzonej podczas finału 13.550,00 zł. Najlepiej został wylicytowany kosz obfitości z „Piwniczki” od Magdaleny  Rękawicznej, następnie całoroczny bilet na okaziciela podarowany przez PKS Voyager. W gronie najbardziej pożądanych przedmiotów znalazło się również zaproszenie do strefy SPA Hotel Medical Spa Malinowy Dwór w Czerniawie Zdroju. Ze sprzedaży ciasta w kawiarence prowadzonej przez strażaków OSP z Gminy Gryfów Śląski uzyskano kwotę 3.000,04 zł.


W imieniu Komitetu serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom, a także w sposób szczególny całemu Sztabowi WOŚP  na czele z szefową gryfowskiego sztabu Panią Anną Michalkiewicz. Wszystkim, którzy przyczynili się do kolejnego rekordu WOŚP w Gryfowie Śląskim składam wyrazy wdzięczności, uznania i podziękowania.

SIEMA!

Burmistrz Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik

czytaj dalej »

Koncert Noworoczny w Gryfowie Śląskim

11-01-2019

Koncert Noworoczny w Gryfowie Śląskim

Starosta Lwówecki wraz z Burmistrzem Gminy i Miasta Gryfów Śląski zapraszają na bezpłatny Koncert Noworoczny do Kościoła pw. Św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim w dniu 26 stycznia 2019r. ( sobota) o godz. 16:30.

czytaj dalej »

27 Finał WOŚP w Gryfowie Śląskim

11-01-2019

27 Finał WOŚP w Gryfowie Śląskim

Serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegóły na plakacie.

czytaj dalej »

Zbiórka karmy dla wolno żyjących kotów

21-12-2018

Zbiórka karmy dla wolno żyjących kotów

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji zbierania karmy dla kotów wolno żyjących na terenie naszej Gminy. Karmę można przynosić do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim pok. nr 3 (parter).

czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

10-12-2018

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, zadań publicznych w roku 2019 w zakresie:
1. Kultury fizycznej i sportu
2. Kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, oraz inicjatyw
promujących Gryfów Śląski
3. Wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży
4. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i innepodmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i owolontariacie, zadań publicznych w roku 2019 w zakresie:


1. Kultury fizycznej i sportu

2. Kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, oraz inicjatywpromujących Gryfów Śląski

3. Wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży

4. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia.

Ogłoszenie

czytaj dalej »

Sesja Rady Miejskiej

10-12-2018

Sesja Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKIINFORMUJE MIESZKAŃCÓW,
że w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl.
ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
TEMATEM OBRAD BĘDZIE:
1.Podjęcie uchwał 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
     
(-)  Mateusz Królak 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI INFORMUJE MIESZKAŃCÓW, że w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. odędzie się  SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. 
TEMATEM OBRAD BĘDZIE:
1.Podjęcie uchwał 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

(-)  Mateusz Królak 

czytaj dalej »

Przerwy w dostawie wody

05-12-2018

Przerwy w dostawie wody


ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM INFORMUJE,
ŻE W NOCY Z 06 NA 07 GRUDNIA 2018 ROKU OD GODZINY 21°°
Z POWODU PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEPIĘCIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY GRODZKIEJ I WOJSKA POLSKIEGO NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO ODBIORCÓW NASTĘPUJĄCYCH ULIC:
WOJSKA POLSKIEGO; ŹRÓDLANEJ; FELCZERSKIEJ; RYNEK; BANKOWEJ; GRODZKIEJ; PLAC KOŚCIELNY; ZAUŁEK; ZAKĄTEK; MŁYŃSKIEJ- od ul. Wojska Polskiego do ul. Rzecznej.
W POZOSTAŁYCH CZĘŚCIACH GRYFOWA ŚLĄSKIEGO MOGĄ NASTĄPIĆ PRZERWY W DOSTAWACH WODY.
PRZEWIDYWANY CZAS ZAKOŃCZENIA ROBÓT
GODZINA 6°°.
Za niedogodności przepraszamy.

ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM INFORMUJE,
ŻE W NOCY Z 06 NA 07 GRUDNIA 2018 ROKU OD GODZINY 21°° Z POWODU PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEPIĘCIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY GRODZKIEJ I WOJSKA POLSKIEGO NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO ODBIORCÓW NASTĘPUJĄCYCH ULIC:WOJSKA POLSKIEGO; ŹRÓDLANEJ; FELCZERSKIEJ; RYNEK; BANKOWEJ; GRODZKIEJ; PLAC KOŚCIELNY; ZAUŁEK; ZAKĄTEK; MŁYŃSKIEJ- od ul. Wojska Polskiego do ul. Rzecznej. W POZOSTAŁYCH CZĘŚCIACH GRYFOWA ŚLĄSKIEGO MOGĄ NASTĄPIĆ PRZERWY W DOSTAWACH WODY. PRZEWIDYWANY CZAS ZAKOŃCZENIA ROBÓTGODZINA 6°°.
Za niedogodności przepraszamy.


czytaj dalej »

IX Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy

03-12-2018

IX Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegóły na plakacie.

czytaj dalej »

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej

03-12-2018

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej


RADA  MIEJSKA  GMINY  GRYFÓW  ŚLĄSKI INFORMUJE  MIESZKAŃCÓW, 
że w dniu 4 grudnia 2018 roku o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl.
ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  STAŁYCH  RADY MIEJSKIEJ
GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI  
Tematem  posiedzenia  będzie :
1. Omówienie projektu budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2019 rok 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał 
3. Sprawy różne 

RADA  MIEJSKA  GMINY  GRYFÓW  ŚLĄSKI  INFORMUJE  MIESZKAŃCÓW, że w dniu 4 grudnia 2018 roku o godz. 14.00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl.
ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI  STAŁYCH  RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI  
Tematem  posiedzenia  będzie :

1. Omówienie projektu budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2019 rok


2. Zaopiniowanie projektów uchwał 

3. Sprawy różne 

czytaj dalej »

Dyżur dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

21-11-2018

Dyżur dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że w dniu
 5 grudnia 2018r. ( środa) 
w godz. 12:00 – 14:00
 pełnić będzie dyżur w gabinecie
 Burmistrza Gminy i Miasta
 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
 – Pani Dorota Piotrowska – Maślanka.
Wszystkich zainteresowanych współpracą z PUP serdecznie zapraszam.
Burmistrz Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że w dniu 5 grudnia 2018r. ( środa) w godz. 12:00 – 14:00 pełnić będzie dyżur w gabinecie Burmistrza Gminy i Miasta Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Pani Dorota Piotrowska – Maślanka. Wszystkich zainteresowanych współpracą z PUP serdecznie zapraszam.


Burmistrz Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik

czytaj dalej »

Uwaga awaria!

21-11-2018

Uwaga awaria!

W  ZWIĄZKU  Z  AWARIĄ   SIECI WODOCIĄGOWEJ  ZAKŁAD  BUDŻETOWY  GOSPODARKI   KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ   W  GRYFOWIE   ŚLĄSKIM  INFORMUJE, ŻE W DNIU 21 LISTOPADA 2018R.              NASTĄPI   PRZERWA DOSTAWY WODY 
OD GODZ. 8:30 DO GODZ.12:00 
DLA ODBIORCÓW UL. : SANATORYJNA, RYNEK.
ZA  NIEDOGODNOŚCI  PRZEPRASZAMY.
KONTAKT: 790-791-918
W ZWIĄZKU Z AWARIĄ   SIECI WODOCIĄGOWEJ  ZAKŁAD  BUDŻETOWY  GOSPODARKI   KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ   W  GRYFOWIE   ŚLĄSKIM  INFORMUJE, ŻE W DNIU 21 LISTOPADA 2018R. NASTĄPI   PRZERWA DOSTAWY WODY OD GODZ. 8:30 DO GODZ.12:00 DLA ODBIORCÓW UL. : SANATORYJNA, RYNEK.


ZA  NIEDOGODNOŚCI  PRZEPRASZAMY.

KONTAKT: 790-791-918

czytaj dalej »

Sesja na żywo

20-11-2018

Sesja na żywo

W dniu dzisiejszym o godzinie 10.00 odbędzie sesja inauguracyjna nowej Rady Gminy Gryfów Śląski na lata 2018-2023. Po raz pierwszy w historii naszej Gminy sesja będzie transmitowana na żywo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do obejrzenia tak wielkiego wydarzenia w naszej małej ojczyźnie. Sesja zostanie udostępniona za pomocą portalu youtube.com na kanale gryfowpl. Bezpośredni link do transmisji znajduje się tutaj: https://www.youtube.com/user/gryfowpl/live Zapraszamy

czytaj dalej »

Szkolenie do wykonywania uboju zwierząt gospodarskich

20-11-2018

Szkolenie do wykonywania uboju zwierząt gospodarskich

Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji do uboju zwierząt gospodarskich na własny użytek, proszone sa o zgłoszenie uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu, do Powiatowego Inspektora Weterynarii w Lwówku Śląskim do 30 listopada 2018r., szczegóły w załączeniu.

czytaj dalej »

Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski

20-11-2018

Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza VI edycję konkursu o tytuł
„Społecznik Roku 2018 Gminy i Miasta Gryfów Śląski”.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza VI edycję konkursu o tytuł„Społecznik Roku 2018 Gminy i Miasta Gryfów Śląski”.

czytaj dalej »

Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

15-11-2018

Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI INFORMUJE  MIESZKAŃCÓW, że w dniu 20 listopada 2018 roku o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl.
ODBĘDZIE SIĘ 
INAUGURACYJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ 
GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
TEMATEM OBRAD BĘDZIE:
1. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
2. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
3. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
 kadencji 2014 – 2018 
 (-)  Robert Skrzypek

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI INFORMUJE  MIESZKAŃCÓW, że w dniu 20 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. odbędzie się

INAUGURACYJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

TEMATEM OBRAD BĘDZIE:
1. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski


2. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

3. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 

kadencji 2014 – 2018 

 (-)  Robert Skrzypek

czytaj dalej »

Uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

14-11-2018

Uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

11 listopada 2018 roku, w Gryfowie Śląskim, odbyły się uroczystości związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

czytaj dalej »

Pobór krwi w krwiobusie w Gryfowie Śląskim

13-11-2018

Pobór krwi w krwiobusie w Gryfowie Śląskim


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że Punkt Pobierania Krwi w KRWIOBUSIE w Gryfowie Śląskim, parking przed Wielospecjalistyczną Przychodnią Zdrowia ul. Malownicza 1 /koło remizy straży pożarnej/
będzie czynny w godz. 9.00 – 13.00 w dniach 16 i 19 listopada 2018 roku.
Telefon do Ambulansu: 697 667 866 
Serdecznie zapraszamy.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że Punkt Pobierania Krwi w KRWIOBUSIE w Gryfowie Śląskim, parking przed Wielospecjalistyczną Przychodnią Zdrowia ul. Malownicza 1 /koło remizy straży pożarnej / będzie czynny w godz. 9.00 – 13.00 w dniach 16 i 19 listopada 2018 roku. Telefon do Ambulansu: 697 667 866.


Serdecznie zapraszamy.

czytaj dalej »

Konkurs „WIEM CZYM ODDYCHAM”

07-11-2018

Konkurs „WIEM CZYM ODDYCHAM”


Spośród 50 miast w Europie o największym zanieczyszczeniu powietrza, aż 36 znajduje się w naszym kraju. 
W bieżącym roku Fundacja AVIVA ogłosiła drugą edycję konkursu: „Wiem czym oddycham”.
W 100 lokalizacjach w Polsce które uzyskają najwięcej głosów zostaną zainstalowane bezpłatnie czujniki jakości powietrza.
W naszej Gminie również zgłoszono lokalizację takiego czujnika w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów  Śląski.  
Aby zagłosować na tą lokalizację czujnika w naszym mieście należy: 
1. Wejść na stronę internetową: WWW.WIEMCZYMODDYCHAM.PL/RANKING 
2. Znaleźć  lokalizację : Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, 59-620 Rynek 1  
3. Oddać swój głos. 
Glosowanie trwa do 5 grudnia 2018 roku.
Od ilości oddanych głosów przez naszych mieszkańców, i nie tylko, zależy czy czujnik powietrza znajdzie się w Gryfowie Śląskim.
Serdecznie zapraszamy do udziału w głosowaniu. 

Spośród 50 miast w Europie o największym zanieczyszczeniu powietrza, aż 36 znajduje się w naszym kraju. W bieżącym roku Fundacja AVIVA ogłosiła drugą edycję konkursu: „Wiem czym oddycham”. W 100 lokalizacjach w Polsce które uzyskają najwięcej głosów zostaną zainstalowane bezpłatnie czujniki jakości powietrza.


W naszej Gminie również zgłoszono lokalizację takiego czujnika w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów  Śląski.  Aby zagłosować na tą lokalizację czujnika w naszym mieście należy: 

1. Wejść na stronę internetową: WWW.WIEMCZYMODDYCHAM.PL/RANKING 

2. Znaleźć lokalizację: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, 59-620 Rynek 1 

3. Oddać swój głos. Glosowanie trwa do 5 grudnia 2018 roku.

Od ilości oddanych głosów przez naszych mieszkańców, i nie tylko, zależy czy czujnik powietrza znajdzie się 

w Gryfowie Śląskim. Serdecznie zapraszamy do udziału w głosowaniu. 

czytaj dalej »

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • 108

Galerie

Sesja Rady Miejskiej