Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnośląskaStrona główna » Z Regionu

11-05-2017

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza

W dniu 9 maja br. odbyła się Sesja Zwyczajna – absolutoryjna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski . Tematem wiodącym było przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2016r. Rada Miejska po zapoznaniu się z w/w dokumentami, po przedstawieniu pozytywnych opinii stałych Komisji Rady i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej  a także pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej podjęła w pełnym 15-osobowym składzie – jednogłośnie - uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu w 2016r. oraz udzieliła absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta za 2016r. 

 


Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: