Z Regionu

Piesze Wędrówki z Gryfowa Śląskiego do Proszówki

08-10-2018

Piesze Wędrówki z Gryfowa Śląskiego do Proszówki


Pierwsza impreza rodzinna w gminie Gryfów odbyła się 6 października 2018. Organizatorem i inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki, a celem imprezy jest stworzenie atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego w gronie rodziny, popularyzacja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz promocja walorów krajoznawczych i historycznych Gryfowa oraz Proszówki. 
W piękne, słoneczne i wyjątkowo ciepłe południe jak na październik, swoją wędrówkę rozpoczęło od godz. 12.00 z Rynku w Gryfowie 6 rodzin zamieszkałe w Gminy Gryfów. Rodziny na starcie otrzymały karty startowe z opisem wyprawy w treści należało wykonać: 7 zadań na spostrzegawczość i ich wynik zapisać, zaliczyć 7 punktów kontrolnych (m.in. zadania z wiedzy o Proszówce, sprawnościowe, manualne) za które rodziny otrzymywały punkty. Dziękujemy obsłudze punktów kontrolnych: rynek Gryfów- Adriana Karpowicz, szpital - Agnieszka Królak, kasztany - Darek August, świetlica wiejska w Proszówce - Agnieszka August, remiza OSP Proszówka- Kamila Zajączkowska, Kapliczka Leopolda - Jola Burkot, „Alpaki z Proszówki” - Szymon Kownacki. Do pokonania rodziny miały trasę długości ok. 5 km. Na łączną klasyfikację rodzin miały wpływ zdobyte punkty, ale również czas przejścia. Najszybciej trasę pokonała rodzina uzyskując czas 1 godz. 34 min.
I miejsce oraz tytuł Rodziny Roku 2018 otrzymała rodzina Kozłowskich w nagrodę otrzymali Puchar Rodziny Roku ufundowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierda Poniźnika oraz nagrodę rzeczową voucher na obiad dla całej rodziny w Restauracji ZORNICA ufundowany przez Radnego Rady Miejskiej Jerzego Guzy. 

Pierwsza impreza rodzinna w gminie Gryfów odbyła się 6 października 2018. Organizatorem i inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki, a celem imprezy jest stworzenie atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego w gronie rodziny, popularyzacja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz promocja walorów krajoznawczych i historycznych Gryfowa oraz Proszówki. W piękne, słoneczne i wyjątkowo ciepłe południe jak na październik, swoją wędrówkę rozpoczęło od godz. 12.00 z Rynku w Gryfowie 6 rodzin zamieszkałe w Gminy Gryfów.


czytaj dalej »

Planowane posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej

08-10-2018

Planowane posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej


12 października 2018 r. ( piątek ) 
godz. 12.00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
1. Podsumowanie pracy Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
w kadencji 2014 – 2018 
16 października 2018 r. ( wtorek ) 
godz. 9.00 – wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz  Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego
1. Zaopiniowanie projektów uchwał 
2. Sprawy różne
18 października 2018r. ( czwartek ) 
godz. 11.00 – Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
                           ( sala posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. ) 
1. Ocena realizacji inwestycji i remontów w Gminie Gryfów Śląski 
2. Ocena realizacji kierunków działania Rady Miejskiej oraz Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl. 

12 października 2018 r. ( piątek ) 
godz. 12.00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
1. Podsumowanie pracy Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w kadencji 2014 – 2018 

16 października 2018 r. ( wtorek ) 
godz. 9.00 – wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz  Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego
1. Zaopiniowanie projektów uchwał 2. Sprawy różne

18 października 2018r. ( czwartek ) 


godz. 11.00 – Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski ( sala posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. ) 


1. Ocena realizacji inwestycji i remontów w Gminie Gryfów Śląski 2. Ocena realizacji kierunków działania Rady Miejskiej oraz Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl. 

czytaj dalej »

Ogłoszenie ZBGK i M

05-10-2018

Ogłoszenie ZBGK i M


W ZWIĄZKU Z AWARIĄ STUDNI ZAKŁAD BUDŻETOY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I  MIESZKANIOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM  INFORMUJE, ŻE W DNIU 08 PAŹDZIERNIKA 2018R. OD GODZINY 8:00 DO 13:00 NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO ODBIORCÓW W MIEJSCOWOŚCI:
PROSZÓWKA I MŁYŃSKO. WODA BĘDZIE DOSTARCZANA BECZKĄ.
TEL.  500  117  125
ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY.

W ZWIĄZKU Z AWARIĄ STUDNI ZAKŁAD BUDŻETOY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I  MIESZKANIOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM  INFORMUJE, ŻE W DNIU 08 PAŹDZIERNIKA 2018R. OD GODZINY 8:00 DO 13:00 NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO ODBIORCÓW W MIEJSCOWOŚCI:PROSZÓWKA I MŁYŃSKO. WODA BĘDZIE DOSTARCZANA BECZKĄ.TEL.  500  117  125.
ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY.


czytaj dalej »

Piesze Wędrówki z Gryfowa Śląskiego do Proszówki

03-10-2018

Piesze Wędrówki z Gryfowa Śląskiego do Proszówki

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki zaprasza, w najbliższą sobotę, 6 pażdziernika 2018r. do Proszówki.

czytaj dalej »

Uwaga silny wiatr!

23-09-2018

Uwaga silny wiatr!

Ostrzerzenie metoorologiczne dla powiatu lwóweckiego IMiGW

czytaj dalej »

Konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019

21-09-2018

Konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Przedmiot konsultacji: "Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie  Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2019 roku."
Czas rozpoczęcia konsultacji: 21 września 2018 r.
Czas zakończenia konsultacji: 05 października 2018 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem konsultacji jest "Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie  Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2019 roku." Czas trwania: 21 września 2018 r. - 05 października 2018 r.

dokumenty do pobrania

czytaj dalej »

Projekt Szkoły przyszłości

19-09-2018

Projekt Szkoły przyszłości

Projekt pt.: „Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów
 w Gminie Gryfów Śląski”
Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa: 10 Edukacja; Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ,  realizowany w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. 

Projekt pt.: „Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski”Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa: 10 Edukacja; Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ,  realizowany w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. 

UWAGA ZAJĘCIA Z PROJEKTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 RUSZAJĄ OD PAŹDZIERNIKA, DO 28 WRZEŚNIA DLA UCZNIÓW TRWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY.

czytaj dalej »

Utwardzenie terenu kostką w obrębie ul. Źródlanej i ul. Felczerskiej

19-09-2018

Utwardzenie terenu kostką w obrębie ul. Źródlanej i ul. Felczerskiej

4 września 2018 roku zostały odebrane prace budowlane polegające na utwardzeniu terenu gminnego kostką betonową w obrębie skrzyżowania ulicy Felczerskiej i ulicy Źródlanej w Gryfowie Śląskim. Wybrukowany plac posłuży mieszkańcom na swobodny postój samochodów. Zadanie inwestycyjne wykonała firma Usługi Drogowo – Budowlane z Wieży.

czytaj dalej »

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu

19-09-2018

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu


Gmina Gryfów Śląski w październiku ubiegłego roku złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2018 rok tj.: przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu. Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano Gminie Gryfów Śląski dotację w wysokości 100 800 zł.

