Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Oświata

26-05-2015

Straż Gryfowskich Leśników

Uczniowie klasy IT technikum kształcącego w zawodzie technik leśnik na przełomie miesiąca marca i kwietnia odbywali staż/praktykę w Nadleśnictwie Świeradów Zdrój. Staż zorganizowany został w ramach projektu „ Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym śląsku II” i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

 

Organizatorem stażu było Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Wałbrzychu. Opiekunem stażu/praktyki był Nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów Zdrój pan Lubomir Leszczyński.

Celem  praktyki/stażu było umożliwienie uczniom zdobycia doświadczenia i zapoznanie z  obsługą  nowoczesnych  maszyn  i  urządzeń,  nowymi  technologiami  oraz  z  nowoczesnymi

procesami produkcji/usług w zawodzie technik leśnik.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik leśnik zapoznali się z:

- mapami i programami mapowymi wykorzystywanymi w leśnictwie,

- pracą harwestera,

- pracami w szkółce leśnej,

- metodami pielęgnacji siewów na szkółce leśnej,

-systemem ppoż. Lasów Państwowych

-regionami nasiennymi Polski, a przede wszystkim mieli możliwość zapoznania się z zasobami leśnymi Nadleśnictwa Świeradów Zdrój poprzez zajęcia w terenie w leśnictwach: Przylesie, Czerniawa, Niedźwiedzia Góra, Platerówka, Radostaw i Świeradów.

Wzięliśmy udział w zawodach strzeleckich Koła Łowieckiego „Wieniec”. Super przeżycie.

Młodzież zdobyła nowe doświadczenia i umiejętności, które na pewno wykorzysta w swojej dalszej nauce, w przyszłości w pracy.

Współpraca z Nadleśnictwem Świeradów układała się wzorowo i przyniosła wymierne efekty w postaci poszerzenia wiedzy i dużej satysfakcji stażystów.

Opiekun grupy stażystów- Iwona Grzelczak

 

 

 

 

Galerie

Straż Gryfowskich Leśników

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: