Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Z Regionu

19-04-2018

Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Akacjowa i ul. Przedszkolaków

W dniu 13 kwietnia 2018 roku o godz. 14:00 komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski dokonała końcowego odbioru robót drogowych na ul. Akacjowej i ul. Przedszkolaków w Gryfowie Śląskim. 

W dniu 13 kwietnia 2018 roku o godz. 14:00 komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski dokonała końcowego odbioru robót drogowych na ul. Akacjowej i ul. Przedszkolaków w Gryfowie Śląskim.  Wykonawcą zdania była firma „ JADAR” s. c z Wojcieszyc. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował pan Tadeusz Prochownik. W ramach zadania wykonano konstrukcję jezdni, chodników oraz zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej,  przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej, wymianę sieci wodociągowej oraz pionowe i poziome oznakowanie drogowe. Wartość wykonanych robót budowlanych to kwota rzędu 1 920 505 zł.  Zadanie zostało realizowane przy udziale środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 800 000 zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2012 roku. Na realizację inwestycji Gmina Gryfów Śląski przeznaczyła ze środków własnych kwotę w wysokości 1 184 505 zł wraz z dokumentacją projektową i nadzorem inwestorskim.    
Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask W dniu 13 kwietnia 2018 roku o godz. 14:00 komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski dokonała końcowego odbioru robót drogowych na ul. Akacjowej i ul. Przedszkolaków w Gryfowie Śląskim. 


 

Wykonawcą zdania była firma „ JADAR” s. c z Wojcieszyc. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował pan Tadeusz Prochownik. W ramach zadania wykonano konstrukcję jezdni, chodników oraz zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej,  przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej, wymianę sieci wodociągowej oraz pionowe i poziome oznakowanie drogowe. Wartość wykonanych robót budowlanych to kwota rzędu 1 920 505 zł.  Zadanie zostało realizowane przy udziale środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 800 000 zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2012 roku. Na realizację inwestycji Gmina Gryfów Śląski przeznaczyła ze środków własnych kwotę w wysokości 1 184 505 zł wraz z dokumentacją projektową i nadzorem inwestorskim.    Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask 


Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: