Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC wykonuje zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, współdziała z sądami rodzinnymi, ośrodkami adopcyjnymi, kościołami i związkami wyznaniowymi. Więcej informacji zawiera Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.Dane teleadresowe:

Adres:

Urząd Stanu Cywilnego, Działalność Gospodarcza

Rynek 1

II piętro ratusza pok. Nr 18

59 – 620  Gryfów Śląski


Telefony:

(75) 78 13 403


Poczta elektroniczna:

usc@gryfow.plPracownicy:

Krystyna Samborska - Kierownik Urzędu Stanu CywilnegoPodatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ostrzezenia pogodowe Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: