Z Regionu

Gawęda historyczna Wokół tajemnic naszego regionu

11-02-2019

Gawęda historyczna Wokół tajemnic naszego regionu

Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego zaprasza na gawędę historyczną „ WOKÓŁ TAJEMNIC NASZEGO REGIONU”, która odbędzie się już 15 lutego (piątek) o godz. 17 :15. w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 44.

czytaj dalej »

Zapraszamy na zajęcia do Proszówki

11-02-2019

Zapraszamy na zajęcia do Proszówki

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki od 02.01.2019r. do 31.03.2019r. w sołectwie Proszówka realizuje projekt „Rozwój oferty na funkcjonowanie i wykorzystanie świetlicy wiejskiej w Proszówce jako miejsca integracji społecznej”, dofinansowanego w ramach grantu od Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Izerskie”.

czytaj dalej »

Kolacja z Artystą - Wino, kobiety i śpiew

08-02-2019

Kolacja z Artystą - Wino, kobiety i śpiew


Serdecznie zapraszamy na kolejną „Kolację z artystą”. A ponieważ znajdujemy się w czasie okołowalentynkowym i wielkimi krokami zbliża się Dzień Kobiet, pozostaniemy w tematyce damsko-męskiej. Specjalnie dla Państwa na scenie ośrodka kultury program muzyczno-rozrywkowy 
„WINO, KOBIETY I ŚPIEW”.
A że jest to genialne połączenie przekonamy się dzięki rewelacyjnym artystom.

Serdecznie zapraszamy na kolejną „Kolację z artystą” do Gryfowa Śląskiego, 3 marca o godz. 17:00 . A ponieważ znajdujemy się w czasie okołowalentynkowym i wielkimi krokami zbliża się Dzień Kobiet, pozostaniemy w tematyce damsko-męskiej. Specjalnie dla Państwa na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury program muzyczno-rozrywkowy „WINO, KOBIETY I ŚPIEW”.


czytaj dalej »

Kino VISA w Gryfowie Śląskim

08-02-2019

Kino VISA w Gryfowie Śląskim

Kino VISA wraca do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury. Już 27 lutego (środa) sala widowiskowa zamieni się w salę kinową. Godziny seansów znajdziecie Państwo na powyższym plakacie.
Informujemy jednocześnie, że właśnie wystartowała przedsprzedaż biletów on line na wizytę Kina Visa w Gryfowie Śląskim.
Repertuar wraz z linkami do przedsprzedaży znajdziecie Państwo na
https://kino.visa.pl/trasa_kina/szczegoly/268
Dla wszystkich miłośników kina aż 25% zniżki przy płatności kartą Visa. Promocja obejmuje zakup biletów i zestawów w barku kinowym. Szczegóły promocji:https://kino.visa.pl/promocje
Strona internetowa kina: http://kino.visa.pl/
Zachęcamy do rezerwowania biletów.
Kontaktu w celu dokonania rezerwacji:
(22) 357 78 00, pon.-pt. 10:00-15:00.
Cennik biletów:
Bilety grupowe 12zł (powyżej 10os.)
Bilety normalne 16zł
Bilety ulgowe 14zł
Bilety normalne 3D 18zł
Bilety ulgowe 3D 16zł

Kino VISA wraca do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury. Już 27 lutego (środa) sala widowiskowa zamieni się w salę kinową. Godziny seansów znajdziecie Państwo na powyższym plakacie.


czytaj dalej »

Informacja dla kandydatów na sołtysów i do rad sołeckich

05-02-2019

Informacja dla kandydatów na sołtysów i do rad sołeckich

Informacja dla kandydatów na funkcję sołtysa sołectwa lub do rady sołeckiej w sołectwach: Wieża, Proszówka, Wolbromów, Ubocze, Rząsiny.

czytaj dalej »

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim

05-02-2019

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej

Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby

Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie 3 - 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT AJ

Nr naboru RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16 - ZIT AJ

czytaj dalej »

INFORMACJA

04-02-2019

INFORMACJA

W związku z pojawiającymi się zapytaniami rodziców dzieci do lat 3 uprzejmie informuję, że zgodnie z harmonogramem uruchomienia 
Żłobka Miejskiego „Bajkowa kraina” w Gryfowie Śląskim do dnia 15 maja 2019r. zostanie wyłoniony w konkursie dyrektor żłobka,
który przeprowadzi nabór dzieci do żłobka.Biorąc pod uwagę w/w harmonogram planuje się nabór dzieci w drugiej połowie maja 2019 r.
Uruchomienie żłobka nastąpi dnia 1 września 2019 r.
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Olgierd Poniźnik

W związku z pojawiającymi się zapytaniami rodziców dzieci do lat 3 uprzejmie informuję, że zgodnie z harmonogramem uruchomienia Żłobka Miejskiego „Bajkowa kraina” w Gryfowie Śląskim do dnia 15 maja 2019r. zostanie wyłoniony w konkursie dyrektor żłobka, który przeprowadzi nabór dzieci do żłobka. Biorąc pod uwagę w/w harmonogram planuje się nabór dzieci w drugiej połowie maja 2019 r. Uruchomienie żłobka nastąpi dnia 1 września 2019 r.

Burmistrz Gminy i Miasta

/-/ Olgierd Poniźnik

czytaj dalej »

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej

04-02-2019

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej


Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski informuje mieszkańców, że w dniu 5 lutego 2019 roku o godz. 9.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl.odbędzie się wspólne  posiedzenie
Komisji  Stałych  Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  
Tematem  posiedzenia  będzie :
1. Stan oświaty na terenie Gminy Gryfów Śląski 
2. Sprawy różne 

Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski informuje mieszkańców, że w dniu 5 lutego 2019 roku o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl.odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.


Tematem  posiedzenia  będzie :

1. Stan oświaty na terenie Gminy Gryfów Śląski

 2. Sprawy różne 

czytaj dalej »

Projekt Mamo idź do pracy !

28-01-2019

Projekt Mamo idź do pracy !

Projekt "Mamo idź do pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie jeleniogórskim"  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie rodzicom, opiekującym się dziećmi do lat 3, poprzez finansowanie kosztów wynagrodzenia niani. 

czytaj dalej »

Koncert Noworoczny w Gryfowie Śląskim

28-01-2019

Koncert Noworoczny w Gryfowie Śląskim

26 stycznia 2019 roku w Gryfowie Śląskim, w kościele Św. Jadwigi, odbył się Koncert Noworoczny "Mija Rok", na którym wystąpili muzycy z Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry oraz Chór Harfa z Piechowic.

czytaj dalej »

OGŁOSZENIE

28-01-2019

OGŁOSZENIE

Informacja dla kandydatów na funkcję sołtysa sołectwa lub do rady sołeckiej w sołectwach:  Młyńsko, Wieża, Proszówka i Krzewie Wielkie.

czytaj dalej »

Ogłoszenie

23-01-2019

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 10 grudnia 2019 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 129 / 2018  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ogłoszenie

czytaj dalej »

Mieszkańcy Gryfowa Śląskiego uczcili pamięć Pawła Adamowicza

19-01-2019

Mieszkańcy Gryfowa Śląskiego uczcili pamięć Pawła Adamowicza

Gryfów Śląski oddał hołd Prezydentowi Gdańska śp. Pawłowi Adamowiczowi, który w niedzielny wieczór 13 stycznia 2019 roku podczas światełka do nieba na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w swoim mieście został kilkukrotnie ugodzony nożem i w wyniku odniesionych obrażeń na drugi dzień zmarł. 

czytaj dalej »

Koniec wieczystego użytkowania

15-01-2019

Koniec wieczystego użytkowania


Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 1716 ze zmian.) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpiło z mocy prawa
z dniem 1 stycznia 2019 roku i dotyczy nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi 
i garażami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z budynków mieszkalnych. Tego dnia użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntów, na których stoją ich budynki. Nie ma konieczności pisania żadnych wniosków, ponieważ przekształcenie odbywa się z urzędu. 
Gmina poinformuje mieszkańców o zmianach w oficjalnych zaświadczeniach.

Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 1716 ze zmian.) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpiło z mocy prawaz dniem 1 stycznia 2019 roku i dotyczy nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi i garażami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z budynków mieszkalnych. Tego dnia użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntów, na których stoją ich budynki. Nie ma konieczności pisania żadnych wniosków, ponieważ przekształcenie odbywa się z urzędu. Gmina poinformuje mieszkańców o zmianach w oficjalnych zaświadczeniach.


czytaj dalej »

Podsumowanie Finału WOŚP w Gryfowie Śląskim

14-01-2019

Podsumowanie Finału WOŚP w Gryfowie Śląskim


Po raz 27 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i po raz kolejny powtórzyliśmy w Gryfowie Śląskim rekord z sumą 36.155,04 zł. Z 40 puszek zebrano 19.605,00 zł, a z licytacji prowadzonej podczas finału 13.550,00 zł. Najlepiej został wylicytowany kosz obfitości z „Piwniczki” od Magdaleny  Rękawicznej, następnie całoroczny bilet na okaziciela podarowany przez PKS Voyager. W gronie najbardziej pożądanych przedmiotów znalazło się również zaproszenie do strefy SPA Hotel Medical Spa Malinowy Dwór w Czerniawie Zdroju. Ze sprzedaży ciasta w kawiarence prowadzonej przez strażaków OSP z Gminy Gryfów Śląski uzyskano kwotę 3.000,04 zł.
W imieniu Komitetu serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom, a także w sposób szczególny całemu Sztabowi WOŚP  na czele z szefową gryfowskiego sztabu Panią Anną Michalkiewicz. Wszystkim, którzy przyczynili się do kolejnego rekordu WOŚP w Gryfowie Śląskim składam wyrazy wdzięczności, uznania i podziękowania.
SIE MA!
Burmistrz Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik

Po raz 27 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i po raz kolejny powtórzyliśmy w Gryfowie Śląskim rekord z sumą 36.155,04 zł. Z 40 puszek zebrano 19.605,00 zł, a z licytacji prowadzonej podczas finału 13.550,00 zł. Najlepiej został wylicytowany kosz obfitości z „Piwniczki” od Magdaleny  Rękawicznej, następnie całoroczny bilet na okaziciela podarowany przez PKS Voyager. W gronie najbardziej pożądanych przedmiotów znalazło się również zaproszenie do strefy SPA Hotel Medical Spa Malinowy Dwór w Czerniawie Zdroju. Ze sprzedaży ciasta w kawiarence prowadzonej przez strażaków OSP z Gminy Gryfów Śląski uzyskano kwotę 3.000,04 zł.


W imieniu Komitetu serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom, a także w sposób szczególny całemu Sztabowi WOŚP  na czele z szefową gryfowskiego sztabu Panią Anną Michalkiewicz. Wszystkim, którzy przyczynili się do kolejnego rekordu WOŚP w Gryfowie Śląskim składam wyrazy wdzięczności, uznania i podziękowania.

SIEMA!

Burmistrz Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik

czytaj dalej »

Koncert Noworoczny w Gryfowie Śląskim

11-01-2019

Koncert Noworoczny w Gryfowie Śląskim

Starosta Lwówecki wraz z Burmistrzem Gminy i Miasta Gryfów Śląski zapraszają na bezpłatny Koncert Noworoczny do Kościoła pw. Św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim w dniu 26 stycznia 2019r. ( sobota) o godz. 16:30.

czytaj dalej »

27 Finał WOŚP w Gryfowie Śląskim

11-01-2019

27 Finał WOŚP w Gryfowie Śląskim

Serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegóły na plakacie.

czytaj dalej »

Revival! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii

21-12-2018

Revival! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii


Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie do projektu Revival! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii, w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.
W projekcie uczestniczy 13 partnerów z Polski i Niemiec.

Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie do projektu Revival! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.W projekcie uczestniczy 13 partnerów z Polski i Niemiec.


czytaj dalej »

OGŁOSZENIE

11-12-2018

OGŁOSZENIE

  Urząd Gminy i Miasta w  Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1, 59-620  Gryfów Śląski sprzeda                                    

  używane zbiorniki po oleju opałowym o pojemności 750 litrów.

  Cena jednego pojemnika to kwota 50,00 złotych brutto.

  Ilość zbiorników do sprzedaży -  7

  Bliższych informacji udziela Stanisław Jóźwiak tel. 75 78 11 417. 

czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

10-12-2018

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, zadań publicznych w roku 2019 w zakresie:
1. Kultury fizycznej i sportu
2. Kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, oraz inicjatyw
promujących Gryfów Śląski
3. Wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży
4. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i innepodmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i owolontariacie, zadań publicznych w roku 2019 w zakresie:


1. Kultury fizycznej i sportu

2. Kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, oraz inicjatywpromujących Gryfów Śląski

3. Wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży

4. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia.

Ogłoszenie

czytaj dalej »

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • 110

Galerie

Sesja Rady Miejskiej