Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Sołectwa

06-02-2015

Prezentacja Proszówki

24 stycznia 2015r. w świetlicy wiejskiej w Proszówce obyło się zabranie władz Gminy z mieszkańcami Proszówki podczas którego podsumowano czteroletnią kadencję sołtysa Proszówki i Rady Sołeckiej. Sołtys przedstawił sprawozdanie  z działalności władz Proszówki za okres 2011-2015 dla lepszego zobrazowania zrealizowanych przedsięwzięć zaprezentowany został pokaz fotografii.

 

Przygotowana i omówiona prezentacja była formą przedstawienia osiągnięć sołectwa Proszówka poprzez zaangażowanie i wspólną pracę: Sołtysa i Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz mieszkańców wsi.  Przedstawione slajdy prezentują zorganizowane imprezy, przedsięwzięcia promocyjne oraz  inwestycje zrealizowane na terenie sołectwa Proszówka w ramach funduszy gminnych, funduszu sołeckiego, ale również środków pozyskanych z zewnątrz w ramach konkursów ofert przez organizację działające na terenie sołectwa Proszówka. Prezentacja ukazuje oprócz pozyskanych funduszy również ogrom pracy, wysiłku i zaangażowania jakie wkładają mieszkańcy Proszówki w życie wsi. Prezentacja jest ukazaniem korzyści jakie płyną dla wsi Proszówka dzięki dobrej współpracy i partnerstwu organizacji działających w sołectwie. Prezentacja może posłużyć wzorem do naśladowania przez nowo wybranych 8 lutego w wyborach sołtysów i rad sołeckich. Dołóżmy wspólnych starań, aby żyło się nam lepiej. Najważniejsze są fundusze, ale gdy nie ma zaangażowania mieszkańców, porozumienia i współpracy to nawet największe pieniądze nie sprawią cudów. (Anna Zawisza-Paliwoda)

>> Prezentacja.pdf <<

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: