Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfw laski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnolska


Skad Rady Miasta w Gryfowie lskim w kadencji 2014 - 2018

Borkowski Zygfryd


Borkowski Zygfryd

Funkcja : Zastpca Przewodniczcej Komisji Sfery Budetowej oraz Czonk Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczestwa Publicznego

Telefon kontaktowy: 500 087 522
email: zyga13-53@o2.pl


Burak Boena


Burak Boena

Funkcja :  Czonek Komisji Sfery Budetowej
email: bozena@burak.net.pl


Cicho Arkadiusz


Cicho Arkadiusz

Funkcja : Czonek Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczestwa Publicznego
Telefon kontaktowy: 669 775 771
email: arkadiuszcichon@wp.pl


Edward Ciupa


Ciupa Edward

Funkcja : Zastpca Przewodniczcego Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony rodowiska
Telefon kontaktowy: 75 78 14 182


Guzy Jerzy


Guzy Jerzy

Funkcja : Przewodniczcy Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony rodowiska
Telefon kontaktowy: 609 601 532


Krlak Mateusz


Krlak Mateusz

Funkcja : Czonek Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczestwa Publicznego
Telefon kontaktowy: 888 696 833
email: pocztaelektroniczna@wp.pl


Kurec Zbigniew


Kurec Zbigniew

Funkcja : Czonek Komisji Rewizyjnej
Telefon kontaktowy: 661 334 663


Witold Mikos


Mikos Witold

Funkcja : Wiceprzewodniczcy Rady Miejskiej Gminy Gryfw lski
Telefon kontaktowy: 501 434 922


Niebieszczanski Michal


Niebieszczaski Micha

Funkcja : Czonek Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony rodowiska
Telefon kontaktowy: 793 723 203
email: Michal.Niebieszczanski@gmail.com


Grzegorz Piejko


Piejko Grzegorz

Funkcja : Przewodniczcy Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczestwa Publicznego
email: sogen@poczta.onet.pl


Sawczak Ryszard


Sawczak Ryszard

Funkcja : Zastpca Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej oraz Czonk Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczestwa Publicznego

Telefon kontaktowy: 603 083 799
email: kowalstwosawczak@op.pl


Stanisaw Sawczak


Sawczak Stanisaw

Funkcja : Wiceprzewodniczcy Rady Miejskiej Gminy Gryfw lski
Telefon kontaktowy: 603 879 293, (75) 78 11 134
email: sawczak@hot.pl


Robert Skrzypek


Skrzypek Robert

Funkcja : Przewodniczcy Rady Miejskiej Gminy Gryfw lski
Telefon kontaktowy:  602 397 172 , 667 813 552
email: muzykant67@op.pl , radagryfow@op.pl


Jarosaw Stpiski


Stpiski Jarosaw

Funkcja :  Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej
Telefon kontaktowy: (75) 78 12 580
email: copper1@op.pl


Wilas Marta


Wilas Marta
Funkcja : Przewodniczca Komisji Sfery Budetowej
Telefon kontaktowy: 791 217 519


Podatek mieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierzt Gmina przyjazna niesyszcym M-GOK w Gryfowie lskim Zesp Szk Oglnoksztaccych i Zawodowych w Gryfowie lskim               Rozkad Jazdy PKPRozkad Jazdy PKS

                      
Pozycjonowanie: Taxi Gryfw Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: