PSZOK

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie dostarczać wyselekcjonowane odpady powstające w gospodarstwach domowych do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

UWAGA !  BARDZO WAŻNE !

już można przekazać nieodpłatnie

 Co:    

- zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowych,

- zużyte opony, odpady zielone, szkło, plastik,

- odpady niebezpieczne takie jak: pozostałości farb, lakierów,

   rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.

 

Gdzie:

 teren Zakładu  Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

 w Gryfowie Śl. przy  ul. Kolejowej 42

 

Kiedy:

       poniedziałek czwartek : 800 – 1200  piątek : 1400 1800

 

Informacje: 

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

 ul. Rynek nr 1 59-620 Gryfów Śląski tel. 75 78 12 952

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: