Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska
Strona główna » Z Regionu

15-09-2017

Ulica Floriańska będzie remontowana

Powiat Lwówecki w dniu 27 lipca br. otrzymał promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2544D ul Floriańska w Gryfowie Śląskim o dł. 0,706 km [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012 r.] w wysokości 775 200 zł. 

 

W ramach zadania projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchnia asfaltowej obramowanej krawężnikami drogowymi oraz wykonanie zjazdów i chodników z kostki betonowej, a w celu usprawnienia odwodnienia zostaną wykonane nowe betonowe wpusty deszczowe 14 szt.   

W lipcu Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził procedurę przetargową i wyłonił Wykonawcę na zrealizowanie robót drogowych tj. firma - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.  z Jałowca, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 980 206,05 zł i w terminie do końca listopada 2017 r. Gmina Gryfów Śląski na podstawie podpisanego porozumienia dnia 30 sierpnia br. z Powiatem Lwóweckim udzieli pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem  na realizację zadania. 

W ramach zadania projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchnia asfaltowej obramowanej krawężnikami drogowymi oraz wykonanie zjazdów i chodników z kostki betonowej, a w celu usprawnienia odwodnienia zostaną wykonane nowe betonowe wpusty deszczowe 14 szt.   

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: