Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Z Regionu

11-09-2018

Odnowa południowej pierzei Rynku w Gryfowie Ślaskim


W dniu 5 września 2018r. rozpoczęły się prace rozbiórkowe starej nawierzchni asfaltowej i wielkich gazonów betonowych usytuowanych wzdłuż południowej pierzei gryfowskiego Rynku.

W dniu 5 września 2018r. rozpoczęły się prace rozbiórkowe starej nawierzchni asfaltowej i wielkich gazonów betonowych usytuowanych wzdłuż południowej pierzei gryfowskiego Rynku.


 


 Zgodnie z zawartą przez Gminę umową wykonawczą zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni południowej części Rynku w Gryfowie Śląskim” realizuje firma: MG-TECH INŻYNIERIA LĄDOWA z Jeżowa Sudeckiego. Zakres rzeczowy obejmuje min. całkowitą wymianę nawierzchni asfaltowej na brukową z kostki i płyt granitowych, wykonanie zieleńców z nasadzeniem nowej roślinności, instalację elementów małej architektury tj.: stylizowanych latarni ulicznych, ławek i słupków strefowych. Ponadto wymienione zostaną wszystkie odcinki sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tym rejonie. Całość prac prowadzona jest pod ścisłym nadzorem konserwatorskim, sprawowanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – Delegatura w Jeleniej Górze. Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia - do dnia 6 listopada 2018 roku a całkowita jego wartość wyniesie 423 543,76 zł brutto.
 
Inspektor ds. budownictwa i infrastruktury technicznej  Bogdan Wrona

Zgodnie z zawartą przez Gminę umową wykonawczą zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni południowej części Rynku w Gryfowie Śląskim” realizuje firma: MG-TECH INŻYNIERIA LĄDOWA z Jeżowa Sudeckiego. Zakres rzeczowy obejmuje min. całkowitą wymianę nawierzchni asfaltowej na brukową z kostki i płyt granitowych, wykonanie zieleńców z nasadzeniem nowej roślinności, instalację elementów małej architektury tj.: stylizowanych latarni ulicznych, ławek i słupków strefowych. Ponadto wymienione zostaną wszystkie odcinki sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tym rejonie. Całość prac prowadzona jest pod ścisłym nadzorem konserwatorskim, sprawowanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – Delegatura w Jeleniej Górze. Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia - do dnia 6 listopada 2018 roku a całkowita jego wartość wyniesie 423 543,76 zł brutto.
 
Inspektor ds. budownictwa i infrastruktury technicznej  Bogdan Wrona


Galerie

Odnowa południowej pierzei Rynku w Gryfowie Ślaskim

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: