Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Sołectwa

28-01-2015

Sołeckie wybory

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym po wyborze organów gminy na nową kadencję w ciągu sześciu miesięcy powinny się odbyć wybory sołtysów i rad sołeckich. Takie wybory w gminie Gryfów Śl. przeprowadzone zostaną 8 lutego br.

 

Zostały one poprzedzone cyklem zebrań wiejskich. Na nich wybierano sołeckie komisje wyborcze, które przygotują i przeprowadzą przy pomocy Urzędu Gminy i Miasta te wybory.

- Wybory sołeckie od kilku lat odbywają się podobnie jak wybory krajowe – tłumaczy sekretarz gminy i miasta Jerzy Andrzejczak. - Jest więc komisja wyborcza, która zbiera oświadczenia ze zgodą na kandydowanie, następnie przygotowuje lokal wyborczy, a my ze swej strony dostarczamy niezbędne materiały takie jak spisy wyborców i karty do głosowania.

Lokale wyborcze i godziny są już ustalone, a informacje o szczegółach mieszkańcy z pewnością jeszcze otrzymają.

Włodarze Gryfowa są już zatem po zebraniach wiejskich. W niedzielę, 18 stycznia br., odbyły się spotkania z mieszkańcami Wolbromowa, Rząsin i Ubocza. Natomiast tydzień później - 25 stycznia br. - zebrania wiejskie odbyły się w Młyńsku, Krzewiu Wielkim, Proszówce i w Wieży.

Oprócz zasad wyborów sołeckich przedstawione zostały mieszkańcom także sprawozdania sołtysów z działalności rad sołeckich. Z kolei burmistrz Olgierd Poniźnik zaprezentował budżet gminy na 2015 rok z uwzględnieniem zadań w poszczególnych wsiach.


Źródło: Dwutygodnik Ziemia Lubańska

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: