Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Sołectwa

15-11-2016

Inwestycja drogowa w Proszówce

Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Proszówka dz. 303 dr. na odcinku 0,5 km”, prowadzącą także do Kapliczki św. Leopolda na Wzgórzu św. Anny. Zakres prac drogowych obejmował wykonanie konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3 m oraz poboczy z kruszywa łamanego do 0,5 m wraz z odwodnieniem: ściek z elementów betonowych oraz wpusty drogowe.

 

15 listopada o godz. 9.00 dokonano uroczystego otwarcia drogi. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Pani Grażyna Adamuszek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, burmistrz Olgierd Poniźnik, przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek, ks. dziekan Krzysztof Kurzeja, sołtys Proszówki Jan August, sekretarz OSP Kamila Zajączkowska, radni Jerzy Guzy i Stanisław Sawczak.

W ramach podziękowań, akwarele z wizerunkiem Kapliczki św. Leopolda, wręczono Pani Grażynie Adamuszek, Wykonawcy - Pani Stanisława Torba oraz inspektorowi nadzoru – Pan Józef Sadowski Zadanie było dotowano z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 126 000 zł. Całkowita wartość zadania to 185 935,68 zł

Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask

Galerie

Inwestycja drogowa w Proszówce

Galerie

Inwestycja drogowa w Proszówce

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: