Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfw laski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnolska


Raspenava

Strona www: www.raspenava.cz

 

Raspenava miasto w pónocnych  Czechach, pooone nad rzek Smed w bliskoci masywu Gór Izerskich na wysokoci 320 - 800 m n.p.m. Administracyjnie naley do Kraju Libereckiego i gminy Frydland. Pooone jest w odlegoci ok.11 km od granicy z Polsk.

 

Oficjalne podpisanie umowy o partnerstwie miast z Raspenav (Czechy) nastpio 26.01.1999r. Inicjatywa wspópracy wysza  ze strony przedstawicieli Gryfowa lskiego. Rozpoczto wówczas wspóprac trójstronn w Euroregionie Nysa: Bischofswerda – Gryfów lski- Raspenava.

 

Wspópraca obfituje we wszelkiego rodzaju spotkania i imprezy na bazie wspópracy transgranicznej. We wspóprac zaangaowane s: stowarzyszenia, szkoy podstawowe z terenu gminy, Gimnazjum, Miejsko Gminny Orodek Kultury, Ochotnicza Stra Poarna, Urzd Gminy i Miasta oraz wielu mieszkaców naszej gminy. Wikszo dziaa oparta jest o plany wspópracy, które s konsultowane i uzgadniane na pocztku kadego roku kalendarzowego. Szczególnie aktywnie rozwija si wspópraca dzieci i modziey (m.in. zawody i rozgrywki sportowe, rajdy, zabawy, obchody Dnia Dziecka). Zaowocowao to podpisaniem umowy o wspópracy szkó podstawowych, w Gryfowie lskim i Raspenavie, w dniu 27.09.2007r. Wiele wspólnych przedsiwzi jest realizowanych przez Ochotnicze Strae Poarne, równie seniorzy spotykaj si na wspólnych spotkaniach i balach.

 

Projekty realizowane do tej pory, to tzw. projekty mikkie, dotyczce wspópracy transgranicznej spoecznoci lokalnych na dziaania polsko - czeskie.

 

Dziki wspópracy z Raspenav w 2009 zosta zrealizowany projekt „ Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego” ,w ramach  którego zostao wyremontowane zabytkowe pomieszczenie gdzie mieci si Biuro Informacji Turystycznej oraz wydano materiay promocyjne.

Podatek mieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierzt Gmina przyjazna niesyszcym M-GOK w Gryfowie lskim Zesp Szk Oglnoksztaccych i Zawodowych w Gryfowie lskim               Rozkad Jazdy PKPRozkad Jazdy PKS

                      
Pozycjonowanie: Taxi Gryfw Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: