Z Regionu

Informacja

31-07-2018

Informacja


W zwizku z wysokimi temperaturami  panujcymi w pomieszczeniach  Urzdu Gminy i Miasta w  Gryfowie lskim (pow. 30 C) godziny urzdowania dnia  31 lipca 2018 r. zostaj skrcone do godz. 13:30.
Za zaistniae utrudnienia serdecznie przepraszam.
/-/Olgierd Poninik
Burmistrz Gminy
i Miasta Gryfw
lski

W zwizku z wysokimi temperaturami panujcymi w pomieszczeniach Urzdu Gminy i Miasta w  Gryfowie lskim (pow. 30 C) godziny urzdowania dnia 31 lipca 2018 r. zostaj skrcone do godz. 13:30. Za zaistniae utrudnienia serdecznie przepraszam.


/-/Olgierd Poninik

Burmistrz Gminyi Miasta Gryfw lski


czytaj dalej »

Trening systemu wczesnego ostrzegania

27-07-2018

Trening systemu wczesnego ostrzegania

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfw lski informuje, e w dniu 1 sierpnia 2018 roku, o godz.17.00 na terenie miasta          i gminy Gryfw lski zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania. W ramach treningu zostan wczone syreny alarmowe i wyemitowany sygna:

 

- „Ogoszenie alarmu” (modulowany dwik syreny w okresie 3 minut). 

czytaj dalej »

Informacja

26-07-2018

Informacja

W zwizku z wysokimi temperaturami  panujcymi w pomieszczeniach  Urzdu Gminy i Miasta w  Gryfowie lskim ( pow. 30 C ) godziny urzdowania w dniu dzisiejszym 26 lipca 2018 r. zostaj skrcone do godz.14:00.
Za zaistniae utrudnienia serdecznie przepraszam.
    /-/ Olgierd Poninik
    Burmistrz Gminy 
    i Miasta Gryfw      
    lski
W zwizku z wysokimi temperaturami  panujcymi w pomieszczeniach  Urzdu Gminy i Miasta w  Gryfowie lskim ( pow. 30 C ) godziny urzdowania w dniu dzisiejszym 26 lipca 2018 r. zostaj skrcone do godz.14:00. Za zaistniae utrudnienia serdecznie przepraszam.

 Burmistrz Gminy i Miasta Gryfw lski

/-/ Olgierd Poninik

czytaj dalej »

Uwaga organizacja ruchu zastpczego!

21-07-2018

Uwaga organizacja ruchu zastpczego!


BUDIMEX S.A. jako Generalny Wykonawca w/w zadania, realizowanego dla Dolnolskiej Suby Drg i Kolei we Wrocawiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocaw na podstawie Umowy o nr NI.2720.21.2017, informuje o wprowadzeniu Organizacji Ruchu Zastpczego w miejscowoci Gryfw od dnia 23.07.2018r. zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu zatwierdzonego przez Marszaka Wojewdztwa Dolnolskiego (zatwierdzenie nr 467/2018 z dnia 20.07.2018r.).
Informujemy, e ze wzgldu na prace zwizane z frezowaniem i ukadaniem nawierzchni bitumicznej na drodze wojewdzkiej nr 360 w obrbie ulic: Uczniowskiej, Lwowskiej, Lubaskiej, Rynek i Sanatoryjnej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy zgodnie z zacznikiem.
Planowany termin przywrcenia staej organizacji ruchu: 31.08.2018r. O wszelkich zmianach bdziemy informowa na bieco.

BUDIMEX S.A. jako Generalny Wykonawca w/w zadania, realizowanego dla Dolnolskiej Suby Drg i Kolei we Wrocawiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocaw na podstawie Umowy o nr NI.2720.21.2017, informuje o wprowadzeniu Organizacji Ruchu Zastpczego w miejscowoci Gryfw od dnia 23.07.2018r. zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu zatwierdzonego przez Marszaka Wojewdztwa Dolnolskiego (zatwierdzenie nr 467/2018 z dnia 20.07.2018r.).
Informujemy, e ze wzgldu na prace zwizane z frezowaniem i ukadaniem nawierzchni bitumicznej na drodze wojewdzkiej nr 360 w obrbie ulic: Uczniowskiej, Lwowskiej, Lubaskiej, Rynek i Sanatoryjnej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy zgodnie z zacznikiem.
Planowany termin przywrcenia staej organizacji ruchu: 31.08.2018r. O wszelkich zmianach bdziemy informowa na bieco.


czytaj dalej »

Sprzt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Stray Poarnych

20-07-2018

Sprzt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Stray Poarnych

Sprzt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Stray Poarnych  Gminy Gryfw lski.


W biecym roku nasza Gmina uczestniczya w ogoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwoci  naborze wnioskw na powierzenie realizacji zada ze rodkw Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwoci w ramach ogoszonego dnia 29 wrzenia 2017 roku Programu I Priorytetu IIIB „ Wsparcie i rozwj systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestpstwem i wiadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansw publicznych zada ustawowych zwizanych z ochron interesw osb pokrzywdzonych przestpstwem i wiadkw  oraz likwidacj skutkw pokrzywdzenia przestpstwem” – dla jednostek samorzdu terytorialnego z obszaru wojewdztwa dolnolskiego polegajcych na nabyciu w 2018 roku w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych stray poarnych: wyposaenia i urzdze ratownictwa niezbdnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezporednio na miejscu popenienia przestpstwa.

czytaj dalej »

Intensywne opady deszczu

18-07-2018

Intensywne opady deszczu

Ostrzeenie meteorologiczne Nr 7 
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocawiu 
Zjawisko/stopie zagroenia Intensywne opady deszczu/ 1 
Obszar wojewdztwo dolnolskie powiat lwwecki 
Wano od godz. 11:00 dnia 18.07.2018 do godz. 09:00 dnia 19.07.2018 
Przebieg Prognozuje si wystpienie opadw deszczu okresami o nateniu umiarkowanym. 
Prognozowana wysoko opadw od 15 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm. 
Prawdopodobiestwo 
wystpienia zjawiska(%) 
80% 
Uwagi Brak. 
Dyurny synoptyk 
IMGW-PIB 
Piotr Ojrzyski 

Ostrzeenie meteorologiczne Nr 7

Zjawisko/stopie zagroenia Intensywne opady deszczu/ 1 

Obszar wojewdztwo dolnolskie powiat lwwecki 

Wano od godz. 11:00 dnia 18.07.2018 do godz. 09:00 dnia 19.07.2018 

Przebieg Prognozuje si wystpienie opadw deszczu okresami o nateniu umiarkowanym.

Prognozowana wysoko opadw od 15 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm. 

Prawdopodobiestwo wystpienia zjawiska(%) 80% 

Dyurny synoptyk IMGW-PIB Piotr Ojrzyski 

czytaj dalej »

Rewitalizacja budynku przy ul. Rynek 37 w Gryfowie lskim

16-07-2018

Rewitalizacja budynku przy ul. Rynek 37 w Gryfowie lskim


Wsplnota Mieszkaniowa uL. Rynek 37 w Gryfowie lskim
realizuje projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z EFRR w ramach RPO Wojewdztwa Dolnolskiego na lata 2014 - 2020
Tytu projektu: „Rewitalizacja budynku mieszkalno- usugowego Wsplnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 37 w Gryfowie laskim pn. remont pokrycia dachowego i elewacji"
Dofinansowane projektu z EFRR 103.497,63 z
Dofinansowanie projektu z budetu Pastwa 17.249,60 z
Cakowita warto projektu 439.037,28 z

Wsplnota Mieszkaniowa uL. Rynek 37 w Gryfowie lskim realizuje projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z EFRR w ramach RPO Wojewdztwa Dolnolskiego na lata 2014 - 2020 pt.: „Rewitalizacja budynku mieszkalno- usugowego Wsplnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 37 w Gryfowie laskim pn. remont pokrycia dachowego i elewacji".Dofinansowane projektu z EFRR 103.497,63 z., dofinansowanie projektu z budetu Pastwa 17.249,60 z. Cakowita warto projektu  wynosi 439.037,28 z.


czytaj dalej »

Wnioski o oszacowanie szkd spowodowanych przez susz

11-07-2018

Wnioski o oszacowanie szkd spowodowanych przez susz

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfw lski informuje, e wnioski o oszacowanie szkd w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez susz mona skada w sekretariacie urzdu do dnia 12 lipca 2018 r. na drukach dostpnych na stronie internetowej Dolnolskiego Urzdu Wojewdzkiego.

WNIOSEK

owiadczenie dla rolnikw nie posiadajcych wasnej dokumentacji

owiadczenie dla rolnikw posiadajcych pen dokumentacj

czytaj dalej »

Ogoszenie o naborze na stanowisko ds. infrastruktury spoecznej

11-07-2018

Ogoszenie o naborze na stanowisko ds. infrastruktury spoecznej

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFW LSKI ogasza nabr na wolne urzdnicze stanowisko pracy ds. infrastuktury spoecznej ogoszenie

czytaj dalej »

Ostrzeenie meteorologiczne Nr 5

10-07-2018

Ostrzeenie meteorologiczne Nr 5

Zjawisko/stopie zagroenia Intensywne opady deszczu z burzami/ 1 
Obszar wojewdztwo dolnolskie powiat lwwecki 
Wano od godz. 14:00 dnia 10.07.2018 do godz. 02:00 dnia 11.07.2018 
Przebieg Prognozuje si wystpienie opadw deszczu okresami o nateniu umiarkowanym i silnym. 
Prognozowana wysoko opadw od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm. W trakcie opadw 
deszczu bd wystpowa burze z porywami wiatru do 65 km/h. 
Prawdopodobiestwo 
wystpienia zjawiska(%) 
75% 
Uwagi Brak. 
Dyurny synoptyk 
IMGW-PIB 
Piotr Ojrzyski 
Zjawisko/stopie zagroenia Intensywne opady deszczu z burzami/ 1 

Obszar wojewdztwo dolnolskie powiat lwwecki Wano od godz. 14:00 dnia 10.07.2018 do godz. 02:00 dnia 11.07.2018 

Przebieg Prognozuje si wystpienie opadw deszczu okresami o nateniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysoko opadw od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm. W trakcie opadw deszczu bd wystpowa burze z porywami wiatru do 65 km/h. Prawdopodobiestwo wystpienia zjawiska(%) 75%

Dyurny synoptyk IMGW-PIB Piotr Ojrzyski 

czytaj dalej »

Zaproszenie na indywidualne doradztwo ksigowe

02-07-2018

Zaproszenie na indywidualne doradztwo ksigowe

W imieniu Stowarzyszenia Poudniowo-Zachodnie Forum Samorzdu Terytorialnego "Pogranicze" w Lubaniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli lokalnych organizacji pozarzdowych (stowarzysze, fundacji, klubw etc.) do skorzystania z bezpatnego INDYWIDUALNEGO DORADZTWA KSIGOWEGO, oferowanego przez prowadzony przez nas w Lubaniu Dolnolski Punkt Doradczy.

czytaj dalej »

Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy i Miasta Gryfw lski

29-06-2018

Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy i Miasta Gryfw lski

Informujemy, e z dniem 30 czerwca br. koczy prac na stanowisku Skarbnika Gminy i Miasta Gryfw lski Pani Anna Jankowska. Z dniem 1 lipca br. stanowisko to obejmuje Pan Marek Kurec, obecnie pracujcy na stanowisku Gwnego Ksigowego w Urzdzie Gminy i Miasta w Gryfowie lskim. Stosowne uchway o odwoaniu i powoaniu Skarbnika podja Rada Miejska Gminy i Miasta Gryfw lski na sesji w dniu 22 czerwca 2018r.

czytaj dalej »

Budowa obka publicznego w Gryfowie lskim

28-06-2018

Budowa obka publicznego w Gryfowie lskim

Po dugiej przerwie na terenie budowy obka publicznego wznowiono prace budowlane. Nowy wykonawca, Firma Zakad Usugowo Remontowo Budowlany Agata Sowiska z Wrocawia, dotrzymuje sowa i z wielkim zaangaowaniem realizuje oczekiwan przez wszystkich inwestycj.

czytaj dalej »

Modernizacja oczyszczalni ciekw w Gryfowie lskim

27-06-2018

Modernizacja oczyszczalni ciekw w Gryfowie lskim

Po dwudziestu latach cigej pracy gryfowska oczyszczalnia ciekw doczekaa gruntownej modernizacji. Dziki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Dolnolskiego 2014 – 2020 wyeksploatowane cigi technologiczne zostan wyposaone w nowe urzdzenia i aparatur kontrolno-pomiarow.

czytaj dalej »

Wielki sukces w Kazimierzu Dolnym

27-06-2018

Wielki sukces w Kazimierzu Dolnym

W Kazimierzu Dolnym nad Wis zakoczy si 52 Oglnopolski Festiwal Kapel i piewakw Ludowych.  W  konkursie festiwalowym wzio udzia ponad 800 artystw ludowych z 15 wojewdztw. Pomimo deszczowej pogody  festiwal zgromadzi niemal 10.000 goci.

czytaj dalej »

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • 106

Galerie

Sesja Rady Miejskiej