Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska
Strona główna » Z Regionu

26-06-2018

Rozszerzona strefa płatnego parkowania w Gryfowie Śląskim

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuję, że w związku z podjętą Uchwałą nr XLVII/229/18 przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski w dniu 20 Kwietnia 2018 roku oraz Zatwierdzeniem nr 32/2018 Starosty Lwóweckiego z dnia 10 maja 2018 roku zostanie wprowadzona zmiana stałej organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Rynek od nr 32 do ul. Felczerskiej oraz ul. Bankowej od ul. Felczerskiej do nr 8 w Gryfowie Śląskim z zakresie wprowadzenia strefy płatnego parkowania z dniem 29 czerwca 2018 roku. 

 

Miejscy Radni uzasadniają potrzebę wprowadzenia dodatkowej strefy płatnego parkowania tym, iż  z uwagi na przejęcie przez Gminę Gryfów drogi powiatowej ul. Rynek i ul. Bankowa należy uporządkować obszar płatnej strefy parkowania ponieważ pozwoli to na łatwiejszy dostęp do banków, urzędów i innych instytucji w tym obszarze jak również wyeliminuje problemy parkowania w obrębie skrzyżowania ul. Felczerskiej z ul. Bankową.

Opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania będzie obowiązywała w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.       

 

 Sporządził: Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask 

Galerie

Rozszerzona strefa płatnego parkowania w Gryfowie Śląskim

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: