Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfw laski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnolska


Strona główna » Z Regionu

31-03-2017

Przebudowa ul. Andersa w Gryfowie lskim


Burmistrz Gminy i Miasta Gryfw lski informuj, e w pierwszej kolejnoci z zada drogowych zapisanych w budecie na rok 2017 bdzie realizowana inwestycja pn.:  „Przebudowa ul. Andersa wraz z przebudow kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymian sieci wodocigowej”. 
W ramach zadania poza wymian sieci wodno-kanalizacyjnej zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokoci 5 m obramowana krawnikiem oraz ciekiem przykrawnikowym z kostki betonowej, ktry skieruj wody opadowe z jezdni i chodnikw do kanalizacji deszczowej po przez wpusty uliczne. Projekt przewiduje obustronne chodniki i zjazdy do posesji z kostki betonowej. Krawnik na caej dugoci bdzie zatopiony w celu atwego parkowania wzdu ulicy i dostpu do wjazdw na posesje. W obrbie skrzyowa zostanie wymienione take oznakowanie. Obecnie gmina prowadzi postepowanie przetargowe w celu wyonienia wykonawcy zadania. Przewidywany termin realizacji inwestycji to kwiecie-czerwiec br. rodki finansowe, ktre bd przeznaczone  na przebudow drogi w caoci pochodz z budetu gminy. 
Za utrudnienia w ruchu podczas robt drogowych z gry przepraszamy mieszkacw i uytkownikw ul. Andersa i jednoczenie prosimy o wyrozumiao. 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfw lski informuje, e w pierwszej kolejnoci z zada drogowych zapisanych w budecie na rok 2017 bdzie realizowana inwestycja pn.: „Przebudowa ul. Andersa wraz z przebudow kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymian sieci wodocigowej”. 


 

W ramach zadania poza wymian sieci wodno-kanalizacyjnej zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokoci 5 m obramowana krawnikiem oraz ciekiem przykrawnikowym z kostki betonowej, ktry skieruj wody opadowe z jezdni i chodnikw do kanalizacji deszczowej po przez wpusty uliczne. Projekt przewiduje obustronne chodniki i zjazdy do posesji z kostki betonowej. Krawnik na caej dugoci bdzie zatopiony w celu atwego parkowania wzdu ulicy i dostpu do wjazdw na posesje. W obrbie skrzyowa zostanie wymienione take oznakowanie. Obecnie gmina prowadzi postepowanie przetargowe w celu wyonienia wykonawcy zadania. Przewidywany termin realizacji inwestycji to kwiecie-czerwiec br. rodki finansowe, ktre bd przeznaczone  na przebudow drogi w caoci pochodz z budetu gminy.

 Za utrudnienia w ruchu podczas robt drogowych z gry przepraszamy mieszkacw i uytkownikw ul. Andersa i jednoczenie prosimy o wyrozumiao. 

Pozycjonowanie: Taxi Gryfw Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: