Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfw laski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnolska


Strona główna » Z Regionu

02-02-2017

Nieodpatna pomoc prawna w Gryfowie lskim


Punkt nieodpatnej pomocy prawnej w Gryfowie lskim czynny jest:
-  w poniedziaki  w godzinach: 10:00 – 14:00
- w pitki w godzinach:  14:00 - 18:00. 
w siedzibie Organizacji Pozarzdowych w Ratuszu ( wejcie od strony postoju TAXI )
Nieodpatnej pomocy prawnej udzielaj adwokaci, radcowie prawni lub aplikanci. 

Punkt nieodpatnej pomocy prawnej w Gryfowie lskim czynny jest:-  w poniedziaki  w godzinach: 10:00 – 14:00

- w pitki w godzinach:  14:00 - 18:00. 


w siedzibie Organizacji Pozarzdowych w Ratuszu ( wejcie od strony postoju TAXI )
Nieodpatnej pomocy prawnej udzielaj adwokaci, radcowie prawni lub aplikanci. 

 


Nieodpatna pomoc prawna przysuguje osobie fizycznej:
1) ktrej w okresie 12 miesicy poprzedzajcych zwrcenie si o dzielenie nieodpatnej pomocy prawnej zostao przyznane wiadczenie z pomocy spoecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (i wobec ktrej w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienalenie pobranego wiadczenia, lub
2)  ktra posiada wan Kart Duej Rodziny, o ktrej mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duej Rodziny, lub
3)  ktra uzyskaa zawiadczenie, o ktrym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektrych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
4) ktra posiada wan legitymacj weterana albo legitymacj weterana poszkodowanego, o ktrych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dziaa poza granicami pastwa, lub
5)  ktra nie ukoczya 26 lat, lub
6)  ktra ukoczya 65 lat, lub
7) ktra w wyniku wystpienia klski ywioowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalaza si w sytuacji zagroenia lub poniosa straty, lub
8) ktra jest w ciy.
Nieodpatna pomoc prawna obejmuje:
1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowizujcym stanie prawnym, o przysugujcych jej uprawnieniach lub o spoczywajcych na niej obowizkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwizania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporzdzeniu projektu pisma w sprawach, o ktrych mowa w pkt 1 i 2, z wyczeniem pism procesowych w toczcym si postpowaniu przygotowawczym lub sdowym i pism w toczcym si postpowaniu sdowoadministracyjnym, lub
4) sporzdzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztw sdowych lub ustanowienie penomocnika z urzdu w postpowaniu sdowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postpowaniu sdowoadministracyjnym.
Nieodpatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, z wyjtkiem przygotowania do rozpoczcia tej dziaalnoci.

Nieodpatna pomoc prawna przysuguje osobie fizycznej:
1) ktrej w okresie 12 miesicy poprzedzajcych zwrcenie si o dzielenie nieodpatnej pomocy prawnej zostao przyznane wiadczenie z pomocy spoecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (i wobec ktrej w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienalenie pobranego wiadczenia, lub
2)  ktra posiada wan Kart Duej Rodziny, o ktrej mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duej Rodziny, lub
3)  ktra uzyskaa zawiadczenie, o ktrym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektrych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
4) ktra posiada wan legitymacj weterana albo legitymacj weterana poszkodowanego, o ktrych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dziaa poza granicami pastwa, lub
5)  ktra nie ukoczya 26 lat, lub
6)  ktra ukoczya 65 lat, lub
7) ktra w wyniku wystpienia klski ywioowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalaza si w sytuacji zagroenia lub poniosa straty, lub
8) ktra jest w ciy.Nieodpatna pomoc prawna obejmuje:
1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowizujcym stanie prawnym, o przysugujcych jej uprawnieniach lub o spoczywajcych na niej obowizkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwizania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporzdzeniu projektu pisma w sprawach, o ktrych mowa w pkt 1 i 2, z wyczeniem pism procesowych w toczcym si postpowaniu przygotowawczym lub sdowym i pism w toczcym si postpowaniu sdowoadministracyjnym, lub4) sporzdzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztw sdowych lub ustanowienie penomocnika z urzdu w postpowaniu sdowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postpowaniu sdowoadministracyjnym.

Nieodpatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, z wyjtkiem przygotowania do rozpoczcia tej dziaalnoci.


Pozycjonowanie: Taxi Gryfw Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: