Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfw laski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnolska


Strona główna » Z Regionu

30-03-2017

Informacja


Szanowni Pastwo !
Uprzejmie informuj, e od 03 kwietnia 2017r. Kasa Urzdu Gminy i Miasta w Gryfowie lskim bdzie czynna codziennie w dni robocze od poniedziaku do pitku w godz. 8 00 – 13 00 z przerw 9 00   – 10 00.
Powysza zmiana podyktowana jest realizacj innych wanych zada i obowizkw pracownika prowadzcego kas.
Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfw lski
/ - / Olgierd Poninik

Szanowni Pastwo !
Uprzejmie informuj, e od 03 kwietnia 2017r. Kasa Urzdu Gminy i Miasta w Gryfowie lskim bdzie czynna codziennie w dni robocze od poniedziaku do pitku w godz. 8: 00 – 13: 00 z przerw 9: 00   – 10: 00. Powysza zmiana podyktowana jest realizacj innych wanych zada i obowizkw pracownika prowadzcego kas.


Burmistrz Gminy i Miasta Gryfw lski 

/ - / Olgierd Poninik

 


Pozycjonowanie: Taxi Gryfw Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: