Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnośląskaSegregacja odpadów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski!

Na dzień dzisiejszy większość odpadów, które powinny być zbierane selektywnie, jest kwalifikowana jako odpady zmieszane. W związku ze stwierdzeniem licznych nieprawidłowości związanych
z segregacją odpadów komunalnych, niezgodną z przyjętymi regułami, pragniemy przypomnieć ogólne zasady segregacji odpadów.
Poniżej przedstawiamy poradnik selektywnej zbiórki odpadów oraz prosimy o stosowanie się, do przedstawionych w nim, wytycznych.
Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie będziemy zmuszeni do naliczenia podwyższonej opłaty za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów. 

W związku ze stwierdzeniem licznych nieprawidłowości związanychz segregacją odpadów komunalnych, niezgodną z przyjętymi regułami, pragniemy przypomnieć ogólne zasady segregacji odpadów.


Poniżej przedstawiamy poradnik selektywnej zbiórki odpadów oraz prosimy o stosowanie się, do przedstawionych w nim, wytycznych. 


Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie będziemy zmuszeni do naliczenia podwyższonej opłaty za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów. 

Stawki uległyby zmianie w następujący sposób:

1. gospodarstwo jednoosobowe: z 19 zł na 28 zł;

2. gospodarstwo dwuosobowe: z 35 zł na 53 zł; 

3. gospodarstwo trzyosobowe i więcej: z 51 zł na 78 zł. 

segregacja.pdf

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ostrzezenia pogodowe Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      
Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: