Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfw laski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnolskaStrona główna » Aktualnoci

11-02-2019

Modernizacja systemw grzewczych i odnawialne rda energii.

Szanowni Mieszkacy

informujemy, i Dolnolska Instytucja Poredniczca ogosia nabr wnioskw o dofinansowanie projektw okrelonych dla dziaania 3.3.e  Modernizacja systemw grzewczych i odnawialne rda energii – projekty dotyczce zwalczania emisji kominowej.

 

rodki bdzie mona otrzyma w postaci grantw (w formie refundacji) na:

- modernizacj systemw grzewczych obejmujc wymian wysokoemisyjnych rde ciepa na podczenie do sieci ciepowniczej / chodniczej lub instalacj rde ciepa opartych o OZE (np. pomp ciepa) lub instalacj kotw spalajcych biomas, lub ewentualnie paliwa gazowe. Wymianie rda ciepa mog towarzyszy uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostajce
w zwizku przyczynowo - skutkowym ze zmian rda ciepa . Wymiana rda ciepa jest elementem obowizkowym.


W ramach projektu nie bdzie moliwa wymiana nastpujcych rde ciepa:

- dotychczas uywanych kotw gazowych i olejowych na inne rda ciepa

- dotychczas uywanych rde ciepa na koty wglowe, w tym ekogroszek, niezalenie od ich klasy.

 

Grantobiorcami mog by osoby fizyczne bdce:

- wacicielem domw jednorodzinnych

- wacicielem mieszka w domach wielorodzinnych,

- najemc mieszka w domach wielorodzinnych (posiadajcy tytu do lokalu mieszkalnego oraz prawo  

  do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwaoci projektu).

Grantobiorc moe by take wsplnota mieszkaniowa, spdzielnia mieszkaniowa czy TBS, zgodnie z katalogiem Beneficjentw wymienionym w SzOOP RPO WD 2014-2020.

Uwaga!!! Wspomniane inwestycje mog zosta wsparte jedynie w przypadku, gdy poczenie do sieci ciepowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Na ten cel mieszkacy bd mogli otrzyma dofinansowanie na poziomie 85% kosztw kwalifikowanych (rednia warto grantu nie bdzie moga przekroczy 35 tysiecy z). Do wniosku zgosi mona zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021.

Aby projekt mia szanse realizacji, potrzebne s wstpne deklaracje mieszkacw zainteresowanych dofinansowaniem. Ankieta ma charakter sondaowy. Jej wypenienie nie jest jednoznaczne z udziaem w projekcie. Dziaanie to stanowi element rozpoznania potrzeb mieszkacw na wymian piecw na obszarze Aglomeracji Jeleniogrskiej.


Ankieta do pobrania


Wypenione ankiety do dnia 22 lutego 2019r. prosz przesa mailem na adres: r.olszowka@gryfow.pl lub w szczeglnych przypadkach prosz dostarczy do pokoju nr 3 w Urzdzie Gminy i Miasta Gryfw lski, Rynek 1. Zgoszenia zoone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami projektu nie bd rozpatrywane.Szczegowe informacje dostpne w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Gra, tel. bezpor. +48 75 75 27 524, tel. kom. +48 538 409 845.


Zachcamy do wypenienia deklaracji udziau w programie.

Pozycjonowanie: Taxi Gryfw Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: