Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Aktualności

11-02-2019

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii.

Szanowni Mieszkańcy

informujemy, iż Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 3.3.e  Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

 

Środki będzie można otrzymać w postaci grantów (w formie refundacji) na:

- modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe. Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające
w związku przyczynowo - skutkowym ze zmianą źródła ciepła . Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym.


W ramach projektu nie będzie możliwa wymiana następujących źródeł ciepła:

- dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych na inne źródła ciepła

- dotychczas używanych źródeł ciepła na kotły węglowe, w tym ekogroszek, niezależnie od ich klasy.

 

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące:

- właścicielem domów jednorodzinnych

- właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,

- najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo  

  do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu).

Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS, zgodnie z katalogiem Beneficjentów wymienionym w SzOOP RPO WD 2014-2020.

Uwaga!!! Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy połączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych (średnia wartość grantu nie będzie mogła przekroczyć 35 tysiecy zł). Do wniosku zgłosić można zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021.

Aby projekt miał szanse realizacji, potrzebne są wstępne deklaracje mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem. Ankieta ma charakter sondażowy. Jej wypełnienie nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie. Działanie to stanowi element rozpoznania potrzeb mieszkańców na wymianę pieców na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej.


Ankieta do pobrania


Wypełnione ankiety do dnia 22 lutego 2019r. proszę przesłać mailem na adres: r.olszowka@gryfow.pl lub w szczególnych przypadkach proszę dostarczyć do pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1. Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami projektu nie będą rozpatrywane.Szczegółowe informacje dostępne w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, tel. bezpośr. +48 75 75 27 524, tel. kom. +48 538 409 845.


Zachęcamy do wypełnienia deklaracji udziału w programie.

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: