Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Aktualności

22-11-2017

INFORMACJA

Podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, która odbyła sie w zeszłym miesiącu, przyjęto uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

 

W lipcu br. została przeprowadzona ankieta, której celem było zobrazowanie skali zainteresowania mieszkańców przedmiotowym programem. Niestety, wcześniejsze informacje o możliwości dofinansowania zadań, zrealizowanych w 2017 r. były zbyt optymistyczne. Zgodnie  bowiem z aktualnym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2016 r II GSK 954/15 „Brak możliwości dotowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska zrealizowanych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej”) oraz rozstrzygnięciami nadzorczymi Regionalnej Izby Obrachunkowej (Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olszynie z 7 lipca 2017 r., nr 0102-275/17), uchwały dopuszczające refundację poniesionych kosztów są niezgodne z prawem. Ustawodawca nie dopuszcza możliwości dotowania środkami publicznymi  przekazanymi w ramach dotacji celowej – inwestycji z zakresu ochrony środowiska zrealizowanych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej z Gminą. Dotacja celowa może być więc udzielana po zawarciu umowy, ale przed zakończeniem realizacji zadania.


O ogłoszeniu naboru wniosków w 2018 roku mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski zostaną poinformowani za pośrednictwem strony www.gryfow.pl oraz Kuriera Gryfowskiego.


Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: