Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Ochrona zdrowia

28-12-2012

Nocna i świąteczna opiekia zdrowotna

Informujemy, że od 01 stycznia 2013r. od godz. 08.00, zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu ofert przez Narodowy Fundusz Zdrowia,  na terenie powiatu lwóweckiego uruchomione zostaną świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane przez Wielospecjalistyczny Szpital – SPZOZ w Zgorzelcu.

 

Świadczenia te realizowane są:

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia  następnego oraz

- w soboty,  niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od 8.00 do 8.00 dnia następnego(całodobowo).

Pacjenci mogą skorzystać z tej pomocy udając się do Wielospecjalistycznej Przychodni w Gryfowie na ul. Malowniczą 1.

Lekarz dyżurujący w przychodni udziela porad:

- w warunkach ambulatoryjnych,

- telefonicznie,

- w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.


Wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki odbywają się w trybie planowym po wcześniejszym zgłoszeniu  pod tel. 75 77 22 834.

Zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) realizowane są na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego. Zgłoszenia proszę dokonywać osobiście w przychodni lub pod ww. nr telefonu.


Pacjent może skorzystać wieczorem w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy  z świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w przypadku:

-nagłego zachorowania;

-nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów

  sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny 

  uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki

  dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

-gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni

  może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.


                                                                           zapraszamy

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: