Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Sołtysi i rady sołeckie w kadencji 2014-2018

Krzewie  Wielkie

Sołtys – Anna Wieliczko
Rada Sołecka – Karolina Cierlik, Urszula Długosz,
Jan Jagiełło, Waldemar Kosior, Jolanta Dolna

                                                    

Młyńsko

Sołtys – Maria Sosnowska
Rada Sołecka – Wojciech Chrabąszcz, Janina Jakubowska,
Jadwiga Kubiszyn, Bożena Łukasik, Janina Sokołowska

                           

Proszówka

Sołtys – Jan August
Rada Sołecka – Ryszard Baszak, Gabriela Czekanowska,
Agnieszka Gajczyk, Dawid Mieczkowski,
Kamila Zajączkowska, Sebastian Zajączkowski

                           

Rząsiny

Sołtys – Katarzyna Jezierska
Rada Sołecka - Edward Chomentowski, Danuta Cierlik,
Stanisław Czajewicz, Zbigniew Grodecki,
Elżbieta Roskowińska, Teresa Szymanel                   
                            

Ubocze

Sołtys – Emilia Szymutko
Rada Solecka – Elżbieta Jeziorna, Julian Kaniuk,
Bogusława Łopąg, Marek Niebylski, Krzysztof Sieradzki,
Grażyna Trojanowska, Krzysztof Trojanowski

                                             

Wieża

Sołtys – Barbara Pasiak
Rada Sołecka – Stanisław Krawczyk,
Małgorzata Makuchowska, Jarosław Mielniczyn,
Kamil Sobociński, Aneta Subocz

                        

Wolbromów

Sołtys – Zbigniew Chodorski
Rada Sołecka – Krzysztof Kryza, Edward Kumoś,
Szymon Kumoś, Sławomir Łopąg, Jolanta Ścigan   
                                        

 

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      
Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: