Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Z Regionu

19-09-2018

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu


Gmina Gryfów Śląski w październiku ubiegłego roku złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2018 rok tj.: przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu. Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano Gminie Gryfów Śląski dotację w wysokości 100 800 zł.

Gmina Gryfów Śląski w październiku ubiegłego roku złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2018 rok tj.: przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu. Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano Gminie Gryfów Śląski dotację w wysokości 100 800 zł.


 


Umowa dotacji została podpisana w dniu 15 maja 2018 roku. W wrześniu br., w ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca, który jako jedyny zaoferował cenę w wysokości   361.890,71 zł za wykonanie zadania. Gmina na realizację inwestycji przeznaczy własne środki finansowe  w wysokości 261 090,71zł oraz nadzór inwestorski w wysokości 6 150,00 zł. 
W ramach zadania zostanie wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa wraz ze zjazdami do posesji na podbudowie tłuczniowej, odcinek drogi 0,500 km o szer. 2,5-3 m wraz z poboczami..
Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 30 sierpnia br. a termin zakończenia robót wyznaczony jest na 9 października 2018r. 

Umowa dotacji została podpisana w dniu 15 maja 2018 roku. We wrześniu br., w ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca, który jako jedyny zaoferował cenę w wysokości   361.890,71 zł za wykonanie zadania. Gmina na realizację inwestycji przeznaczy własne środki finansowe  w wysokości 261 090,71zł oraz nadzór inwestorski w wysokości 6 150,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa wraz ze zjazdami do posesji na podbudowie tłuczniowej, odcinek drogi 0,500 km o szer. 2,5-3 m wraz z poboczami.Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 30 sierpnia br. a termin zakończenia robót wyznaczony jest na 9 października 2018r. 


Galerie

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: