Z Regionu

2009-08-12

Ambasador miasta i gminy

Ju po raz pity Zakad Misny Dariusza i Marka Niebieszczaskich zdoby Dolnolski Certyfikat Gospodarczy za 2008 rok. To ogromny sukces, ktry cieszy nie tylko przedsibiorcw, ale take wadze i spoeczestwo gminy.

czytaj dalej »

2009-08-12

Poarnicy z nowym sprztem

Ochotnicza Stra Poarna na terenie miasta i gminy Gryfw w ostatnich miesicach wzbogacia si o nowy sprzt – autodrabin, ktra zostaa bezpatnie przekazana z Gogowa. Z kolei w czerwcu gryfowscy straacy otrzymali dwa samochody pozyskane z uyckiego Oddziau Stray Granicznej.

czytaj dalej »

2009-08-03

Ogoszenie

     Uprzejmie informuj, e Rada Ministrw Rozporzdzeniem z dnia 30 czerwca 2009 roku utworzya „Podstref Gryfw lski Kamiennogrskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Maej Przedsibiorczoci”. Podstrefa Gryfw lski obejmuje swoim terenem tereny dawnej Fabryki Nawozw Fosforowych „UBOCZ”. Rozporzdzenie zostao opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 113 poz. 937 w dniu 17 lipca 2009 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfw lski - Olgierd Poninik

2009-07-30

Bezpatny kurs dla mieszkacw
Bezpatny kurs w zawodzie Pamitkarza
w powiatach: lwóweckim i lubaskim

czytaj dalej »

2009-07-29

KOMUNIKAT

Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Lwwku lskim na podstawie poboru i bada prb wody z 28 lipca 2009 roku

informuje
wszystkich uytkownikw kpieli w wodach Zalewu Zotnickiego w miejscowoci Wiea, e

nie naley korzysta z kpieli w wodach, ktre s mtne i maj zmienion barw oraz ewentualnie zapach,

z uwagi na moliwo wystpienia podranienia skry oraz dolegliwoci ze strony ukadu oddechowego i pokarmowego.

2009-07-20

Zaproszenie na konferencje

    Serdecznie zapraszamy do wzicia udziau w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Regionalny Orodek Europejskiego Funduszu Spoecznego w Jeleniej Grze we wsppracy z Urzdem Marszakowskim Wojewdztwa Dolnolskiego oraz Starostwem Powiatowym we Lwwku lskim.
    Spotkanie ma na celu zapoznanie potencjalnych projektodawcw z dokumentacj konkursow oraz zasadami przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Dziaania 9.5 PO KL "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". Podczas spotkania zostan rwnie zaprezentowane dobre praktyki EFS – projekty speniajce wymogi dotyczce oddolnych inicjatyw edukacyjnych.

czytaj dalej »

2009-07-17

K O M U N I K A T

Informuje si mieszkacw, e w dniu 25 lipca 2009 roku (sobota) po godz.10,00 przez teren naszej Gminy przejedzie wycig kolarski „PTLA KARKONOSKO-IZERSKA 2009” - Etap 1. Etap ten rozpocznie si w Mirsku o godz. 10.00, a zakoczy w Lubomierzu.

czytaj dalej »

2009-07-13

Kto si zaopiekuje porzuconym pieskiem?

May, rudy piesek przybka si do gospodarstwa w Uboczu. Najprawdopodobniej zosta porzucony przez waciciela. Poszukujemy osoby, ktra mogaby si nim zaopiekowa. Kontakt pod nr tel. 075 78 13 387

2009-06-29

Zaproszenie na rajd

    Towarzystwo Mionikw Gryfowa, zaprasza na rajd rowerowy - „Dookoa Zamku Gryf”. Start w sobot 11 lipca 2009 r. o godz. 12.00. Spotykamy si na rynku koo fontanny. Pojedziemy tras - Gryfw lski-Proszwka-Mirsk-Brzeziniec-Karowiec i z powrotem do Gryfowa. Warunkiem udziau jest posiadanie roweru i zapoznanie si z poniszym regulaminem.

czytaj dalej »

2009-06-01

KONFERENCJA Forum Partnerstw Lokalnych

     Ju 16 czerwca 2009 odbdzie si II Konferencja na rzecz rozwoju partnerstw lokalnych pod patronatem Marszaka Wojewdztwa Dolnolskiego - Forum Partnerstw Lokalnych „Perspektywy i wyzwania rozwoju partnerstwa lokalnego na Dolnym lsku”.
   Do udziau w Forum zapraszamy przedstawicieli samorzdw terytorialnych, partnerstwa lokalne, organizacje pozarzdowe, przedsibiorcw, lokalne grupy dziaania, oraz wszelkie podmioty zainteresowane rozwojem wsppracy partnerskiej na swoim terenie.
    

czytaj dalej »

2009-05-04

wiatowy Dzie Czerwonego Krzya i Czerwonego Pksiyca

    Zarzd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzya w Lwwku lskim i Burmistrz Gminy i Miasta Gryfw lski organizuj UROCZYST AKADEMI z okazji wiatowego Dnia Czerwonego Krzya i Czerwonego Pksiyca. Uroczysto odbdzie si 8 maja 2009 roku o godzinie 11.00 w Miejsko-Gminnym Orodku Kultury w Gryfowie lskim.

czytaj dalej »

2009-04-30

Sesja absolutoryjna

    22 kwietnia odbya si XXVIII sesja Rady Miejskiej. Tematem obrad bya ocena dziaalnoci Miejsko – Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej oraz przyjcie sprawozdania z wykonania budetu gminy i miasta Gryfw lski za rok 2008.

czytaj dalej »

2009-04-30

Rajd Izerski

KLUB CZESKICH TURYSTW JISKRA RASPENAVA, MIEJSKI URZD RASPENAVA, SZKOA PODSTAWOWA W RASPENAVIE organizuj Raspenavski Rajd po Grach Izerskich 

Termin: 08.05.2009 r. (pitek)
Rozpoczcie:

od 06:30 do 7:30 – na trasie 35 km
od 7:30 do 8:30 – na trasie 10 km
Start: Na wszystkich trasach start ze szkolnej jadalni w Raspenavie
Meta: Szkolna stowka w Raspenavie
Wyywienie: u celu wdrwki, Nagrody: u celu wdrwki
Wszelkich informacji udziela Agnieszka Muszka z UGiM w Gryfowie lskim,
tel. (075) 78-12-944.

2009-04-28

Wybory do Europarlamentu

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbd siw niedziel 7 czerwca 2009 r. Szczegowe informacje dotyczce gosowania znajduj si na obwieszczeniach wyborczych rozwieszonych w gablotach na terenie gminy. W dalszej czci artykuu prosimy o zapoznanie si ze zmianami, jakie nastpiy w niektrych obwodach.

czytaj dalej »

2009-04-28

Plebiscyt lska Super Gmina

„LSKA SUPER GMINA” to taka gmina, w ktrej prnie dziaa wadza samorzdowa , dobrze s wykorzystane walory turystyczne i logistyczne, samorzd umiejtnie wykorzystuje zewntrzne rodki finansowe dla dobra lokalnej spoecznoci, panuje przyjazna atmosfera dla mieszkacw, inwestorw i goci.

czytaj dalej »

2009-04-27

wito Konstytucji 3 Maja

Burmistrz Gminy i Miasta
Zwizek Kombatantw RP i BWP
Zwizek Inwalidw Wojennych RP
Miejsko – Gminny Orodek Kultury
w Gryfowie lskim

zapraszaj na

UROCZYSTO OBCHODW
WITA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja 2009 r. (niedziela)
gryfowski rynek

czytaj dalej »

2009-04-21

Kolejne dofinansowanie z Euroregionu Nysa

Euroregionalny Komitet Sterujcy [EKS] na posiedzeniu 1 kwietnia 2009 r. w Libercu podj decyzj o przyznaniu dofinansowania na projekt PN.” Dziesiciolecie wsppracy transgranicznej: Raspenava – Gryfw lski.”

Projekt o cakowitej wartoci 24 610,00 EURO zosta zatwierdzony bez uwag, co oznacza:

- dofinansowanie EFRR: 20918,50 EURO – 85,00% kosztw kwalifikowanych,

 - dofinansowanie budetu pastwa: 2461,00 EURO – 10,00% kosztw kwalifikowanych,

- wkad wasny ze rodkw gminy: 1230,50 EURO – 5,00% kosztw kwalifikowanych.

czytaj dalej »

2009-04-27

1 maja bez granic

Burmistrz Gminy i Miasta
oraz
Miejsko-Gminny Orodek Kultury

ZAPRASZAJ NA

II EDYCJ KONCERTW

ROCK BEZ GRANIC !

1 MAJA ESTRADA W RYNKU


czytaj dalej »

2009-03-31

witeczne yczenia

Z okazji wit Wielkiej Nocy prosimy przyj najserdeczniejsze yczenia, aby wita te byy czasem radoci, wsplnie przeywanej w gronie najbliszych, w atmosferze odpoczynku i yczliwoci, aby byy rdem szczcia oraz przysporzyy nam siy do podejmowania nowych wyzwa i realizacji wszelkich marze.

Przewodniczcy                      Burmistrz
Rady Miejskiej                       Gminy i Miasta
Gminy Gryfw lski            Gryfw lski

                                           Robert Skrzypek                  Olgierd Poninik

2009-03-31

Inwestycje i remonty

W ramach Dolnolskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej Zarzd Wojewdztwa Dolnolskiego przyzna gminie 295 tys. z, ktre zostan wykorzystane do remontu elewacji i wymiany okien Ratusza.

czytaj dalej »

 • 1
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • .
 • 106

Galerie

Sesja Rady Miejskiej