Gmina Gryfów Śląski w październiku ubiegłego roku złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2018 rok tj.: przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu. Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano Gminie Gryfów Śląski dotację w wysokości 100 800 zł.


czytaj dalej »

Remont drogi powiatowej, ul. Rzecznej, w Gryfowie Ślaskim

19-09-2018

Remont drogi powiatowej, ul. Rzecznej, w Gryfowie Ślaskim

Powiat Lwówecki otrzymał promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 2526D – ul. Rzeczna w Gryfowie Śląskim na dł. 0, 270 km” w wysokości 493 549,00 zł (80% kosztów zadania). Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim w ramach przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę na zrealizowanie robót drogowych tj. firmę - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.  z Jałowca, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 623 634,60 zł. Gmina Gryfów Śląski udzieli pomocy finansowej na rzecz Powiatu Lwóweckiego w wysokości 65 020,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania jako 10 % udział własny.  

czytaj dalej »

Najpiękniejsza fontanna na Dolnym Śląsku

19-09-2018

Najpiękniejsza fontanna na Dolnym Śląsku

Zakończył się plebiscyt Radio Wrocław na najładniejszą fontannę na Dolnym Śląsku. Uzyskaliśmy 628 głosów dzięki mieszkańcom którzy mimo wszystko kochają ten nasz stary Gryfów Śląski i trzymali rękę na pulsie,🙂 przepraszam raczej na klawiaturze w trakcie trwania tego konkursu. Głosowali też sympatycy naszego miasteczka z sąsiednich miejscowości i im należą się podziękowania i brawa !🙂 Można powiedzieć że takich plebiscytów jest wiele żeby nie powiedzieć tysiące i są bez znaczenia, może tylko dla tych którzy je ogłaszają. Jednak My GRYFOWIANIE tutaj, w tym przypadku udowodniliśmy, że MOŻNA RAZEM ZDZIAŁAĆ coś dobrego dla naszego miasteczka i lokalnej społeczności. Dziś wygraliśmy konkurs na najładniejszą fontannę na Dolnym Śląsku. Jutro razem wygramy by nasze miasteczko było czyste, sympatyczne, i przyjazne dla jego mieszkańców, turystów oraz przyszłych pokoleń.🙂 Serdeczne i szczere podziękowania dla wszystkich którzy wzięli czynny udział w tej zwycięskiej batalii. Szacunek !
Jan Wysopal TMG

Zakończył się plebiscyt Radio Wrocław na najładniejszą fontannę na Dolnym Śląsku. Uzyskaliśmy 628 głosów dzięki mieszkańcom którzy mimo wszystko kochają ten nasz stary Gryfów Śląski i trzymali rękę na pulsie, przepraszam raczej na klawiaturze w trakcie trwania tego konkursu. Głosowali też sympatycy naszego miasteczka z sąsiednich miejscowości i im należą się podziękowania i brawa ! 

czytaj dalej »

Ogłoszenie ZBGK i M

18-09-2018

Ogłoszenie ZBGK i M


Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim informuje, że  w dniu 20 września 2018 roku od godziny 8°° do godziny 18ºº.
Z powodu prac wykonywanych  w trybie awaryjnym  przez  Firmę Pri „Hemax” w ulicy Lwowskiej nastąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców następujących ulic:
Floriańska, Malownicza, Wiosenna, Lwowska, Uczniowska, Jeleniogórska.
W pozostałych częściach Gryfowa Śląskiego  mogą  nastąpić przerwy w dostawach wody.
Za niedogodności przepraszamy.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim informuje, że  w dniu 20 września 2018 roku od godziny 8°° do godziny 18ºº z powodu prac wykonywanych w trybie awaryjnym  przez  Firmę Pri „Hemax” w ulicy Lwowskiej nastąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców następujących ulic: Floriańska, Malownicza, Wiosenna, Lwowska, Uczniowska, Jeleniogórska. W pozostałych częściach Gryfowa Śląskiego mogą nastąpić przerwy w dostawach wody.
Za niedogodności przepraszamy.


czytaj dalej »

Piesze Wędrówki z Gryfowa Śląskiego do Proszówki

18-09-2018

Piesze Wędrówki z Gryfowa Śląskiego do Proszówki


6.10.2018 r. w godz. 11:00-21:00 Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki organizuje imprezę "Piesze Wędrówki z Gryfowa do Proszówki" Rodziny wychodzą z rynku w Gryfowie zgodnie z treścią gry terenowej zmierzają do kapliczki w Proszówce po drodze rozwiązują zadania zaliczają punkty kontrolne. Wszystkie rodziny otrzymują dyplomy i medale Trzy rodziny z najlepszym czasem i największą liczbą punktów otrzymują nagrody rzeczowe Najlepsza rodzina otrzymuje Puchar ufundowany przez Burmistrza i tytuł Rodziny Roku 2018
więcej szczegółów w załączeniu.

6.10.2018 r. w godz. 11:00-21:00 Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki organizuje imprezę "Piesze Wędrówki z Gryfowa do Proszówki" Rodziny wychodzą z rynku w Gryfowie zgodnie z treścią gry terenowej zmierzają do kapliczki w Proszówce po drodze rozwiązują zadania, zaliczają punkty kontrolne. Wszystkie rodziny otrzymują dyplomy i medale. Trzy rodziny z najlepszym czasem i największą liczbą punktów otrzymują nagrody rzeczowe. Najlepsza rodzina otrzymuje Puchar ufundowany przez Burmistrza i tytuł Rodziny Roku 2018. Więcej szczegółów w załączeniu.


czytaj dalej »

Odnowa południowej pierzei Rynku w Gryfowie Ślaskim

11-09-2018

Odnowa południowej pierzei Rynku w Gryfowie Ślaskim


W dniu 5 września 2018r. rozpoczęły się prace rozbiórkowe starej nawierzchni asfaltowej i wielkich gazonów betonowych usytuowanych wzdłuż południowej pierzei gryfowskiego Rynku.

W dniu 5 września 2018r. rozpoczęły się prace rozbiórkowe starej nawierzchni asfaltowej i wielkich gazonów betonowych usytuowanych wzdłuż południowej pierzei gryfowskiego Rynku.


czytaj dalej »

Nowe taryfy wody i ścieków

06-09-2018

Nowe taryfy wody i ścieków

13 lipca bieżącego roku weszły w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, których wysokość zatwierdza nowo powołana instytucja  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odebrała Radzie Miejskiej prawo do zatwierdzania cen wody i ścieków. Pomimo tego, że zaopatrzenie mieszkańców gminy                     w wodę oraz odbiór od nich ścieków i ich oczyszczenie pozostają zadaniem własnym gminy,                    to już na wysokość stawek za wodę i ścieki gmina i radni gminy nie mają wpływu.
Obecnie projekt taryfy, obejmujący kolejne trzy lata, wraz z uzasadnieniem jest przesyłany do Państwowego Gospodarstwa Wodnego, które weryfikuje przedstawione koszty pod względem zasadności i celowości ich ponoszenia. W przypadku pozytywnej weryfikacji projektu, taryfy są zatwierdzane w formie decyzji administracyjnej.

13 lipca bieżącego roku weszły w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, których wysokość zatwierdza nowo powołana instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odebrała Radzie Miejskiej prawo do zatwierdzania cen wody i ścieków. Pomimo tego, że zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę oraz odbiór od nich ścieków i ich oczyszczenie pozostają zadaniem własnym gminy, to już na wysokość stawek za wodę i ścieki gmina i radni gminy nie mają wpływu. Obecnie projekt taryfy, obejmujący kolejne trzy lata, wraz z uzasadnieniem jest przesyłany do Państwowego Gospodarstwa Wodnego, które weryfikuje przedstawione koszty pod względem zasadności i celowości ich ponoszenia. W przypadku pozytywnej weryfikacji projektu, taryfy są zatwierdzane w formie decyzji administracyjnej.

czytaj dalej »

Udane dożynki Wojewódzkie w Gryfowie Śląskim

04-09-2018

Udane dożynki Wojewódzkie w Gryfowie Śląskim

W niedzielę, 2 września w Gryfowie Śląskim odbyły się Dożynki Wojewódzkie. Ich gospodarzami byli Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski i Burmistrz Gryfowa Śląskiego Pan Olgierd Poniźnik.

czytaj dalej »

Ogłoszenie ZBGK i M

04-09-2018

Ogłoszenie ZBGK i M


ZAKŁAD  BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM INFORMUJE,
ŻE W NOCY Z 5 NA 6 WRZEŚNIA 2018 ROKU OD GODZINY 22°° 
Z POWODU PRZEPIĘCIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY GRODZKA - RYNEK NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO ODBIORCÓW NASTĘPUJĄCYCH ULIC:
MŁYŃSKA (od ul. Wojska Polskiego do ul. Rzecznej); BANKOWA; RYNEK; WOJSKA POLSKIEGO; GRODZKA;
PLAC KOŚCIELNY; ZAUŁEK; ZAKĄTEK; BOCZNA; RZECZNA; ŹRÓDLANA; FELCZERSKA.
W POZOSTAŁYCH CZĘŚCIACH GRYFOWA ŚLĄSKIEGO MOGĄ NASTĄPIĆ PRZERWY W DOSTAWACH WODY.
PRZEWIDYWANY CZAS ZAKOŃCZENIA ROBÓT GODZINA  6°°.
Za niedogodności przepraszamy.

ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM INFORMUJE,ŻE W NOCY Z 5 NA 6 WRZEŚNIA 2018 ROKU OD GODZINY 22°° Z POWODU PRZEPIĘCIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY GRODZKA - RYNEK NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO ODBIORCÓW NASTĘPUJĄCYCH ULIC:MŁYŃSKA (od ul. Wojska Polskiego do ul. Rzecznej); BANKOWA; RYNEK; WOJSKA POLSKIEGO; GRODZKA;PLAC KOŚCIELNY; ZAUŁEK; ZAKĄTEK; BOCZNA; RZECZNA; ŹRÓDLANA; FELCZERSKA.
W POZOSTAŁYCH CZĘŚCIACH GRYFOWA ŚLĄSKIEGO MOGĄ NASTĄPIĆ PRZERWY W DOSTAWACH WODY.
PRZEWIDYWANY CZAS ZAKOŃCZENIA ROBÓT GODZINA  6°°.
Za niedogodności przepraszamy.


czytaj dalej »

Dożynki Wojewódzkie w Gryfowie Śląskim

29-08-2018

Dożynki Wojewódzkie w Gryfowie Śląskim

Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Dożynki Wojewódzkie, które odbędą się w Gryfowie Śląskim 2 wrzesnia 2018 r. Miejsce uroczystości to Bulwar nad Kwsą gdzie corocznie odbywają się Kwisonalia.

czytaj dalej »

Informacja

28-08-2018

Informacja


Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuję, iż w związku z Dożynkami Wojewódzkimi, które odbędą się dnia 2 września 2018 r. w Gryfowie Śląskim, zablokowane zostaną parkingi na Placu Kościelnym oraz na ul. Rynek przed Ratuszem z przeznaczeniem dla zaproszonych Delegacji Dożynkowych z terenu województwa dolnośląskiego. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o nie parkowanie aut na wyznaczonych parkingach w dniu 1 i 2 września 2018 roku. 
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.        

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, iż w związku z Dożynkami Wojewódzkimi, które odbędą się dnia 2 września 2018 r. w Gryfowie Śląskim, zablokowane zostaną parkingi na Placu Kościelnym oraz na ul. Rynek przed Ratuszem z przeznaczeniem dla zaproszonych Delegacji Dożynkowych z terenu województwa dolnośląskiego. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o nie parkowanie aut na wyznaczonych parkingach w dniu 1 i 2 września 2018 roku. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.        


czytaj dalej »

Zakaz stosowania niektórych paliw

27-08-2018

Zakaz stosowania niektórych paliw

Od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące stosowania niektórych paliw. Sczegóły na plakacie oraz www.irt.wroc.pl

czytaj dalej »

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • 107

Galerie

Sesja Rady Miejskiej