Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnośląskaSołectwa

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

25-05-2018

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowna(y) Pani/Panie
– realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim z siedzibą ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, tel. 757813552 e-mail: sekretariat@gryfow.pl.

Szanowna(y) Pani/Panie
– realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim z siedzibą ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, tel. 757813552 e-mail: sekretariat@gryfow.pl.

czytaj dalej »

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w sołectwach

07-03-2018

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w sołectwach


Informujemy, że od  08.03.2018 r. rozpoczynamy akcję zbierania odpadów
wielkogabarytowych z terenu naszych sołectw wg. ustalonego harmonogramu.

Informujemy, że od  08.03.2018 r. rozpoczynamy akcję zbierania odpadów wielkogabarytowych z terenu naszych sołectw wg. ustalonego harmonogramu.


czytaj dalej »

DZIĘKCZYNIENIE ZA UDANE DOŻYNKI

11-09-2017

DZIĘKCZYNIENIE ZA UDANE DOŻYNKI


Burmistrz Gminy i Miasta składa serdeczne podziękowania za pomyślny przebieg uroczystości Dożynkowych – „Prażnik” jakie miały miejsce w Sołectwie Wolbromów w dniu 03 września 2017r.
Dożynki rozpoczęły się uroczystą mszą świętą celebrowaną przez trzech księży :      ks. Dziekana Krzysztofa Kurzeję i dwóch księży proboszczów ks. Krzysztofa Żmigrodzkiego Proboszcza Rząsin i ks. Janusza Wilka proboszcza z sąsiedzkiej parafii Gościszów. Składam im serdeczne podziękowania za odprawienie mszy świętej w intencji rolników i mieszkańców sołectw.
Bardzo ciekawy był korowód dożynkowy , w którym uczestniczyły delegacje wszystkich siedmiu sołectw naszej Gminy, a także gościnnie sołectwo Gościszów. Wszystkim uczestnikom korowodu jak i wykonawcom pięknych wieńców dożynkowych składam serdeczne podziękowania i gratulacje . Każdy wieniec jest dosłownie dziełem sztuki, dlatego też jako gmina nie organizujemy już od lat konkursu wieńców dożynkowych.
Chcę serdecznie i gorąco podziękować mieszkańcom sołectwa Wolbromów za przygotowanie innowacyjnych, w pełnym tego słowa znaczeniu, dekoracji dożynkowych w znacznej części sołectwa. 
W sposób szczególny chcę podziękować także całemu zespołowi organizacyjnemu na czele z sołtysem Panem Zbigniewem Chodorskim i osobami które go dzielnie wspomagały, ich wysiłek był widoczny w zakresie urządzenie placu dożynkowego, wyżywienia uczestników dożynek i wielu innych spraw.
Wyrazy podziękowania kieruję także pod adresem małoliczebnej, ale wielkiej siłą pracowników MGOK na czele z Panią Dyrektor Anną Michalkiewicz, wspomagali ją dzielnie liczni wolontariusze.
Osobne słowa kieruję do starostów tegorocznych dożynek : Elżbiety Chodorskiej i Sławomira Łopąga, którzy dzielnie wywiązali się ze swoich obowiązków.

Burmistrz Gminy i Miasta składa serdeczne podziękowania za pomyślny przebieg uroczystości Dożynkowych – „Prażnik” jakie miały miejsce w Sołectwie Wolbromów w dniu 03 września 2017r.


czytaj dalej »

Krzewie Wielkie Wita!

17-05-2017

Krzewie Wielkie Wita!

Z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Krzewia Wielkiego „Krzew”, już w ubiegłym roku zaplanowano ogród powitalny przy wjeździe do sołectwa. Prace nad nim trwały kilka tygodni i wreszcie finał nastąpił 5 maja br. Mieszkańców, i ich świątecznych gości, witają hortensje, pięciornik i budleje. Wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, składamy serdeczne podziękowania. Serdecznie dziękuję państwu Danucie i Henrykowi Cybulskim za udostępnienie terenu.

Burmistrz Olgierd Poniźnik


czytaj dalej »

Inwestycja drogowa w Proszówce

15-11-2016

Inwestycja drogowa w Proszówce

Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Proszówka dz. 303 dr. na odcinku 0,5 km”, prowadzącą także do Kapliczki św. Leopolda na Wzgórzu św. Anny. Zakres prac drogowych obejmował wykonanie konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3 m oraz poboczy z kruszywa łamanego do 0,5 m wraz z odwodnieniem: ściek z elementów betonowych oraz wpusty drogowe.

czytaj dalej »

Zaproszenie na zebrania wiejskie

19-02-2016

Zaproszenie na zebrania wiejskie

Uprzejmie informuję, że na przełomie lutego i marca bieżącego roku odbędzie się cykl zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Gryfów Śląski. Poniżej przedstawiam terminarz tych zebrań oraz proponowany porządek zebrania.

czytaj dalej »

Zapraszamy na Dożynki

07-09-2015

Zapraszamy na Dożynki

W bieżącym roku gospodarzem Święta Plonów jest Sołectwo Wieża. Zapraszamy! Szczegóły na plakacie.

czytaj dalej »

Informacja o pomocy dla rolników

07-09-2015

Informacja o pomocy dla rolników

Informujemy że isnieje mozliwosc składania wniosków przez rolników, którzy ponieśli szkody spowodowane suszą. Szczegóły w załączonym dokumencie.

czytaj dalej »

Podziękowania

11-02-2015

Podziękowania

Bardzo serdecznie dziękuję członkom Sołeckich Komisji Wyborczych, którzy sprawnie i bezproblemowo przygotowali i przeprowadzili głosowania w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich w 7 sołectwach Gminy Gryfów Śląski w dniu 8 lutego 2015r.

czytaj dalej »

Informacja z wyborów sołtysów

11-02-2015

Informacja z wyborów sołtysów

W dniu 8 lutego 2015r. przeprowadzono w każdym sołectwie Gminy Gryfów Śląski wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich. Wyniki są następujące:

czytaj dalej »

Szanowni mieszkańcy sołectw Gminy Gryfów Śląski !

06-02-2015

Szanowni mieszkańcy sołectw Gminy Gryfów Śląski !

Uprzejmie zapraszam do udziału w głosowaniach w wyborach Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, które odbędą się w niedzielę 08 lutego 2015 roku w sołectwach wg poniższego zestawienia:

czytaj dalej »

Prezentacja Proszówki

06-02-2015

Prezentacja Proszówki

24 stycznia 2015r. w świetlicy wiejskiej w Proszówce obyło się zabranie władz Gminy z mieszkańcami Proszówki podczas którego podsumowano czteroletnią kadencję sołtysa Proszówki i Rady Sołeckiej. Sołtys przedstawił sprawozdanie  z działalności władz Proszówki za okres 2011-2015 dla lepszego zobrazowania zrealizowanych przedsięwzięć zaprezentowany został pokaz fotografii.

czytaj dalej »

Ogłoszenie

05-02-2015

Ogłoszenie

Sołecka Komisja Wyborcza w sołectwie Proszówka podaje do publicznej wiadomości mieszkańców, że zarejestrowała następujących kandydatów na sołtysa sołectwa Proszówka:
1.    AUGUST  Jan

Treść ogłoszenia [131.06 KB]

czytaj dalej »

Ogłoszenie wyborcze

28-01-2015

Ogłoszenie wyborcze

Ogłoszenia wyborcze dotyczące poszczególnych sołectw.

Treść ogłoszenia [155.02 KB]

czytaj dalej »

Sołeckie wybory

28-01-2015

Sołeckie wybory

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym po wyborze organów gminy na nową kadencję w ciągu sześciu miesięcy powinny się odbyć wybory sołtysów i rad sołeckich. Takie wybory w gminie Gryfów Śl. przeprowadzone zostaną 8 lutego br.

czytaj dalej »

Magiczna wizyta Mikołaja

31-12-2014

Magiczna wizyta Mikołaja

Jak co roku i w tym, w niedziele 7 grudnia, grzeczne dzieci z Proszówki odwiedził Mikołaj. Tradycyjnie przyjechał wozem strażackim. Przyniósł dzieciom i również grzecznym dorosłym drobne słodkie upominki.

czytaj dalej »

Happy end po latach walki w Wieży

02-11-2014

Happy end po latach walki w Wieży

Sprawa ciągnęła się kilkanaście lat. Dokładnie od 2000 r.. To była ostra walka na argumenty, artykuły, tony korespondencji. Mieszkańcy Wieży skarżyli się na problemy, m.in. zdrowotne, które były spowodowane zbyt bliskim umieszczeniem anten telefonii komórkowej od zabudowań mieszkalnych. Operator sieci był niewzruszony, przedstawiając własne zdanie i dowody na temat nieszkodliwości fal. W obliczu konfliktu, 20 marca 2008 r. burmistrz Olgierd Poniźnik zorganizował w ratuszu spotkanie mieszkańców z przedstawicielami operatorów, którzy mają nadajniki na terenie gminy.

czytaj dalej »

Kresowe Święto Plonów

25-09-2014

Kresowe Święto Plonów

14 września br., w iście kresowym wydaniu, świętowano doroczne dożynki gminy Gryfów Śląski, które tym razem obchodzono jako Perepełkę w Rząsinach. 

czytaj dalej »

Prepełka-Kresowe Święto Plonów

17-09-2014

Prepełka-Kresowe Święto Plonów

Dożynki są tradycyjnym świętem, podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony, owoc  pełen wysiłku całorocznej pracy na roli, są oddaniem szacunku trudowi rolników i życzeniem im przede wszystkim plonów z nawiązką w następnym roku.

czytaj dalej »

Perepełka w Rząsinach zaprasza

10-09-2014

Perepełka w Rząsinach zaprasza

14 września 2014 roku w Rząsinach odbędą się gminne dożynki. W tym roku nosić będą one tytuł „Perepełka w Rząsinach”.

czytaj dalej »

Galerie

Wyścig Kolarski o Puchar Św. Anny z Proszówki