Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska
Strona główna » Z Regionu

15-09-2017

Przebudowa ulicy Sikorskiego

Przebudowa ul. Sikorskiego dobiega końca! Zadanie realizowane jest przy udziale środków finansowych z budżetu państwa na podstawie otrzymanej promesy z dnia 17 lutego 2017r. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2012 roku. Wysokość dofinansowania opiewa na kwotę 560 000 zł.

 


Wykonawcą zadania jest firma - Przedsiębiorstwo ELTOR Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Lubania, która została wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego i zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 1 339 501,50 zł. Prace przewidziane do wykonania to: konstrukcja jezdni o nawierzchni asfaltowej, konstrukcja chodników oraz zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej,  przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej.  Dodatkowo w trakcie wykonywanych prac została podjęta decyzja o wymianie słupów oświetlenia drogowego ze starych kratowych na nowe stalowe wraz z energooszczędnymi oprawami typu LED za kwotę 35 000 zł. Łączną kwotę jaką gmina przeznaczy ze środków własnych na realizację przedmiotowego zadania to 864 501,50 zł, w tym dokumentacja projektowa oraz nadzór inwestorski.
Zakończenie prac planowane jest na koniec września br.  
 

Wykonawcą zadania jest firma - Przedsiębiorstwo ELTOR Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Lubania, która została wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego i zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 1 339 501,50 zł. Prace przewidziane do wykonania to: konstrukcja jezdni o nawierzchni asfaltowej, konstrukcja chodników oraz zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej,  przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej.  Dodatkowo w trakcie wykonywanych prac została podjęta decyzja o wymianie słupów oświetlenia drogowego ze starych kratowych na nowe stalowe wraz z energooszczędnymi oprawami typu LED za kwotę 35 000 zł. Łączną kwotę jaką gmina przeznaczy ze środków własnych na realizację przedmiotowego zadania to 864 501,50 zł, w tym dokumentacja projektowa oraz nadzór inwestorski.Zakończenie prac planowane jest na koniec września br.   


Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: