Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Z Regionu

12-04-2018

Planowane posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej

Planowane  posiedzenia Rady  Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
w miesiącu  kwietniu  2018 r. 

Planowane  posiedzenia Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląskiw miesiącu kwietniu 2018 r. 

 


17 kwietnia  2018 r. ( wtorek )


 

godz. 8.30 – posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego

 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał

2.  Sprawy różne

 


18 kwietnia 2018 r. ( środa )

 

 

godz. 10.00wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej i Komisji Rewizyjnej


  1. Zaopiniowanie projektów uchwał
  2. Sprawy różne

 

 

19 kwietnia 2018 r. ( czwartek )


 

godz. 13.00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochr. Środowiska

 

1.  Zaopiniowanie projektów uchwał

2.   Sprawy różne

 

 

20 kwietnia 2018r. ( piatek )

 

 

godz. 10.00 – Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

 

Analiza gospodarki odpadami na terenie Gminy Gryfów Śląski za rok 2017 

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: