Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnośląskaStrona główna » Z Regionu

10-01-2018

Nabór do IV i VII klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim

Szanowni Państwo.

Szanowni Państwo.
Od 1 września 2018r.rozpocznie funkcjonowanie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląski, która na mocy uchwały nr XXXII/163/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 marca 2017r. powstanie w wyniku przekształcenia się Gimnazjum. Nabór go I klasy tej nowopowstałej Szkoły Podstawowej odbędzie się zgodnie z przepisami o naborze do szkół oraz zgodnie z ustalonymi w w/w uchwale obwodami.
Przepisy Prawa Oświatowego dopuszczają utworzenie w Szkole Podstawowej nr 2 klas IV i VII poprzez przeniesienie od 1 września 2018r niektórych uczniów obecnych klas III i VI ze Szkoły Podstawowej nr 1. Przeniesienie uczniów może nastąpić wyłącznie na wniosek rodziców.
Biorąc pod uwagę dużą liczebność uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 oraz niewykorzystaną bazą lokalową w przyszłej Szkole Podstawowej nr 2 ogłosiłem nabór do IV i VII klasy Szkoły Podstawowej nr 2  w Gryfowie Śląskim. Termin złożenia wniosków przez rodziców zainteresowanych przeniesieniem uczniów obecnych klas III i IV ustaliłem do 16 lutego br.
Warunkiem utworzenia klas IV i VII w Szkole Podstawowej nr 2 jest złożenie przez rodziców odpowiedniej ilości wniosków. W sytuacji niewielkiego zainteresowania, klasy te nie zostaną utworzone. Natomiast klasa(y) I zgodnie z powyższą uchwałą będzie (będą) utworzona(e) na podstawie odrębnego naboru.
Olgierd Poniźnik
Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów ŚląskiSzanowni Państwo.

Od 1 września 2018r. rozpocznie funkcjonowanie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim, która na mocy uchwały nr XXXII/163/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 marca 2017r. powstanie w wyniku przekształcenia się Gimnazjum. Nabór do I klasy tej nowopowstałej Szkoły Podstawowej odbędzie się zgodnie z przepisami o naborze do szkół oraz zgodnie z ustalonymi w w/w uchwale obwodami. Przepisy Prawa Oświatowego dopuszczają utworzenie w Szkole Podstawowej nr 2 klas IV i VII poprzez przeniesienie od 1 września 2018 r. niektórych uczniów obecnych klas III i VI ze Szkoły Podstawowej nr 1. Przeniesienie uczniów może nastąpić wyłącznie na wniosek rodziców. Biorąc pod uwagę dużą liczebność uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 oraz niewykorzystaną bazą lokalową w przyszłej Szkole Podstawowej nr 2 ogłosiłem nabór do IV i VII klasy Szkoły Podstawowej nr 2  w Gryfowie Śląskim. Termin złożenia wniosków przez rodziców zainteresowanych przeniesieniem uczniów obecnych klas III i VI ustaliłem do 16 lutego br. Warunkiem utworzenia klas IV i VII w Szkole Podstawowej nr 2 jest złożenie przez rodziców odpowiedniej ilości wniosków. W sytuacji niewielkiego zainteresowania, klasy te nie zostaną utworzone. Natomiast klasa(y) I zgodnie z powyższą uchwałą będzie (będą) utworzona(e) na podstawie odrębnego naboru.


zarządzenie i wniosek

Olgierd Poniźnik

Burmistrz Gminy i Miasta

Gryfów Śląski

 


Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: