Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfw laski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnolska
Urzd Stanu Cywilnego

Kierownik USC wykonuje zadania wynikajce z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuczego, wspdziaa z sdami rodzinnymi, orodkami adopcyjnymi, kocioami i zwizkami wyznaniowymi. Wicej informacji zawiera Regulamin Organizacyjny Urzdu Gminy i Miasta Gryfw lski.Dane teleadresowe:

Adres:

Urzd Stanu Cywilnego, Dziaalno Gospodarcza

Rynek 1

II pitro ratusza pok. Nr 18

59 – 620  Gryfw lski


Telefony:

(75) 78 13 403


Poczta elektroniczna:

usc@gryfow.plPracownicy:

Dudzik Jolanta - Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego, Penomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i danych osobowychPodatek mieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierzt Gmina przyjazna niesyszcym M-GOK w Gryfowie lskim Zesp Szk Oglnoksztaccych i Zawodowych w Gryfowie lskim               Rozkad Jazdy PKPRozkad Jazdy PKS

                      


Pozycjonowanie: Taxi Gryfw Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: