Konsultacje


RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA ANKIETOWEGO DOT. NOWO PROJEKTOWANYCH PLANÓW M

30-03-2018

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA ANKIETOWEGO DOT. NOWO PROJEKTOWANYCH PLANÓW M

Poniżej przedstawiamy analizę wyników badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji online dotyczących sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów zlokalizowanych na terenie miasta Gryfów Śląski oraz w miejscowości Ubocze. Odnośnik do raportu.

czytaj dalej »

Dodatkowe spotkania konsultacyjne

08-03-2018

Dodatkowe spotkania konsultacyjne


W ramach konsultacji społecznych do planu zagospodarowania przestrzennego 
w gminie Gryfów Śląski  W najbliższy poniedziałek zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne o charakterze dyskusyjnym poświęcone rozwiązaniom przyjętym w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski.
12 marca 2018 r.,godz. 16:00, sala posiedzeń, pokój nr 7, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1
Burmistrz Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik

W ramach konsultacji społecznych do planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Gryfów Śląski w najbliższy poniedziałek zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne o charakterze dyskusyjnym, poświęcone rozwiązaniom przyjętym w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski.


12 marca 2018 r.,godz. 16:00, sala posiedzeń, pokój nr 7, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1Burmistrz Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik

czytaj dalej »

 SPOTKANIA KONSULTACYJNE

22-02-2018

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

To już ostatnia szansa, żeby wziąć udział w konsultacjach społecznych do planu zagospodarowania przestrzennego!

czytaj dalej »

 Planowanie przestrzenne w gminie - II edycja konsultacji społecznych

09-02-2018

Planowanie przestrzenne w gminie - II edycja konsultacji społecznych


Rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizowany w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”. 
W związku z powyższym w dniach od 9 lutego do 1 marca 2018 r. zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wypełnienia ankiety on-line dostępnej na stronie internetowej Gminy Gryfów Śląski oraz do aktywnego uczestnictwa w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się 27 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, w sali posiedzeń, pokój nr 7, w godz. 11:00 i 16:00.
Przedmiotem konsultacji będą projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach miasta oraz dla 2 obszarów zlokalizowanych w Uboczu.
Szczegółowe informacje na temat ww. wydarzeń będą dostępne na stronie internetowej Gminy Gryfów Śląski w zakładce „Konsultacje” oraz na tablicach ogłoszeń oraz w Urzędzie Gminy i Miasta (nr tel. 75 78 11 256).

Rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizowany w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”. W związku z powyższym w dniach od 9 lutego do 1 marca 2018 r. zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wypełnienia ankiety on-line dostępnej na stronie internetowej Gminy Gryfów Śląski oraz do aktywnego uczestnictwa w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się 27 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, w sali posiedzeń, pokój nr 7, w godz. 11:00 i 16:00.


czytaj dalej »

PUNKT KONSULTACYJNY

18-07-2017

PUNKT KONSULTACYJNY

Gmina Gryfów Śląski jest już u progu zakończenia I etapu konsultacji społecznych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów zlokalizowanych w granicach miasta i na terenie Ubocza.W związku z tym w najbliższą środę, 26 lipca, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia ostatniego punktu konsultacyjnego prowadzonego przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w którym będzie można zapoznać się z planowanym zagospodarowaniem terenów w pobliżu m.in. cmentarza, dawnej Cegielni, ul. Jeleniogórskiej, a także Ubocza. Zainteresowani będą mieli okazję wyrazić swoją opinię w formie ankiety. Wszelkie uwagi zgłoszone w punkcie konsultacyjnym stanowią głos w procesie konsultacji społecznych do planów miejscowych.


czytaj dalej »

PUNKT KONSULTACYJNY

30-06-2017

PUNKT KONSULTACYJNY


w ramach konsultacji społecznych do planu zagospodarowania przestrzennego 
dla 9 obszarów położonych w granicach miasta i gminy Gryfów Śląski
30 czerwca 2017 r. (piątek) godz. 16:00 sala widowiskowa Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 33a
59-620 Gryfów Śląski podczas WARSZTATÓW PRZYSZŁOŚCIOWYCH pt. „ M-GOK W NOWEJ ODSŁONIE”

W ramach konsultacji społecznych do planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów położonych w granicach miasta i gminy Gryfów Śląski, 30 czerwca 2017 r. (piątek) godz. 16:00 w sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Kolejowa 33a, 59-620 Gryfów Śląski, zostanie zorganizowany punkt konsultacyjny podczas WARSZTATÓW PRZYSZŁOŚCIOWYCH pt. „ M-GOK W NOWEJ ODSŁONIE”. 


czytaj dalej »

Warsztaty przyszłościowe

28-06-2017

Warsztaty przyszłościowe

W najbliższy piątek, 30 czerwca o godz. 16:00, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu związanym z przyszłym zagospodarowaniem przestrzennym gminy i miasta Gryfów Śląski. 
Tym razem będzie to dyskusja dotycząca wizji M-GOK-u w nowej aranżacji jego bezpośredniego otoczenia. Wszelkie uwagi zgłoszone podczas warsztatu stanowią głos w procesie konsultacji społecznych do planu miejscowego.

W najbliższy piątek, 30 czerwca o godz. 16:00, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu związanym z przyszłym zagospodarowaniem przestrzennym gminy i miasta Gryfów Śląski. Tym razem będzie to dyskusja dotycząca wizji M-GOK-u w nowej aranżacji jego bezpośredniego otoczenia. Wszelkie uwagi zgłoszone podczas warsztatu stanowią głos w procesie konsultacji społecznych do planu miejscowego.

czytaj dalej »

Warsztat partycypacyjny

07-06-2017

Warsztat partycypacyjny

TERENOWY WARSZTAT PARTYCYPACYJNY – ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DAWNEJ CEGIELNI

W ramach procesu konsultacji społecznych – projekt „Szkoła świadomego planowania przestrzennego” serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym tematyki zagospodarowania terenu dawnej Cegielni.

Podczas wydarzenia przewidujemy spacer w terenie, dyskusję nad jego przyszłym zagospodarowaniem oraz poczęstunek dla uczestników.

Wszelkie uwagi zgłoszone w trakcie warsztatu stanowią głos w procesie konsultacji społecznych do planów miejscowych.

czytaj dalej »

Wypowiedz się na temat przyszłego zagospodarowania Twojego otoczenia!

02-06-2017

Wypowiedz się na temat przyszłego zagospodarowania Twojego otoczenia!

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia punktu konsultacyjnego prowadzonego przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w ramach którego będzie można zapoznać się z tematyką przyszłego zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Gryfów Śląski, w tym wyrazić swoją opinię w formie ankiety.
Wszelkie uwagi zgłoszone w punkcie konsultacyjnym stanowią głos w procesie konsultacji społecznych do planów miejscowych.

szczegóły

czytaj dalej »

Warsztat wydobywczy

06-04-2017

Warsztat wydobywczy

Dnia 30 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Ubocza, w ramach konsultacji społecznych do planu zagospodarowania przestrzennego.

czytaj dalej »

Ankieta dla mieszkańców

31-01-2017

Ankieta dla mieszkańców

Wypowiedz się na temat przyszłego zagospodarowania Twojego otoczenia!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych - wypełnieniu ankiety on-line dotyczącej zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski na potrzeby sporządzenia planu miejscowego.
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Odnośnik do Ankiety

czytaj dalej »

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: