Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Straż Miejska

Straż Miejska Straż Miejska wykonuje zadania z zakresu porządku publicznego wynikającego z ustaw i aktów prawa miejscowego.

Przeprowadza kontrole:

 • sanitarno - porządkowe posesji prywatnych, zasobów komunalnych i spółdzielczych na terenie miasta i gminy,
 • prowadzenia handlu na terenie targowiska miejskiego i poza targowiskiem,
 • sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
 • terenów przyległych do szkół,
 • oznakowania drogowego, powierzchni pod działalność gospodarczą,
 • budynków grożących zawaleniem.


Zabezpiecza porządek podczas imprez kulturalnych, uczestniczy w interwencjach nakłada mandaty za wykroczenia.


Dane teleadresowe:

Straż Miejska
Rynek 1
parter ratusza pok. Nr 4
59 – 620  Gryfów Śląski

 

Pracownicy:

 • Szulc Andrzej - Komendant Straży Miejskiej
  Telefon: (75) 78 13 318, 602 374 542
  email: straz@gryfow.pl
 • Wawrzyniak Waldemar - Inspektor Straży Miejskiej
  Telefon: (75) 78 13 318, 606 603 885
  email: straz@gryfow.pl

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ostrzezenia pogodowe Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: