Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska
Strona główna » Z Regionu

15-09-2017

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach

Gmina Gryfów Śląski w październiku ubiegłego roku złożyła dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne na 2017 rok tj.: przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach i Uboczu. Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 marca 2017 roku przyznano Gminie Gryfów Śląski dotację w wysokości 252 000 zł lecz tylko na jedno zadanie drogowe w Rząsinach. 

 

W ramach zadania zostanie wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej na odcinku 1 km o szer. 3,5 m wraz z poboczami oraz w celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych zaprojektowano wymianę trzech przepustów drogowych  ze ściankami czołowymi, obudową wlotów i wylotów przepustu a także odtworzenie istniejącego rowu na odcinku 129 mb. 
Zakończenie inwestycji planowane jest do końca września br. 

Umowa dotacji została podpisana w dniu 4 maja 2017 roku. W sierpniu w ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca - Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry, który zaoferował najniższą cenę w wysokości   418.980,31 zł za wykonanie zadania. Gmina na realizację inwestycji przeznaczy własne środki finansowe  w wysokości 176 205,31 zł w tym nadzór inwestorski w wysokości 9 225 zł. Dokumentacja projektowa została zrealizowana i sfinansowana ze środków z budżetu Gminy w roku 2016 w wysokości 9 000 zł.  

W ramach zadania zostanie wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej na odcinku 1 km o szer. 3,5 m wraz z poboczami oraz w celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych zaprojektowano wymianę trzech przepustów drogowych  ze ściankami czołowymi, obudową wlotów i wylotów przepustu a także odtworzenie istniejącego rowu na odcinku 129 mb. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca września br. 

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: