Z Regionu

 Przebudowa ul. Andersa w Gryfowie Śląskim

31-03-2017

Przebudowa ul. Andersa w Gryfowie Śląskim


Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuję, że w pierwszej kolejności z zadań drogowych zapisanych w budżecie na rok 2017 będzie realizowana inwestycja pn.:  „Przebudowa ul. Andersa wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymianą sieci wodociągowej”. 
W ramach zadania poza wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m obramowana krawężnikiem oraz ściekiem przykrawężnikowym z kostki betonowej, który skieruję wody opadowe z jezdni i chodników do kanalizacji deszczowej po przez wpusty uliczne. Projekt przewiduje obustronne chodniki i zjazdy do posesji z kostki betonowej. Krawężnik na całej długości będzie zatopiony w celu łatwego parkowania wzdłuż ulicy i dostępu do wjazdów na posesje. W obrębie skrzyżowań zostanie wymienione także oznakowanie. Obecnie gmina prowadzi postepowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Przewidywany termin realizacji inwestycji to kwiecień-czerwiec br. Środki finansowe, które będą przeznaczone  na przebudowę drogi w całości pochodzą z budżetu gminy. 
Za utrudnienia w ruchu podczas robót drogowych z góry przepraszamy mieszkańców i użytkowników ul. Andersa i jednocześnie prosimy o wyrozumiałość. 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że w pierwszej kolejności z zadań drogowych zapisanych w budżecie na rok 2017 będzie realizowana inwestycja pn.: „Przebudowa ul. Andersa wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymianą sieci wodociągowej”. 


czytaj dalej »

Lepszy dojazd do pól

31-03-2017

Lepszy dojazd do pól

W dniu wczorajszym Sejmik Województwa Dolnośląskiego na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta przyznał dotację celową w wysokości 252.000 zł na odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach. Środki finansowe na odbudowę tej drogi będą pochodzić z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i zapewnią poprawę jakości dojazdu do gruntów rolnych oraz ich odbudowę i rekultywację.

W dniu wczorajszym Sejmik Województwa Dolnośląskiego na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta przyznał dotację celową w wysokości 252.000 zł na odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach. Środki finansowe na odbudowę tej drogi będą pochodzić z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i zapewnią poprawę jakości dojazdu do gruntów rolnych oraz ich odbudowę i rekultywację.

czytaj dalej »

Informacja

30-03-2017

Informacja


Szanowni Państwo !
Uprzejmie informuję, że od 03 kwietnia 2017r. Kasa Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim będzie czynna codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 13 00 z przerwą 9 00   – 10 00.
Powyższa zmiana podyktowana jest realizacją innych ważnych zadań i obowiązków pracownika prowadzącego kasę.
Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski
/ - / Olgierd Poniźnik

Szanowni Państwo !
Uprzejmie informuję, że od 03 kwietnia 2017r. Kasa Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim będzie czynna codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8: 00 – 13: 00 z przerwą 9: 00   – 10: 00. Powyższa zmiana podyktowana jest realizacją innych ważnych zadań i obowiązków pracownika prowadzącego kasę.


Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

/ - / Olgierd Poniźnik

czytaj dalej »

Ogłoszenia o naborze

29-03-2017

Ogłoszenia o naborze

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Nr ogłoszenia o naborze: 4/2017 - Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

Nr ogłoszenia o naborze: 5/2017Rewitalizacja lokalnych zasobów

Nr ogłoszenia o naborze: 6/2017 - Wspieranie ochrony środowiska

czytaj dalej »

Program Umiem Pływać

28-03-2017

Program Umiem Pływać


W marcu br. Burmistrz Olgierd Poniźnik podpisał porozumienie z Dolnośląską Federacją Sportu z siedzibą we Wrocławiu, na organizację zajęć sportowych, dla uczniów ze szkół podstawowych Gminy Gryfów Śląski, w ramach projektu pn.: „Umiem pływać” w 2017r. Ogólnopolskim programem objęto dzieci szkół podstawowych, z klas I-III, które w swoich miejscowościach nie mają dostępu do basenu. Program w Gminie Gryfów Śląski będzie trwał do czerwca, a uczestniczy w nim łącznie 45 dzieci, trzy grupy po 15 osób.
Zajęcia są realizowane w Termach Cieplickich. Łącznie zorganizowanych zostanie 10 wyjazdów. W ramach każdego odbywają się dwie godziny lekcyjne pływania. 
Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Gminę Gryfów Śląski.

W marcu br. Burmistrz Olgierd Poniźnik podpisał porozumienie z Dolnośląską Federacją Sportu z siedzibą we Wrocławiu, na organizację zajęć sportowych, dla uczniów ze szkół podstawowych Gminy Gryfów Śląski, w ramach projektu pn.: „Umiem pływać” w 2017r.


czytaj dalej »

Program Szkolny Klub Sportowy

28-03-2017

Program Szkolny Klub Sportowy

Od stycznia br. ruszył w szkołach, prowadzonych przez Gminę Gryfów Śląski, program „Szkolny Klub Sportowy”. Realizatorem przedsięwzięcia jest Dolnośląska Federacja Sportu, która z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki pokrywa koszty realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Z naszej gminy zgłoszonych jest pięć grup. Program będzie trwał do 15 grudnia 2017r.

czytaj dalej »

Jarmark Wielkanocny w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śl.

28-03-2017

Jarmark Wielkanocny w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śl.

Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim zaprasza 7 kwietnia br. na Jarmark Wielkanocny, na terenie szkoły w godz. 8:00 - 12:00.

czytaj dalej »

Wernisaż

27-03-2017

Wernisaż


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim
serdecznie zaprasza na wernisaż twórczości
Mariana Lorka "Słomą malowane".
30 marca - tym razem wyjątkowo w czwartek- Galeria ECKI
Szczegóły w załączonym zaproszeniu.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim serdecznie zaprasza na wernisaż twórczości Mariana Lorka, "Słomą malowane", 30 marca - tym razem wyjątkowo w czwartek - Galeria ECKI. Szczegóły w załączonym zaproszeniu.


czytaj dalej »

Informacja Rady Miejskiej

27-03-2017

Informacja Rady Miejskiej

RADA   MIEJSKA  GMINY  GRYFÓW  ŚLĄSKI informuje mieszkańców,
że w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. 
ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  STAŁYCH  RADY MIEJSKIEJ
GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI  
Tematem  posiedzenia  będzie :
Omówienie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego  na terenie Gminy Gryfów Śląski, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe, oraz projektu uchwały w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacji, w  postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klas pierwszych szkół  podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski.  
Po zakończeniu posiedzenia komisji, odbędzie się
SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
PRZEDMIOTEM OBRAD BĘDZIE :  Podjęcie uchwał.

RADA   MIEJSKA  GMINY  GRYFÓW  ŚLĄSKI informuje mieszkańców,że w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI  STAŁYCH RADY MIEJSKIEJGMINY GRYFÓW ŚLĄSKI  

Tematem  posiedzenia  będzie :Omówienie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego  na terenie Gminy Gryfów Śląski, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe, oraz projektu uchwały w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacji, w  postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klas pierwszych szkół  podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski.  
Po zakończeniu posiedzenia komisji, odbędzie się
SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
PRZEDMIOTEM OBRAD BĘDZIE :  Podjęcie uchwał.

czytaj dalej »

Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski 2017

23-03-2017

Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski 2017

Zapraszamy mieszkańców Sołectw Gminy Gryfów Śląski  do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu „Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski”. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Sołectw do podejmowania działań na rzecz utrzymywania czystości i porządku na posesjach, ich upiększania oraz podnoszenia walorów estetycznych.

czytaj dalej »

Szkolenie dla rolników

22-03-2017

Szkolenie dla rolników

W dniu 31 marca br. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
odbędzie się szkolenie dla rolników z terenu powiatu lwóweckiego. 

W dniu 31 marca br. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, odbędzie się szkolenie dla rolników z terenu powiatu lwóweckiego. 

czytaj dalej »

Jarmark Wielkanocny na gryfowskim Rynku

22-03-2017

Jarmark Wielkanocny na gryfowskim Rynku

9 kwietnia 2017r. na gryfowskim Rynku odbędzie się Jarmark Wielkanocny. Szczegóły na palkacie.

czytaj dalej »

Kino objazdowe w M-GOK w Gryfowie Śląskim

22-03-2017

Kino objazdowe w M-GOK w Gryfowie Śląskim

OUTDOOR CINEMA, M-GOK, VISA zapraszają na seanse
4 kwietnia 2017 r.  wsali widowiskowej M-GOK w Gryfowie Śląskim.

OUTDOOR CINEMA, M-GOK, VISA zapraszają na seanse filmowe, 4 kwietnia 2017 r., w sali widowiskowej M-GOK w Gryfowie Śląskim.

szczegóły

czytaj dalej »

INFORMACJA

21-03-2017

INFORMACJA


Uprzejmie informuję, że na prośbę mieszkańców Gryfowa Śląskiego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim oddeleguje do Gryfowa Śląskiego pracownika w celu odebrania od mieszkańców zeznań podatkowych za 2016r.
Pracownik Urzędu Skarbowego będzie odbierał zeznania podatkowe w dniu                           6 kwietnia 2017r. w godz. 9 00 – 13 00   w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w Centrum Organizacji Pozarządowych (parter) – wejście od strony TAXI.  

Uprzejmie informujemy, że na prośbę mieszkańców Gryfowa Śląskiego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim oddeleguje do Gryfowa Śląskiego pracownika w celu odebrania od mieszkańców zeznań podatkowych za 2016r. Pracownik Urzędu Skarbowego będzie odbierał zeznania podatkowe 6 kwietnia 2017r. w godz. 9:00 – 13:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w Centrum Organizacji Pozarządowych (parter) – wejście od strony TAXI.  


czytaj dalej »

Zmiana opłat za wodę i ścieki

21-03-2017

Zmiana opłat za wodę i ścieki

Od 1 kwietnia br. będą obowiązywały nowe zasady opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.Do opłat za wodę i ścieki, liczone od ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków, zostaną doliczone opłaty abonamentowe.

Od 1 kwietnia br. będą obowiązywały nowe zasady opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.
Do opłat za wodę i ścieki, liczone od ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków, zostaną doliczone opłaty abonamentowe.
W dniu 3 marca br. uchwałą nr XXX/152/17 została przyjęta taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.Od 1 kwietnia br. będą obowiązywały nowe zasady opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.Do opłat za wodę i ścieki, liczone od ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków, zostaną doliczone opłaty abonamentowe.


czytaj dalej »

Dofinansowanie na uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości

21-03-2017

Dofinansowanie na uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości

Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie na "Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim". Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego całkowita wartość to 2 216 458,89 zł., kwota wydatków kwalifikowanych to 2 144 310,06 zł., natomiast dofinansowanie, które otrzymała gmina wynosi 1 800 784,61 zł.

Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie na "Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim". Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego całkowita wartość to 2 216 458,89,
kwota wydatków kwalifikowanych to 2 144 310,06 zł., natomiast dofinansowanie, które otrzymała gmina to 1 800 784,61 zł.czytaj dalej »

Program Pomocy Dzieciom

20-03-2017

Program Pomocy Dzieciom


Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
Wnioski przyjmujemy do dnia 9.04.2017 roku.
Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.
Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl 

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.Wnioski przyjmujemy do dnia 9.04.2017 roku.Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.Wszystkie informacje na stronie internetowej:www.dla-dzieci.spes.org.pl 


czytaj dalej »

 Projekt Z językiem angielskim i multimediami za Pan Brat

20-03-2017

Projekt Z językiem angielskim i multimediami za Pan Brat

Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Innowacyjna edukacja przedszkolna z językiem angielskim i multimediami za Pan Brat". Liderem projektu o wartosci 562 050,00 zł jest Gmina Mirsk a partnerem Gmina Gryfów Śląski. Projekt realizowany jest w dwóch przedszkolach przez 10 miesięcy do 28 lutego 2018 r. Zakłada wdrożenie innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego oraz innych umiejetności w oparciu o nowoczesny sprzęt multimedialny w grupach przedszkolnych oraz cykl dodatkowych zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, informatycznych, logopedycznych ,społeczno-emocjonalnych  i bajkoterapii. Przedszkole zostanie wyposażone w nowy sprzęt audiowizualny w postaci 26 tabletów, interaktywnego monitora. Placówka wzbogaci się o nowe pomoce dydaktyczne, zabawki edukacyjne, relaksacyjne, sprzęt do ogrodu przedszkolnego. Nauczyciele z obu przedszkoli zostaną przeszkoleni przez mentorów  Annę Basińska i Teresę Pietralę pracowników Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat modelowania dialogów nowatorską metodą powstałą w Stanach Zjednoczonych Questioning the Author,zasad planowania pracy metodą projektów z uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,aranżacji przestrzeni i centrum badawczego, innowacyjnych metod nauki języka angielskiego,wykorzystania  niestandartowych gier w edukacji najmłodszych oraz szereg warsztatów dotyczących multimediów w edukacji przedszkolnej. Nowa metoda QtA to zbiór technik,dzięki której nauczyciel wspiera aktywność dziecka podczas rozmów sterowanych i działań dotyczących wybranego tematu.Wykorzystany zostanie w każdej grupie wiekowej program T@BLIT, który w pełni stwarza przedszkolakom dogodne warunki, by odkrywały, wspierały się,dyskutowały nad róznorodnymi zagadnieniami. Zachęca dzieci do poszukiwania informacji w różnych źródłach, rozwija twórcze myślenie, wiarę we własne możliwości.
                                                                                          Bożena Kulesa

Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Innowacyjna edukacja przedszkolna z językiem angielskim i multimediami za Pan Brat". Liderem projektu o wartosci 562 050,00 zł jest Gmina Mirsk a partnerem Gmina Gryfów Śląski. Projekt realizowany jest w dwóch przedszkolach przez 10 miesięcy do 28 lutego 2018 r. Zakłada wdrożenie innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego oraz innych umiejetności w oparciu o nowoczesny sprzęt multimedialny w grupach przedszkolnych oraz cykl dodatkowych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, informatycznych, logopedycznych ,społeczno-emocjonalnych i bajkoterapii. 

czytaj dalej »

 Powiatowy Konkurs Dekoracji Wielkanocnych w Wojciechowie

20-03-2017

Powiatowy Konkurs Dekoracji Wielkanocnych w Wojciechowie

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu , Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lwówku Śląskim  wraz z Ośrodkiem Kultury i Sportu w Lubomierzu zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie „Dekoracji Wielkanocnych". 

Regulamin

Karta zgłoszenia

czytaj dalej »

Kolejne podium Akademii Piłkarskiej

20-03-2017

Kolejne podium Akademii Piłkarskiej

II miejsce orlików akademii piłkarskiej Gryfów Śląski w halowym turnieju piłki nożnej , który odbył się 12.03.2017 roku w Pieńsku. Przegraliśmy w finale w rzutach karnych z Nysa Zgorzelec. Jak się często mówi karne to loteria... Można by tu wiele pisać, lecz najważniejsze jest to, że gdzie się nie pojawiamy to stajemy na podium, zyskujemy nowych kolegów, znajomości, wiele drużyn zaprasza nas na turnieje czy mecze sparingowe. Kolejny raz królem strzelców turnieju został Miłosz Listwan, a najlepszym bramkarzem Damian Lewandowski. 

II miejsce orlików akademii piłkarskiej Gryfów Śląski w halowym turnieju piłki nożnej , który odbył się 12.03.2017 roku w Pieńsku. Przegraliśmy w finale w rzutach karnych z Nysa Zgorzelec. Jak się często mówi karne to loteria... Można by tu wiele pisać, lecz najważniejsze jest to, że gdzie się nie pojawiamy to stajemy na podium, zyskujemy nowych kolegów, znajomości, wiele drużyn zaprasza nas na turnieje czy mecze sparingowe. Kolejny raz królem strzelców turnieju został Miłosz Listwan, a najlepszym bramkarzem Damian Lewandowski. 

czytaj dalej »

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • 89

Galerie

koty