Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Z Regionu

20-07-2018

Sprzęt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Sprzęt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  Gminy Gryfów Śląski.


W bieżącym roku nasza Gmina uczestniczyła w ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości  naborze wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego dnia 29 września 2017 roku Programu I Priorytetu IIIB „ Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków  oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” – dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego polegających na nabyciu w 2018 roku w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

 

W ramach udziału w/w Programie  Gmina Gryfów Śląski otrzymała, ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, dotację na doposażenie naszych Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt w wysokości 28 212,03 zł.. 

Wnioskowano o dotację na zakup sprzętu ratowniczego dla wszystkich OSP w Gminie w wysokości – 61.341,39 zł., jednak otrzymano mniejsze środki finansowe i nie dla wszystkich OSP można było zakupić  pożądany sprzęt. 

Za pozyskane środki zakupiono : defibrylator, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, które są niezbędne do udzielenia kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, wyważacz do drzwi z urządzeniem do cięcia pedałów i agregat prądotwórczy z masztem oświetleniowym.

Wydatki naszej Gminy na zakup sprzętu wyniosły jedynie 1 % wartości towaru.

W dniu 16 lipca br. w tut. urzędzie odbyło się uroczyste przekazanie naszym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych zakupionego w ramach dotacji sprzętu.

Przekazania sprzętu Prezesom i Naczelnikom OSP oraz zgromadzonym strażakom dokonali: Burmistrz naszej Gminy - Olgierd Poniźnik, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim - st. kpt. Andrzej Więdłocha,  Prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego  Związku OSP RP i Radny Rady Powiatu Lwóweckiego -Tadeusz Jagiełło oraz Radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  - Mateusz Królak

Zakupiony sprzęt otrzymali :

Ochotnicza  Straż Pożarna  w Gryfowie Śląskim:

- defibrylator AED o wartości  5 724,00 zł.,    

- wyważacz do drzwi z urządzeniem do cięcia pedałów  o wartości 12 300,00 zł. 

Łącznie wartość sprzętu – 18 024,00 zł.     

Ochotnicza  Straż Pożarna w Krzewiu Wielkim

- agregat prądotwórczy  z masztem oświetleniowym o wartości 3690,00 zł.     


Ochotnicza Straż Pożarna  w Proszówce

- torba ratownicza PSP R1 z deską ortopedyczną o wartości 4 968,00 zł.


Łączna wartość zakupionego sprzętu to kwota 26.682,00  złotych. Z dofinansowania Ministra Sprawiedliwości opłacono  26 415,18 zł.,  a 266,82 zł. to środki  finansowe naszej Gminy. 


Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych są często pierwszymi na miejscu wypadków i nowoczesny sprzęt zakupiony dzięki wsparciu Ministra Sprawiedliwości pomoże im w ratowaniu osób poszkodowanych bezpośrednio na miejscu zaistniałych zdarzeń oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi.


Inspektor ds. zarządzania

kryzysowego

Stanisław Jóźwiak

Galerie

Sprzęt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: