Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska
Strona główna » Z Regionu

15-09-2017

Przebudowa ulic Akacjowej i Przedszkolaków

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 27 lipca br. na podstawie promesy przyznało Gminie Gryfów Śląski dotację w wysokości 800 000 zł  na zrealizowanie przebudowy ul. Akacjowej i ul Przedszkolaków w Gryfowie Śląskim w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2012 roku. 

 

Pozyskane środki muszą zostać wykorzystane do końca tego roku. W związku z tym Gmina zleciła prace projektowe, które zostały wykonane w miesiącu sierpniu br. za kwotę 35 000 zł. Projekt przewiduję wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej, nową konstrukcję chodników oraz zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej,  przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz wymianę sieci wodociągowej. W ramach zadania zostanie również wymienione oznakowanie drogowe. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotowej inwestycji.

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: