Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Z Regionu

01-03-2018

Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów  Śląski
informuje  mieszkańców, że w dniu 6 marca 2018 roku o godz. 14.15
w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim
odbędzie się Sesja  Nadzwyczajna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
Tematem obrad będzie:
1. Podjęcie uchwał 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
    (-)  Robert Skrzypek 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów  Śląski informuje  mieszkańców, że w dniu 6 marca 2018 roku o godz. 14.15w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskimodbędzie się Sesja  Nadzwyczajna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski: 
Tematem obrad będzie:
1. Podjęcie uchwał 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 

   (-)  Robert Skrzypek 

 


Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: