Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnośląskaStrona główna » Z Regionu

18-07-2017

Projekty dla mieszkańców i przedsiębiorców z Gryfowa Śląskiego

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (KARR SA) zaprasza Mieszkańców i Przedsiębiorców z terenu Gryfowa Ślaskiego do udziału w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

 


W chwili obecnej KARR proponuje udział w następujących projektach:
1. "Sudecki Fundusz Dotacyjny" - Działanie 8.3, którego celem jest tworzenie nowych                         i trwałych miejsc pracy na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. W ramach projektu przewidywane są szkolenia, doradztwo, dotacje i wsparcie pomostowe dla osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2. "Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy" - Działanie 8.5 ma na celu ograniczenie napływu osób bezrobotnych. Projekt przewiduje szkolenia i staże zawodowe, studia podyplomowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dodatki relokacyjne dla osób zwolnionych                    i planowanych do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 
3. "Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw              i ich pracowników" - Działanie 8.6 w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw                           i przedsiębiorców sektora MMiŚP poprzez dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Bazy Usług Rozwojowych.
Szczegóły projektów zamieszczone są na stronie internetowej www.karr.pl

W chwili obecnej KARR proponuje udział w następujących projektach:


1. "Sudecki Fundusz Dotacyjny" - Działanie 8.3, którego celem jest tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. W ramach projektu przewidywane są szkolenia, doradztwo, dotacje i wsparcie pomostowe dla osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.


2. "Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy" - Działanie 8.5 ma na celu ograniczenie napływu osób bezrobotnych. Projekt przewiduje szkolenia i staże zawodowe, studia podyplomowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dodatki relokacyjne dla osób zwolnionych i planowanych do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 


3. "Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników" - Działanie 8.6 w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców sektora MMiŚP poprzez dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Bazy Usług Rozwojowych.


Szczegóły projektów zamieszczone są na stronie internetowej www.karr.pl

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.


Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: