Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnośląskaSzkoła Podstawowa w Rząsinach

Publiczna Szkoła Podstawowa im Bł‚. ks. Alojsa Andrickiego w Rzą…sinach

Dyrektor: Tadeusz Deptuła

Organ Prowadzący Szkołę - Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rząsiny

Rzą…siny 95, 59-620 Gryfów Śląski
tel/fax - (075) 784-41-88

strona www : http://szkola.rzasiny.pl/
email - szkola@rzasiny.pl

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ostrzezenia pogodowe Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      
Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: