Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Z Regionu

10-12-2018

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, zadań publicznych w roku 2019 w zakresie:
1. Kultury fizycznej i sportu
2. Kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, oraz inicjatyw
promujących Gryfów Śląski
3. Wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży
4. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i innepodmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i owolontariacie, zadań publicznych w roku 2019 w zakresie:


1. Kultury fizycznej i sportu

2. Kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, oraz inicjatywpromujących Gryfów Śląski

3. Wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży

4. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia.

Ogłoszenie

 


Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: